•   Saturday, 26 Nov, 2022
  • Contact

PLAN IMIGRACYJNY NA LATA 2023 - 2025

Esteem

Pod koniec każdego roku, ewentualnie na początku kolejnego, Immigration Refugees and Canadian Citizenship   (krótko – Ministerstwo Imigra- cji) ogłasza plan imigracyjny na kolejne 3 lata. Nie inaczej było w tym roku, bo właśnie 1. listopada została podana informacja o planowanych liczbach miejsc dla stałej rezydencji obcokrajowców, przyznawanych w poszczególnych kategoriach i programach imigracyjnych. I tak w ciągu najbliższych 3 lat liczba stałych mieszkańców Kanady ma się powiększyć o 1.450.000 nowych rezydentów przyjętych z różnych krajów świata. W przyszłym roku Kanada zamierza przyjąć 465 tys. nowych stałych mieszkańców, rok później 485 tys. w 2024 aż 500 000 w 2025 r. Warto przy tym zauważyć, że ministerstwo obecnie podaje obok liczb, które należy przyjąć jako założoną uśrednioną, także ewentualne minimum wynoszące 410.000 i maksimum – 505.000 w przyszłym roku oraz kolejno 430.000 minimum i 500.000 maksimum a w następnym 442.500 minimum i 550 maksimum.

Podobnie, jak w poprzednich latach najwięcej miejsc przewidzianych jest dla kategorii ekonomicznej, bo aż 266.210 w przyszłym roku, 281.135 w następnym i 301.250 w kolejnym, czyli w 2025 r. Z pewnością szczególne zainteresowanie budzi najbliższa przyszłość, więc dzisiaj ograniczę przytoczenie szczegółowszych danych właśnie do 2023 roku. I tak: dla programu Federal Skilled Worker zaplanowano 82.880 miejsc, dla Federal Trade Skilled Worker  i Public Policies  TR to PR 25.000 miejsc, dla Federal Business 3.500 miejsc i dla Economic Pilots  8.500 miejsc, 8.500 dla Atlantic Immigration Program (dla prowincji atlantyckich) i 105.5000 dla Provincial Nominee Program. Proszę zwrócić uwagę, że najwięcej miejsc przewidziano na Provincial Nominee Program, o którym pisałam i zachęcałam wielokrotnie, aby się nim zaintereso- wać i skorzystać.

Na drugim miejscu jest jak zawsze kategoria rodzinna, dla której w przyszłym roku przewidziano 106.500 miejsc. Najwięcej, bo aż 78.000 na Spouses, Partners and Children. Na program sponsorowania rodziców i dziadków (Parent and Grandparents) przewidziano 28.500 miejsc.

Przyszłoroczny plan imigracyjny przewiduje dużo miejsc na programy dające obcokrajowcom możliwość schronienia się przed różnego rodzaju prześladowaniami w ich ojczyznach. Refugees and Protected Persons mogą liczyć na 76.305 miejsc. Także spora ilość miejsc, bo 15.885, jest przewidziana dla obcokrajowców, których Kanada przyjmie ze względów humanitarnych, na współczucie ( H&C) i inne ważne okoliczności.

Ministerstwo zwraca uwagę, że założone cele na lata 2024 i 2025 zostaną potwierdzone lub skorygowane do 1 listopada każdego roku.
Powyższe wiadomości należy uzupełnić informacją, że rząd Kanady wyznaczył sobie cel zwiększenia imigracji frankofońskiej, aby osiągnąć cel 4,4% francuskojęzycznych imigrantów poza prowincję Quebec do 2023 roku. Zakres ten wskazuje, ile przyjęć w ramach planu federalnego byłoby konieczne, aby osiągnąć ten cel w 2023 roku,. Gdy Quebec przedstawi swój plan  imigracji na 2023 r., zakres ten może wymagać aktualizacji.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: