CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSPIESZENIA?

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSPIESZENIA?

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSPIESZENIA?

 

Z tytułowym pytaniem o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku o stały pobyt spotykam się bardzo często. Szczególnie właśnie w sprawie stałej rezydencji, choć również i o pobyt czasowy, czy o obywatelstwo. W dodatku towarzyszy mu przekonanie, że to przyspieszenie zależy od konkretnego konsultanta imigracyjnego, od jego odpowiedniego nacisku na urząd imigracyjny. Jest to oczywiście bardzo mylne podejście do tematu. W dużym stopniu wynika ono z braku zrozumienia choćby dwóch podstawowych rzeczy. Pierwsza, to skompletowanie przez aplikanta prawidłowych dokumentów wymaganych do każdej sprawy, do każdego programu. Druga, to praca urzędu imigracyjnego, na którą nie ma wpływu żaden konsultant imigracyjny, czy jakiś adwokat. Nie ma też na to wpływu, żaden parlamentarzysta, do których po pomoc próbują dotrzeć niektóre zainteresowane osoby.
Chociaż ministerstwo imigracji obiecuje wykonanie tegorocznego planu przyznania prawa stałego pobytu ponad 4 tys obcokrajowców, należy być świadomym, że nie będzie to łatwe. Informacje z ministerstwa pokazują, że zaległości w rozpatrywaniu różnych wniosków imigracyjnych sięgają prawie 1,8 miliona, przy czym ta liczba wzrosła od lipca tego roku prawie o 350 tys. W tym miejscu warto spojrzeć na dane z Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) przedstawiające zaokrąglone liczby wniosków na dzień 27.10.2021. Nierozparzonych wniosków na pobyt stały w kategoriach ekonomicznej, rodzinnej, humanitarnej i uchodźców było aż 548.000. Aplikacji o pobyt czasowy (studia, praca, wizy turystyczne, przedłużenie wizyt) aż 776 tys. Wniosków o obywatelstwo kanadyjskie 468.000.
Na taki stan zasadniczy wpływ miała i oczywiście wciąż ma trwająca epidemia koronawirusa. Wszyscy dobrze wiemy, że wywołała ona szereg istotnych ograniczeń, jak: ograniczenia podróży zagranicznych oraz kontroli granicznych, trudności w uzyskiwaniu dokumentów przez obcokrajowców, konieczność zawieszenia prac różnych urzędów i instytucji, problemy w rozpatrywaniu wniosków wywołane różnymi czynnikami niezależnymi od urzędników imigracyj- nych. Szereg takich spraw bardzo mocno utrudniało i wciąż utrudnia możliwość finalizowania rozpatrzenia aplikacji, tworząc tym samym opóźnienia pozostające poza kontrolą IRCC.
Dobrze znając tę sytuację, a także zapotrzebowanie Kanady na wzmocnienie gospodarki i demografii ministerstwo prosi o zrozumienie i cierpliwość, wciąż właśnie wykazując swe zaangażowanie w realizację przedstawionych założeń. Dlatego też udostępniło dane dotyczące liczb wniosków, które przetworzono podczas pandemii. I tak od stycznia do września 2021 r. rozpatrzono 337 tys. wniosków o pobyt stały, o ponad 120 tys. więcej, niż w roku 2020. O pobyt czasowy w tym okresie rozpatrzono około 1.5 miliona wniosków, a w 2020 było ich prawie o 200 tys. więcej. No i o obywatelstwo rozpatrzono od stycznia do września 2021 134 tys., przy około 80 tysiącach w całym 2020 r.
Przedstawione liczby wskazują na ciągłość starań o realizację założeń planu na ten i kolejne 2 lata. Jednocześnie powinno to wszystkim osobom zainteresowanym imigracją uzmysłowić sens odpowiedniego starania się o skorzystanie z szans, jakie te starania obecnie stwarzają.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
Tel. 905-290-0870, cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: