Uzbrojony FedEX

lasery


Firma Fedex Express, największa na świecie linia lotnicza zajmująca sie przewozem ładunków, złożyła wniosek do Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) o wyrażenie zgody na zainstalowanie w swoich samolotach laserowej broni defensywnej.
We wniosku, datowanym 7 stycznia 2022 roku, czytamy, że Fedex wnosi o zezwolenie na modyfikację komercyjnych samolotów typu Airbus A321-200, celem zainstalowania w nich „systemu emitującego laserową energię w zakresie podczerwieni”. W uzasadnieniu czytamy, że:
„Ostatnimi laty miały miejsce przypadki ostrzeliwania samolotów z naziemnych systemów MANPADS, co spowodowało, że kilka firm opracowało i zaadaptowało systemy laserowe do zainstalowania w cywilnych samolotach, celem ochrony samolotu przed pociskiem kierowanym na źródło ciepła. System [który ma być zainstalowany w samolotach firmy] Fedex jest systemem defensywnym kierującym promienie laserowe na nadlatujący pocisk, celem zmiany toru lotu pocisku odwracając go od samolotu.”
W dalszej dyskusji, FAA generalnie przychyla się do wniosku, zaznaczając, że w przypadku zatwierdzenia musi być spełnionych kilka warunków, jak np. zabezpieczenie przed możliwością uruchomienia systemu poza lotem, oznaczenie samolotu odpowiednimi napisami czy wprowadzenie zabezpieczeń dla naziemnych załóg obsługujących i konserwujących samolot.
Ważny jest również dopisek mówiący, że obecne zezwolenie będzie dotyczyło tylko jednego typu samolotu, lecz wszystkie nałożone warunki tego „nowego i niezwykłego konstrukcyjnego dodatku, będą dotyczyły również innych modeli, jeśli w przyszłości zostanie wydana podobna zgoda„.
Można zatem sądzić, że samoloty komercyjne, najpierw transportowe a później pasażerskie mogą być w niedalekiej przyszłości wyposażane w podobne systemy obronne. Może to świadczyć o zarysowujących się trendach militaryzacji nie tylko kosmosu, ale i przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej oraz związanych z tym nurtem programów zabezpieczania samolotów cywilnych. Czy wprowadzenie dzisiaj defensywnej broni nie przemieni się w przyszłości w spiralę zbrojeń i w sumie pogorszenie bezpieczeństwa lotów cywilnych, w tym pasażerskich?
Firma lotnicza Fedex Express należy do giganta przewozów towarowych Fedex Corporation i obecnie używa 475 samolotów ze swojej floty (stan na 19 stycznia br.). Druga pod względem wielkości przewozów lotnicznych, konkurencyjna firma UPS posiada (w użyciu) 288 samolotów.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: