•   Saturday, 30 Sep, 2023
  • Contact

CZY NOWY MINISTER WPROWADZI ZMIANY?

Esteem

Tydzień temu, dokładnie 26 lipca, premier Justin Trudeau wprowadził poważne zmiany w swoim rządzie. Mają one głównie charakter przetasowań na stanowiskach ministerialnych. W ich wyniku mamy nowego ministra imigracji. Na to stanowisko został powołany parlamentarzysta Quebecu Marc Miller, który był ostatnio ministrem do spraw stosunków między rządem, a ludnością tubylczą, rdzenną. Dotychczasowy minister imigracji Sean Fraser objął tekę ministra mieszkalnictwa infrastruktury i społeczności.
Marc Miller, urodzony i wychowany w Montrealu, ukończył Université de Montréal w dziedzinie nauk politycznych, a także prawo na Uniwersytecie McGill. Karierą polityka rozpoczął w 2015 roku wybrany do parlamentu kanadyjskiego.
Przy tej zmianie zasadne jest tytułowe pytanie, na które odpowiedź wydaje się być dość łatwa. Zarówno ekonomia, jak i demografia Kanady wskazują na konieczność kontynuacji dotychczasowej polityki imigracyjnej. Nie oznacza to jednak, że nie ma potrzeby poprawiania pracy urzędów imigracyjnych w celu przyspieszenia rozpatrywania składanych wniosków i rozładowania powstałych „zatorów”. Przed nowym ministrem jest więc ważne i niełatwe zadanie do wykonania.
W tym miejscu warto przypomnieć, że biorąc pod uwagę dwa ważne zagadnienia, jakimi są starzenie się społeczeństwa i konieczność dobrego rozwoju gospodarczego Kanady, rządy premiera Trudeau faktycznie politykę imigracyjną skoncentrowały na przyciągnięciu ze świata dużej liczby imigrantów. Dla realizacji takich potrzeb uruchomianych było szereg istotnych innowacji w programach imigracyjnych. Od początku kadencji rząd Trudeau dążył do bardziej agresywnego poziomu imigracji. Warto przypomnieć, że wcześniej każdego roku przybywało około 250-270 tysięcy nowych stałych rezydentów, a po przejęciu władzy przez Justina Trudeau liczba ta wzrosła do 300 tys. rocznie, a tuż przed pandemią do 340 tys. rocznie. Podczas pandemii Kanada zwiększyła swoje cele do ponad 400.000 nowych stałych mieszkańców każdego roku. Zgodnie z planem dotyczącym poziomów imigracji na lata 2023-2025 Kanada zakłada przyjmowanie każdego roku nawet 500.000 stałych rezy- dentów.
Po obecnych poważnych zmianach w rządzie premier może podjąć decyzję o wydaniu nowych listów mandatowych, określających na czym każdy minister ma się skupić podczas pełnienia swojej roli. Przypomnę, że w grudniu 2021 r. premier Trudeau dostarczył taki list ministrowi Fraserowi określając oczekiwania i zasady do potraktowania ich priorytetowo. Uwzględniona była w nich konieczność zwiększenie imigracji, usprawnienia przetwarzania wniosków dla nowoprzybyłych, zreformowania Express Entry, wzmocnienia łączenia rodzin i promowania imigracji francuskojęzycznej do Kanady. Minister Fraser wdrożył szereg tych planów lub rozpoczął ich realizację. Na przykład w ciągu ostatniego miesiąca Kanada zaczęła przeprowadzać selekcję na podstawie kategorii do Express Entry, jako sposób na osiągnięcie różnych priorytetów ekonomicznych, takich jak miedzy innymi zwiększenie imigracji francuskojęzycznej. Jako inny przykład, pod koniec maja Fraser ogłosił działania mające na celu pomoc rodzinom w Kanadzie, pozwalając zatrudniac członków rodziny.
Na pewno w ciągu najbliższych dni będziemy znali więcej informacji na temat realizacji kanadyjskiego planu w zakresie imigracji, ale z pewnością nie będzie on wyhamowany.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: