•   Wednesday, 24 Apr, 2024
  • Contact

wiadomosci kanadyjskie

skróty

Setki ludzi w drugą rocznicę rozbicia Konwoju
Druga rocznica powołania się przez rząd w Ottawie na Ustawę o Sytuacjach Nadzwyczajnych przyciągnęła setki ludzi na Wzgórze Parlamentarne w stolicy Kanady dla uczczenia pierwszego Konwoju Wolności i niedawnego wer- dyktu w Sądzie Federalnym. Tłum wziął udział w marszu przez centrum Ottawy, który odbył się pod ścisłym nadzorem lokalnej policji.
Zdaniem przemawiających, Konwój Wolności zmienił bieg historii Kanady.
Kilka tygodni wcześniej sędzia Sądu Federalnego orzekł, że zastosowanie przez rząd liberalny Ustawy o Sytuacjach Nadzwyczajnych nie było uzasadnione w świetle odpowiednich ograniczeń faktycznych i prawnych, które należało brać pod uwagę, i że naruszyło Kartę Praw i Swobód.
Wicepremier Chrystia Freeland zapowiedziała wtedy, że rząd odwoła się od decyzji sądu, bo - zdaniem rządu - wprowadzenie stanu wyjątkowego “było rzeczą niezbędną”.
Tymczasem rząd federalny nie dotrzymuje terminu odpowiedzi na ustalenia i zalecenia sędziego Paula Rouleau, który kierował federalnym dochodzeniem w sprawie użycia Ustawy o Sytuacjach Nadzwyczajnych.
W swoim raporcie sędzia Rouleau przedstawił 56 zaleceń na przyszłość, w tym kilka sugerowanych poprawek do samej ustawy. I nakazał rządowi odpowiedzieć na te zalecenia w ciągu 12 miesięcy oraz jasno określić, które z nich zostaną wdrożone i kiedy to nastąpi.
Biuro ministra bezpieczeństwa publicznego podało, że już wkrótce będzie miało więcej informacji na temat rządowej odpowiedzi ale nie przedstawiło uzasadnienia przekroczenia terminu wyznaczonego przez sędziego.
Tymczasem poseł konserwatywny Glen Motz wezwał do ponownego przesłuchania kilku ministrów i zażądał więcej informacji na temat porad prawnych, z których korzystał gabinet Justina Trudeau przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu ustawy w celu stłumienia protestów Konwoju Wolności.
Odwrotny rasizm w kanadyjskich uczelniach
Jak donosi “National Post”, coraz więcej ogłoszeń o pracę w Kanadzie wyklucza z oferty osoby rasy białej. Gazeta znalazła liczne ogłoszenia, które są ograniczone do osób, identyfikujących się jako „mniejszość rasowa”. Kolor skóry i tożsamość płciowa stały się czynnikami ograniczającymi dostęp do ofert pracy.
“National Post” podał za przykład oferty z katedr naukowych na Uniwersytecie Waterloo, w których oferuje się pracę osobom, które identyfikują się jako „kobiety, osoby transpłciowe, o płynnej płci, osoby niebinarne lub osoby o dwóch duszach”, jak również członkom „rasowych mniejszości”.
Niektórzy twierdzą, że stanowi to przykład „odwrotnego rasizmu” lub pokazują kres doboru zawodowego w oparciu o wykształcenie lub doświadczenie zawodowe.
Okazuje się jednak, że tego rodzaju zatrudnianie jest już typowe w przypadku kanadyjskich uczelni.
Zapłacimy mniejsze podatki?
Chłodniejsza inflacja w ubiegłym roku wpłynie na to, ile Kanadyjczycy zapłacą w tym roku podatku dochodowego.
Ponieważ inflacja obniżyła się w 2023 roku, wzrost progów podatkowych na rok obecny jest stosunkowo niewielki w porównaniu ze wzrostem, jaki odnotowano w roku ubiegłym.
Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku gdy dochody danej osoby pozostają stałe, ale progi podatkowe rosną, osoba taka może spodziewać się zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.
Według Canada Revenue Agency, wzrost indeksacji w 2024 roku wyniesie 4,7%. To mniej niż wzrost o 6,3% w 2023 roku (największy od kilku lat).
Choć stawki podatkowe nie zmieniły się w tym roku, progi podatkowe zostały dostosowane.
TD Bank wypłaci odszkodowania niektórym klientom
Ponad 100 tys. klientów banku Toronto Dominion może kwalifikować się do odszkodowań.
Pozew zbiorowy przeciwko temu jednemu z największych banków w Kanadzie dotyczy wysokich opłat za NSF czyli za nieposiadanie wystarczającej ilości pieniędzy na koncie.
Głównym powodem jest niejaki Tyler Dufault, który został obciążony przez bank drapieżną opłatą wysokości $96 po tym, jak zabrakło mu 45 centów na rachunku PayPal.
Sąd Najwyższy w Ontario zatwierdził ugodę o wartości 15,9 mln dolarów, która dotyczyć będzie tych osób, których TD Bank nie poinformował prawidłowo, że mogą zostać dwukrotnie obciążeni opłatą w wysokości $48 dolarów za niewystarczające środki na koncie. Sądowa ugoda powinna zapewnić po $88 odszkodowania dla około 105 tysięcy klientów TD Bank.
W Stanach już wiele banków podjęło kroki w celu wyeliminowania podobnych opłat. W Kanadzie ciągle trwają naciski na ich zmniejszenie lub całkowite zniesienie.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: