NIE LEKCEWAŻMY PRZEDŁUŻANIA WIZ

Esteem

Wciąż dziwi mnie dość lekceważące podejście niektórych osób do sprawy utrzymywania ważnego statusu w Kanadzie. Bierze się to może z przełożenia na warunki kanadyjskie zasad przebywania w krajach Unii Europejskiej, a może wciąż ze zwykłego niezrozumienia, czym faktycznie jest „zniesienie” wizy kanadyjskiej dla Polaków. W każdym razie pewna część naszych turystów ma złe podejście do pozwolenia państwa kanadyjskiego na pobyt w tym kraju. Zresztą nie tylko turystów, ale także pracowników kontraktowych i studentów.
Wśród „turystów” spotyka się przeświadczenie, że po wjeździe należy spokojnie siedzieć, bez upominania się o cokolwiek. A szczególnie właśnie tak, gdy już raz występowało się o przedłużanie wizy.  I jest to naprawdę duży błąd, gdyż mamy tu niestety do czynienia z łamaniem prawa, co może zemścić się w różnych okolicznościach. Koniecznie należy zawsze dbać o posiadanie ważnego statusu w Kanadzie, a więc także o ciągłą czystość kartoteki, w czym przedłużanie wizy powinno być czymś oczywistym. Warto przy tym mieć świadomość, że dobre uzasadnienie wniosku o przedłużenie daje pozytywny rezultat.
Koniecznie też pamiętajmy, że już samo złożenie wniosku o przedłużenie statusu jest w pełni honorowane, czyli ważny jest fakt i data złożenia, a nie samo otrzymanie decyzji. Dany wnioskodawca ma wtedy tzw.maitenend status i może spać spokojnie czekając na właściwą odpowiedź.
Czasami ludzie wpadają w panikę mając świadomość, że zostało tylko kilka dni ich ważnego statusu lub już go utracili, a wciąż jeszcze nie mają decyzji w ręku o przedłużeniu wizy. Nie należy się denerwować, bo okres oczekiwania jest całkowicie legalnym pobytem i nie przynosi jakichkolwiek negatywnych reperkusji. Powiem więcej - wszelkie oficjalne, terminowe, legalne składanie wniosków i apelacji umożliwia legalne przedłużenie pobytu. Taki proceder bywa niekiedy wykorzystywany przez ludzi otrzymujących decyzję opuszczenia Kanady, co jest zgodne z obowiązującym prawem.
Wracając do sprawy przedłużania wiz, to należy mieć świadomość, że aż do uzyskania ostatecznej decyzji dany turysta (pracownik kontraktowy, student) wciąż pozostaje na tych samych warunkach, czyli może swobodnie poruszać się po Kanadzie, pracować, studiować. Absolutnie nic mu nie zagraża, żadne kary, areszty czy wydalenie.
Koniecznie też warto pamiętać, że legalny status, to także i gwarancja swobodnego poruszania się po Kanadzie, które można przecież wykorzystywać nie tylko turystycznie, ale również np. w poszukiwaniu pracodawców, co z kolei może być świetnym krokiem dla starań o stały pobyt.
W czasie mojej wieloletniej praktyki konsultanta imigracyjnego spotkałam dużą różnorodność problemów stojących u podstaw negatywnego rozpatrzenia wniosków dotyczących spraw imigracyjnych. Wśród nich niestety sporą grupę stanowią te, które wzięły początek w zlekceważeniu konieczności przedłużenia wizy. A przecież wydawałoby się, że jest to bardzo oczywista i wcale nie skomplikowana do załatwienia sprawa. Byle przeprowadzić ją na czas i prawidłowo.
.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: