•   Thursday, 30 May, 2024
  • Contact

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA TYMCZASOWYCH MIESZKAŃCÓW

IPJ - Immigration Solutions

Taką – dobrą – wiadomość podał pod koniec marca minister imigracji Marc Miller. Ogłosił on zamiar przyznania znacznie większej liczbie takich imigrantów status stałego rezydenta. Czyli takich ludzi uważa za bardzo dobrych kandydatów na przyszłych Kanadyjczyków. Ta decyzja jest między innymi efektem analizy znacz- nego wzrostu liczby tymczasowych rezydentów. W 2023 roku tacy mieszkańcy osiągnęli 2,5 miliona, czyli 6,2% kanadyjskiej populacji. Minister Miller zapowiedział, że w ciągu najbliższych 3 lat nastąpi zmniejszenie do 5%. Będzie to wprowadzane między innymi poprzez przyznawanie statusu stałego rezydenta części mieszkańców tymczasowych.
Oczywiście taka akceptacja będzie oparta o odpowiednie regulacje. Główna selekcja kandydatów będzie oparta o program Express Entry. Kandydaci będą wybierani na podstawie wyników osiągniętych w systemie rankingowym CRS. Omawialiśmy go już w tygodniku „Życie” i na antenie „Radia 7”. Będą także stosowane inne kryteria. Nie ulega wątpliwości, że do takich należą  doświadczenia zawodowe. Także znajomość języka, w tym też francuskiego. Wybrani w ten sposób kandydaci otrzymają zaproszenie do składania aplikacji na pobyt stały. I warto to zaakcentować – tak, na pobyt stały, co powinno mocno zachęcić do rozpoczęcia starań właśnie na tym kierunku. To jest naprawdę godne dużego zainteresowania imigrantów.
Oczywiście na to też liczy minister Miller. Podkreśla on także, że w obszarze zainteresowania ministerstwa imigracji są szczególnie pracownicy z sektora budowlanego oraz opieki zdrowotnej. Minister chce, aby te sektory były częścią obszernego planu zarządzania liczbą rezydentów tymczasowych. Także – jak już było wcześniej wspomniane – dawały szansę na stały pobyt. Ma się rozumieć tym samym Kanada zyska rezydentów, którzy zdobyli kanadyjskie doświadczenia. Widzimy więc koncen- trację na dobrym kierunku pozyskiwania potrzebnych fachowców. Chociaż obecny akcent kierowany jest na wskazane sektory, to fachowcy innych branż na pewno też będą brani pod uwagę.
Widzimy tu początek realizacji wcześniej zapowiadanych już kilka razy planów właściwego zagospodarowania tymczasowych pracowników. I trzeba mieć nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze. Teraz faktycznie dużo uwagi poświęca się takim imigrantom. W przeszłości niejednokrotnie były sytuacje dostrzegania sensu pozyskiwania nowych stałych rezydentów taką drogą. Nie zawsze jednak dochodziło do właściwej realizacji takich zamierzeń. Ale trzeba wierzyć, że deklaracje obecne- go ministra imigracji zostaną spełnione. Faktem jest, że bardzo dobrze sprawdza się program Express Entry. Także dobre efekty przynosi Provincial Nominee Program. Oba te programy wzmacniają tę koncepcję. Widząc ich dobre efekty minister Miller poświęca im dużo uwagi.
Te informacje powinny mocno zainteresować naszych, polskich tymczasowych mieszkańców. Wszyscy oni powinni zapoznać się z warunkami startu oraz kwalifikacji i poważnie się tym zająć. Służymy dużą pomocą w prawidłowym rozpoczęciu starań i prowadzeniu całej sprawy. Sądzę, że przy obecnych planach ministerialnych mogą być złagodzone kryteria kwalifikacyjne. Należy z tego skorzystać.

Paulina Harirbafan
                        Adwokat Imigracyjny
              Biura IPJ Immigration Solutions
 905 290 0870
647 526 9202

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: