Kosmiczne oczy dla Ukrainy

– Trwają ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem przekazywania ukraińskiemu wojsku informacji uzyskiwanych przez kanadyjskiego satelitę RADARSAT-2 – podaje „The Globe and Mail”. Dzięki temu Ukraińcy mają zyskać bardzo cenną możliwość obserwowania tego, co się dzieje w Don- basie i na granicy z Rosją.
Jak twierdzi kanadyjska gazeta, rządy w Ottawie i satelita-okoKijowie ogłoszą zawarcie porozumienia w najbliższych dniach. Obecnie mają być dopracowywane ostatnie szczegóły.
Kanadyjczycy mieli zobowiązać się do przekazywania Ukraińcom informacji uzyskiwanych przez satelitę obserwacyjnego RADARSAT-2, należącego do Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Może on przelatywać dwa razy dziennie nad Donbasem i skanować teren przy pomocy silnego radaru. Na podstawie uzyskanych danych są generowane obrazy, przypominające dokładne zdjęcia.
Ich jakość ma być wystarczająca, aby pozwolić rozróżniać pojedyncze pojazdy. Porównanie dwóch ujęć z jednego dnia umoż- liwia natomiast stwierdzenie, czy obserwowane obiekty są w ruchu. – Jeśli podczas jednego przelotu pojazd będzie w jednym miejscu, a potem zniknie, w sposób oczywisty oznacza to, że się porusza – mówi źródło wojskowe, cytowane przez gazetę.
Zamysłem Kanadyjczyków ma być udostępnienie Ukraińcom narzędzia, które umożliwi im dokładne obserwowanie ewentual- nych ruchów na terytorium kontrolowanym przez separatystów. Początkowo miało to na celu wzmocnienie zdolności ukraińskiego wojska do reagowania na ofensywy separatystów, które zazwyczaj poprzedza widoczne z kosmosu skoncentrowanie sprzętu w miejscu, z którego ma wyjść atak.
Po zawarciu porozumień w Mińsku dane z RADARSAT-2 zyskały nowe znaczenie. Teraz mają umożliwić Ukraińcom niezależne weryfikowanie tego, czy Rosjanie i separatyści przestrzegają zapisów o wycofaniu rosyjskich oddziałów z terytorium Ukrainy i odsunięciu artylerii od linii frontu. W ten sposób ukraińskie władze zyskają wgląd w głąb terytorium kontrolowanego przez przeciwnika.
Według spekulacji i domysłów, zachodnie wywiady już od miesięcy wspomagają Ukraińców informacjami uzyskanymi z satelitów zwiadowczych. Nie ma jednak na ten temat żadnych oficjalnych informacji ani na to dowodów.
Umowa z Ukraińcami byłaby prawdopodobnie pierwszym sformalizowanym aktem pomocy Zachodu w tym zakresie. Porozumienie budziło opory w kanadyjskiej dyplomacji. Kanadyjski rząd w efekcie miał za- strzec w umowie, że przekazywane informacje mogą służyć jedynie do działań defensywnych i nie posłużą do na przykład usta- lenia celów dla artylerii.

Pomoc w takim zakresie, jaką mają zapewnić Kanadyjczycy ma takie potencjalne zalety, że niewiele kosztuje i jest mało kontrowersyjna w przypadku wykrycia.

RADARSAT-2 został wystrzelony w 2007 roku. To wielozadaniowy satelita obrazowania radarowego. Ma najróżniejsze zastosowania. Od działań zwiadowczych na rzecz wojska, przez tworzenie dokładnych map terenu, po monitorowanie stanu pokrywy lodowej w Antarktyce czy działalności rolniczej.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.