KTÓRY PROGRAM DZIAŁA NAJSZYBCIEJ?

Esteem

Z tytułowym pytaniem spotykam się dosyć często. I niejednokrotnie bez zrozumienia, że niekoniecznie ta „szybkość” zależy od konkretnego programu, ale od właściwego wyboru, dobrego przygotowania i profesjonal- nego poprowadzenia danej sprawy. Niemniej jednak są okresy, w których w polityce imigracyjnej zapalane jest tzw. zielone światło dla którejś ze ścieżek starań o stałą rezydencję. Obecnie spore ułatwienia, a także przyspieszenie rozpatrywania wciąż można dostrzec przy programach Express Entry (EE) oraz Out of Status Worker (OSW). Także należy zwrócić uwagę że dobrze działa International Experience Canada (IEC) dla młodych (18 -35 lat) obcokrajowców. Wszystkie z tych możliwości omawiałam zarówno w tygodniku „Życie”, jak i w moich cyklicznych audycjach „Radia7”.  Niniejszym wrócę do najważniejszych informacji dotyczących tych opcji.
Warto zwrócić uwagę, że te programy dają szansę na możliwie szybki powrót do możliwości realizacji planu przyznania statusu stałego rezydenta ponad około półtora milionowi obco- krajowców do roku 2025, z czego rząd wciąż nie rezygnuje. A ponieważ w tym planie uwaga była i jest skoncentrowana głównie na kategorii ekonomicznej, co jest ważne przy konieczności szybkiego rozwoju gospodarki, w związku z tymj te kierunki będą miały duże znaczenie.
Kolejny raz mocno zachęcam, żeby ponownie poważnie zainteresować się właśnie programem EE. Dlaczego? Ponieważ odnotowuję mocną obniżkę kwalifikacyjnej poprzeczki punktowej w tym roku, bo z 507 aż do 483. Oczywiście ważne jest, ile przy danej selekcji przyznaje się miejsc. I można przypuszczać, że w sytuacji „popandemicznej” zielone światło dla programów z kategorii ekonomicznej, które znalazły się w EE będzie zapalone jakiś czas. Dla porządku przypomnę, że Express Entry obejmuje trzy krajowe programy klasy ekonomicznej. Są to Federal Skilled Program (dla wykwalifikowanych pracowników), Federal Trade Program i Canadian Experience Class.
Ponownie też chcę zachęcić do zainteresowania się programem Out of Status Worker Construction  (OSCW), dla którego „zielone światło” też wzmocniła pandemia koronawirusa. Z tej możliwości skorzystały i wciąż korzystają dziesiątki imigrantów z grupy tzw. nieudokumentowanych mieszkańców. Nasze biuro pomogło wielu takim osobom wejść w tym roku na ten program, który bardzo dobrze działa na drodze do legalizacji i uzyskania statusu stałego rezydenta. I szczerze radzę, aby nie zwlekać z decyzją wystartowania w tym programie. Właśnie teraz, bo widoczny jest już powrót do sytuacji sprzed pandemii, a normalizacja może zacząć ograniczać tę możliwość pozostania. Przypomnę, że tu nie ma żadnego ryzyka.
I na koniec jeszcze dwie ważne informacje. Pierwsza, że wciąż jeszcze są miejsca dla Polaków w programie IEC na ten rok, a ten program w tym roku bardzo dobrze działa.
Szczególnie łatwo jest się zakwalifikować na Working Holiday. Druga, że od kiedy wprowadzono składanie aplikacji przez Internet szybciej przechodzi proces sponsorowania współ- małżonków.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: