•   Thursday, 30 May, 2024
  • Contact

Ontario wyda 214 mld, PKB spadnie

Nowy budżet

Najnowszy budżet prowincji Ontario zawiera prognozy słabego wzrostu gospodarczego i rosnącego deficytu.
Rządowy budżet w wysokości 214 miliardów będzie inwestował w budownictwo mieszkaniowe, drogi i usługi publiczne bez podnoszenia obywatelom podatków.
200-stronicowy dokument przewiduje, że deficyt Ontario wzrośnie ponad trzykrotnie z 3 miliardów dolarów w ubiegłym roku do 9,8 miliarda dolarów w latach 2024-2025. Jest to najwyższy deficyt budżetowy od czasu byłej premier Kathleen Wynne z 2014 roku.
Wzrost deficytu jest w dużej mierze spowodowany spowolnieniem prognoz wzrostu gospodarczego, co doprowadziło do niższych dochodów podatkowych, ale także wysokie stopy procentowe odbijają się na gospodarce Ontario w tym roku.
Zgodnie z ontaryjskim budżetem, o ponad 6 miliardów dolarów wrosną wydatki w wypłatach dla pracowników sektora publicznego w zeszłym i tym roku, po tym jak przepisy ograniczające te płace uznano a niezgodne z konstytucją, Wzrost wydatków spowodowała też decyzja o kolejnym przedłużeniu obniżki podatku od benzyny.
Produkt krajowy brutto (PKB) ma spowolnić do 0,3% w roku obecnym, choć przewidywano przed rokiem, że będzie to 1,2%.
Oczekuje się, że inflacja spowolni do 2,6% w bieżącym roku, a następnie powróci do docelowej stopy Banku Kanady wynoszącej 2% w roku 2025 r. Tak prognozuje ministerstwo finansów.
Największy kawałek budżetowego tortu to podstawowe wydatki na opiekę zdrowotną. Wzrosną do 75,6 mld dolarów, co stanowi wzrost poniżej inflacji o zaledwie 1,3% w obliczu trwającego niedoboru lekarzy rodzinnych i rosnącej stale populacji.
W związku z niedoborem lekarzy prowincja utworzy szkołę medyczną skupiającą się głównie na medycynie rodzinnej na York University w Toronto.
Rząd planuje też znaczny wzrost wydatków na poprawę dostępu do szybkiego Internetu w całym Ontario, przeznaczając na to w tym roku 1,3 miliarda dolarów.
Wydatki na inwestycje również wzrosną, a 190,2 mld dolarów przeznaczono na duże projekty infrastrukturalne, takie jak budowa autostrad, szpitali i szkół w ciągu następnej dekady.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: