publicystyka

Utrata zaufania do Światowego Forum Ekonomicznego

Jednym z głównych tematów szczytu Światowego Forum Ekonomicznego jest „przywracanie zaufania”; inicjatywa ta pojawia się w momencie, gdy postępowe organizacje

Czytaj więcej ⇾

Dodatkowe szczegóły udziału Kanady w inicjatywie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) mającej na celu usprawnienie przepisów w różnych krajach w celu przyspieszenia nadejścia „czwartej rewolucji przemysłowej” zostały ujawnione na podstawie prośby o informacje złożonej przez konserwatywną posłankę Leslyn Lewis. Lewis przedłożyła rządowi w październiku pytania dotyczące zaangażowania kraju w sieć „Agile Nations”,

Czytaj więcej ⇾
In publicystyka

Tak to zapamiętałam - Trekking pod Everest

Wspomnienia to dziwna sprawa. Wydaje nam się, że w głowie

Czytaj więcej ⇾
In historia

Powstanie Styczniowe 1863-64

Powstanie Styczniowe do dziś stanowi przedmiot zainteresowania i dyskusji historyków

Czytaj więcej ⇾
In publicystyka

432 Hz i 440 Hz

Dźwięk i muzyka mają ogromy wpływ na człowieka. Oddziałują na

Czytaj więcej ⇾
In publicystyka

Pięć miejsc na Ziemi, których istnienia nie udowodniono

W historii świata pojawiają się często miejsca, które są nazywane

Czytaj więcej ⇾
In kulinaria

Trudna sztuka jedzenia ryb i skorupiaków

Konsumpcja ryb i skorupiaków może nam przysporzyć nie lada kłopotów,

Czytaj więcej ⇾
In publicystyka

Biceps na zamówienie

Stałem w sali operacyjnej Spire Bushey Hospital koło Watford i

Czytaj więcej ⇾

Wiadomości kanadyjskie

Wiadomości i sport

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!