•   Thursday, 30 May, 2024
  • Contact

Nieuprawnione roszczenia

Petycja do Ministra Zdrowia


W 2021 r. sporządzony przez kanadyjskiego audytora generalnego raport na temat naturalnych produktów zdrowotnych wykazał, że 56% z 75 sprawdzonych produktów licencjonowanych na kanadyjskich stronach internetowych zawierało oświadczenia nieautoryzowane przez Health Canada, niepełną listę zagrożeń i inne wprowadzające w błąd informacje na etykiecie.
W raporcie przytacza się badanie opinii publicznej przeprowadzone w 2010 roku, z którego wynika, że około 70 procent Kanadyjczyków regularnie używa produktów naturalnych w celu utrzymania zdrowia i zapobiegania drobnym problemom zdrowotnym.
„Ogólnie rzecz biorąc, nadzór sprawowany przez Health Canada nad naturalnymi produktami zdrowotnymi dostępnymi w sprzedaży w Kanadzie nie zapewnił bezpieczeństwa i skuteczności tych produktów” – podsumowano w raporcie.
Obawy te podziela Kanadyjskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne (CPA).
W maju na posiedzeniu komisji stałej Barry Power, główny farmaceuta CPA, powiedział senatorom, że zmiany legislacyjne pomogą Kanadyjczykom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Jednak Aaron Skelton, prezes Kanadyjskiego Stowarzyszenia Zdrowej Żywności, stwierdził, że kosztownym zmianom regulacyjnym brakowało znaczących konsultacji, co Health Canada kwestionuje.
„Jako branża nadal wspieramy regulacje i ustawodawstwo, które chronią Kanadyjczyków, są przejrzyste i opracowywane w odpowiedzialny i odpowiedni sposób” – powiedział Skelton.
Lorian Hardcastle, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Calgary specjalizujący się w prawie i polityce zdrowotnej, stwierdził, że z historycznego punktu widzenia organy regulacyjne miały trudności z osiągnięciem odpowiedniego poziomu regulacji.
„Naturalne produkty zdrowotne są często postrzegane jako mniej szkodliwe niż powiedzmy farmaceutyki i rzeczywiście często tak jest” – stwierdził Hardcastle.
Nowe zasady nie będą wymagać od krajowych HP poddawania się kosztownemu, rygorystycznemu procesowi wstępnego zatwierdzenia wymaganemu w przypadku produktów farmaceutycznych.
„Nie jest również jasne, czy koszty te będą tak wysokie, jak sugerują niektórzy z tych producentów” – powiedział Hardcastle. „To bardzo powszechny argument, który ma zniechęcić rząd do wprowadzania regulacji”.
Petycja do Ministra Zdrowia
Mając na uwadze, że:
• Health Canada proponuje znaczącą zmianę przepisów dotyczących naturalnych produktów zdrowotnych (NHP). W ramach naszej proaktywnej opieki zdrowotnej polegamy na NHP, które obejmują podstawowe produkty codziennego użytku, takie jak suplementy, pasta do zębów, witaminy, probiotyki i mineralne filtry SPF;
• Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, ceny konsumenckie znacznie wzrosną, a wybór dla konsumentów drastycznie się zmniejszy, gdy inflacja będzie najwyższa w historii, a dostęp do opieki zdrowotnej będzie najniższy w historii;
• Organizacja Health Canada zaproponowała niedawno nowe i znaczące opłaty za import, produkcję i sprzedaż NHP w tym samym czasie, gdy wdraża nowe przepisy dotyczące etykietowania;
• Jest to niesprawiedliwe, nierealistyczne i tak kosztowne dla przemysłu, że zmusi wiele małych i średnich przedsiębiorstw do zamknięcia działalności w Kanadzie;
• Ciężar tych kosztów po stronie tych, których stać na zmiany, zostanie przerzucony na konsumenta i nie są to zmiany ani opłaty, na które mogą sobie pozwolić Kanadyjczycy;
• Zwiększanie opłat i dodatkowe oznakowanie nie sprzyja bezpieczeństwu przyjmowania NHP, a wręcz powoduje, że produkty stają się droższe;  
• W rzeczywistości ta nadmierna regulacja zmusi konsumentów do poszukiwania produktów w Internecie, co może skłonić osoby do zakupu niestosujących się do przepisów i nieuregulowanych NHP spoza Kanady.
My, niżej podpisani, obywatele Kanady, wzywamy Ministra Zdrowia do współpracy z branżą w celu przyjęcia nowoczesnego etykietowania i dostosowania proponowanych przez Health Canada stawek zwrotu kosztów, aby dokładnie odzwierciedlały wielkość i zakres branży; oraz że nowe zmiany regulacyjne powinny zostać wdrożone dopiero po dostosowaniu ram samoopieki i usunięciu zaległości, sprawnym prowadzeniu działalności oraz wprowadzeniu zasad i procedur zapewniających kontynuację stabilnej działalności.

O przepisach dotyczących naturalnych produktów zdrowotnych
Wszystkie NHP podlegają przepisom dotyczącym naturalnych produktów zdrowotnych, które stanowią odrębne i odrębne ramy regulacyjne od leków na receptę. NHP podlegają regulacjom w sposób odpowiedni ze względu na charakter tych produktów o niższym ryzyku, które obejmują:
•    leki ziołowe
• niektóre filtry przeciwsłoneczne
•    witaminy i minerały
Mieszkańcy Kanady używają tych produktów codziennie, dbając o siebie i swoje rodziny. Dlatego tak ważne jest, aby były bezpieczne i wysokiej jakości.
Zgodnie z przepisami firmy produkujące, pakujące, etykietujące lub importujące NHP muszą:
• posiadać ważne licencje na produkty i witryny
• przestrzegać wymagań dobrej praktyki produkcyjnej (GMP).

Kontrola wykazała potrzebę:
• zwiększony nadzór nad jakością NHP
• większy monitoring etykiet i reklam
• ulepszone etykietowanie produktów
• program inspekcji oparty na ryzyku
• wzmocnione narzędzia zapewniania zgodności i egzekwowania prawa

Od 2 kwietnia 2024 r. firma Health Canada będzie publikować wszystkie „zatwierdzone (ale nie wprowadzone do obrotu)” produkty w internetowej bazie danych produktów leczniczych. W momencie wydania zezwolenia dla ogółu społeczeństwa będą dostępne następujące rodzaje zatwierdzonych produktów:
• dla ludzi
• weterynaryjne
• Środki dezynfekcyjne
• Leki z Wykazu C, takie jak produkty radiofarmaceutyczne

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: