O CANADA! OUR HOME AND NATIVE LAND!

Esteem

Jedna z głównych porad naszego biura, stosowana od początku naszej działalności mówi o konieczności znalezienia drugiego, koniecznie bezpiecznego miejsca na Ziemi i jednocześnie wskazuje, że takowym miejscem jest Kanada. A kontynuując sięgnęłam do pierwszych słów kanadyjskiego hymnu: „O Kanada! Nasz dom i ojczyzna”. I chociaż zdaję sobie sprawę, że znakomita większość Polaków za prawdziwą ojczyznę uznaje kraj nad Wisłą, ale także wiem, że Kanada stała się poszukiwanym bezpiecznym portem, drugą ojczyzną, a przy tym pierwszą dla urodzonych tutaj dzieci i wnuków.
    A wracając do naszej głównej porady, to proszę zwrócić uwagę, że tę naszą drugą ojczyznę, tworzyli i wciąż tworzą imigranci z całego świata, a wśród nich w ciągu półtora wieku także miliony przybyszów z Polski. I wszyscy oni szukali tu albo właśnie bezpiecznego miejsca do życia, albo lepszych warunków rozwoju dla siebie i rodzin, albo schronienia przed różnymi prześladowaniami. W tym względzie nic się nie zmieniło. Dostrzegamy to szczególnie obecnie przy trwającej już wiele miesięcy wojnie na Ukrainie, mającej nie tylko fatalny wpływ na ekonomię, ale przede wszystkim na poczucie bezpieczeństwa. W dodatku przecież nie tylko w Ukrainie.
    W tych okolicznościach koniecznie należy śledzić i odpowiednio dobrze korzystać z polityki imigracyjnej Kanady. Aktualne decyzje rządu kanadyjskiego mówią o przyznawaniu przez 3 lata statusu stałego rezydenta setkom tysięcy imigrantów rocznie. Już w przyszłym roku przyjętych zostanie 465 tysięcy obcokrajowców. Przy czym założone minimum wynosi 410.000, a maksimum 505.000. Te liczby mają być zwiększane w kolejnych dwóch latach. Przyjmując uśrednienie rocznych kwot można spodziewać się, że ludność Kanady w ciągu 3 lat wzrośnie o około (może ponad) 1,5 miliona imigrantów.
    Tu pojawia się pytanie: Czy, a w zasadzie ilu Polaków skorzysta z tego planu imigracyjnego w przyszłym roku i w kolejnych latach? W tym miejscu warto też postawić nieco inne pytanie, a mianowicie na ile z tego planu skorzysta Polonia kanadyjska, polonijne biznesy, kościoły, różne organizacje? Na ile wzmocni się nasza grupa etniczna pomagając emigrującym z kraju rodakom? Patrząc na obecną sytuację w Europie, a w szczególności na Ukrainie, a więc przy polskiej wschodniej granicy, jest więcej niż pewne, że nasi rodacy będą chcieli znaleźć dla siebie i rodzin bezpieczne miejsce. Pomóżmy im znaleźć je w Kanadzie.
   W tym miejscu przypomnę, że wciąż są naprawdę duże możliwości uzyskania stałego pobytu poprzez któryś z programów imigracyjnych, w szczególności kategorii ekonomicznej. Warto zauważyć, że przy obecnym kanadyjskim niskim bezrobociu brakuje pracowników, aby obsadzić wszystkie wolne stanowiska, zwłaszcza że wielu z nich potrze- bnych jest w określonych sektorach wymagających kwalifikacji, takich jak np. opieka zdrowotna czy technologia. Obecnie w Kanadzie jest prawie milion wolnych miejsc pracy. Tę informację szczególnie kieruję do naszych rodaków, aby skorzystali z szansy.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: