•   Thursday, 30 May, 2024
  • Contact

Zatajane fakty

Powszechne obawy dotyczące skutków ubocznych

Jedna trzecia lekarzy i połowa pielęgniarek w Kanadzie była niechętna do przyjmowania szczepionek na Covid-19.
  Jak wynika z wewnętrznych badań Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego (PHAC), jedna trzecia lekarzy i ponad połowa pielęgniarek niechętnie przyjęła szczepionkę przeciwko Covid-19 ze względu na obawę przed potencjalnymi skutkami ubocznymi.
„Pięćdziesiąt dziewięć procent pracowników służby zdrowia zgłosiło pewne wahanie przed decyzją o zaszczepieniu” – czytamy w raporcie, w którym dodano, że 31 procent lekarzy i 54 procent ankietowanych pielęgniarek przyznało, że „miało pewien stopień wahania”.
Według raportu uzyskanego przez Blacklock’s Reporter jeden z pracowników służby zdrowia zapytany podczas ankiety powiedział o szczepionkach: „Musiałeś je przyjąć, aby zachować pracę”. Inny stwierdził, że szczepionki „opracowano w ciągu kilku miesięcy i rozdawano je jak cukierki”. Trzeci pracownik powiedział: „Mam rodzinę i kredyt hipoteczny. Zastanawiałem się, co byłbym w stanie zrobić, aby zarobić taką samą sumę pieniędzy i zapewnić byt mojej rodzinie?”
Badanie wykazało, że pomimo niechęci wielu pracowników służby zdrowia, 89 procent otrzymało szczepionki, a najczęściej zgłaszaną przyczyną była obawa przed utratą pracy. Według bazy danych rządu federalnego Health Infobase 80,4 procent mieszkańców Kanady, czyli około 24,3 miliona osób, ukończyło swoją podstawową serię szczepionek przeciwko Covid-19 do listopada 2022 r., na podstawie danych z 6 listopada tego roku. Chociaż pracownicy służby zdrowia „ogólnie wyrażali silne poparcie dla szczepień”, jeśli chodzi konkretnie o szczepionki przeciwko Covid-19, ich postrzeganie bezpieczeństwa i skuteczności było gorsze. Niższe postrzeganie tego zjawiska zaobserwowano zwłaszcza wśród pielęgniarek i „pokrewnych pracowników służby zdrowia” (ALHW), przy czym ci ostatni to pracownicy laboratoriów medycznych, higienistki dentystyczne, ratownicy medyczni, terapeuci oddechowi i dentyści.
W badaniu podzielono pracowników służby zdrowia na pięć odrębnych grup na podstawie ich stosunku do szczepionek przeciw Covid-19: popierający szczepionki (44,4 proc.), zwolennicy szczepionek (15,8 proc.), uchylający się od szczepień (7,4 proc.), respondenci nieszczepieni (8 proc.), oraz niechętni szczepionkom zaszczepieni pod przymusem (21,1%).
Powszechne obawy dotyczące skutków ubocznych
Wśród 8 procent nieszczepionych na Covid-19 najczęstszymi powodami były obawy związane z długotrwałymi skutkami ubocznymi (87 procent), obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek mRNA przeciwko Covid-19 (85 procent), obawy dotyczące skuteczności szczepionki szczepionek (79 proc.) i odmowy wyrażenia zgody na szczepienie (72 proc.). Inne powody odmowy szczepienia przeciwko Covid-19 obejmowały obawy związane z krótkotrwałymi skutkami ubocznymi (65 procent), brak zaufania do kanadyjskich systemów regulacyjnych i informacyjnych dotyczących szczepień (64 pro- cent), obawy dotyczące częstotliwości zastrzyków i harmonogramów szczepień (53 procent). , przekonanie, że ryzyko związane z chorobą jest wyolbrzymione (52 proc.) oraz względy religijne lub etyczne (45 proc.).
Wśród osób wahających się nad szczepieniem: „Perspektywa utraty pracy odegrała rolę w decyzji o zaszczepieniu się lub nie” – stwierdzono w badaniu. „Wyrazili początkowe obawy w związku z serią podstawową szczepionki przeciwko Covid-19, związaną z szybkością opracowywania szczepionki przeciwko Covid-19 i potencjalnymi skutkami ubocznymi”. Na pytanie, dlaczego osoby zaszczepione przyjęły szczepionki na Covid-19, 53 procent odpowiedziało: „To było konieczne, aby utrzymać pracę”.
Naukowcy odkryli, że obawy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19 były „jednymi z największych czynników przyczyniających się do uchylania się od szczepień”. W badaniu podzielono pracowników służby zdrowia na trzy podgrupy w zależności od zawodu. Oprócz ALHW, w których wzięło udział 1431 osób, dwie pozostałe podgrupy to pracownicy służby zdrowia (HCP), w których wzięło udział 3134 osoby, takie jak lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci oraz pomocniczy pracownicy służby zdrowia (AUHW).
W badaniu wzięło udział 807 osób, w tym pracownicy izby przyjęć i recepcji, pracownicy pomocy osobistej i technicy opieki zdrowotnej.
Mimo że w Kanadzie poziom zaszczepienia jest tak wysoki, w raporcie stwierdzono, że 76% pracowników służby zdrowia, 71% pracowników ALHW i 58% pracowników AUHW stwierdziło, że zostało zarażonych tą chorobą.
W raporcie dodano, że „odsetek zgłaszanych przez siebie infekcji nie różnił się znacząco w zależności od statusu szczepień”. PHAC stwierdziła, że ustalenia zawarte w raporcie są znaczące. „Jako grupa priorytetowa w zakresie szczepień, ocena rzeczywistego przyjmowania i skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19 wśród pracowników służby zdrowia ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia tych decyzji dotyczących zachowania i postaw” – stwierdzono w raporcie.
Ustalenia raportu oparto na kwestionariuszu internetowym, w którym wzięło udział 5372 pracowników służby zdrowia, a także na 33 wywiadach pogłębionych i sesjach grup fokusowych przeprowadzonych w okresie od 8 maja do 14 sierpnia 2023 r.
Matthew Horwood 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: