DOBRE WIADOMOŚCI NOWOROCZNE

Imigracja- wizy, praca, pobyt stały

Dzisiejszy swój artykuł zacznę trochę nietypowo, a mianowicie od noworocznego życzenia, aby faktycznie zostały wprowadzone w życie i oczywiście były konsekwentnie spełniane priorytety kanadyjskiego systemu imigracyjnego, które w końcówce zeszłego roku przedstawił premier Justin Trudeau. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia szef rządu  określił listę zadań, których realizacji oczekuje od poszczególnych ministrów na szczeblu federalnym. Jest to forma ważnego dokumentu, tzw „ new madate letter” którego wytyczne jest teraz zobowiązany wdrożyć każdy z ministrów, a więc także minister Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady, Mr. Sean Fraser.
Jak wiadomo rząd federalny odgrywa zasadniczą rolę w realizacji polityki imigracyjnej kraju, więc także ma wpływ i kontrolę nad  jej realizacją w całej Kanadzie. Przy okazji przypomnę, że prowincyjna polityka imigracyjna poszczególnych prowincji nie musi być w pełni jednakowa. Prowincyjne programy imigracyjne często różnią się między sobą, co jest związane ze zróżnicowaniem gospodarczym i demograficznym Kanady. Ale podkreślam, że rząd federalny odgrywa wiodącą rolę w zarządzaniu systemem imigracyjnym całego kraju i stąd mamy tę spójną politykę i zarządzanie nią.  
Niniejszym, nie wchodząc w szczegóły, przedstawię w takim trochę telegraficznym skrócie te priorytety. Jednym z głównych zadań jest konieczność przyspieszenia rozpatrywania aplikacji i usunięcia opóźnień, które niestety są duże. Kolejnym ma być uruchomienie większej ilości ścieżek do stałego pobytu za pośrednictwem programu Express Entry. Następnym, to ułatwienia w procesie łączenia rodzin, co ma być uzyskane poprzez wykorzystanie przez osoby zainteresowane elektroniki i Internetu. Przy tym w tym miejscu wyrażę nieco mego pesymizmu, gdyż wiem, że na tej drodze popełnianych jest naprawdę dużo błędów przez klientów, często później trudnych do naprawienia. Chociaż poprzez telefony droga internetowa stała się powszechnie dostępna, to jednak prawidłowe korzystanie z niej często daje sporo do życzenia. Wiadomo przecież, że nie wystarczy umieć „klikać”, ale trzeba też pamiętać, że trzeba dobrze wiedzieć co i jak należy przedstawić.
Kontynuując temat priorytetów, to kolejnym ma być wzmocnienie promowania wyhamowanego pandemią programu Provincial Nomini przez uruchomienie Miejskiego Programu Nominacji. Kolejnym ważnym zadaniem będzie rezygnacja z pobierania opłat za przyznanie obywatelstwa, czego realizację również wyhamowała pandemia. Nowością natomiast ma być ustanowienie systemu ”zaufanego pracodawcy”, co będzie wymagało współpracy ministerstwa imigracji z ministerstwem pracy. Ta nowość ma ułatwić przyznawanie statusu stałego rezydenta pracownikom tymczasowym. Na zakończenie prezentacji ułatwień i możliwości zostawiłam coś, do czego zachęcałam już wielokrotnie, a mianowicie wciąż jeszcze będą mieli szansę uzyskać stały pobyt tzw. nieudokumentowani, byle naprawdę zaczęli prawidłowo się o to starać.
Zamykając ten noworoczny tekst chcę dołożyć jeszcze jedno życzenie. W imieniu naszego zespołu życzę, żeby Nowy Rok był lepszy od starego. Ale żeby był lepszy, a więc inny od „starego”, zróbcie Państwo coś nowego, byle właściwego i prawidłowo. No bo jeśli będziecie kontynuować to „stare”, po staremu...

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com 
 

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: