Nasza Sprawa Słuszna

WW - Świat, w którym żyjemy

"Oto dlaczego nasza waleczna Armia, cała nasza waleczna Marynarka Wojenna, wszyscy nasi lotnicy-sokoły, wszystkie narody naszego kraju, wszyscy najlepsi ludzie Europy, Ameryki i  Azji, wreszcie najlepsi ludzie Niemiec - potępiają zdradzieckie czyny niemieckich faszystów, a z sympatią odnoszą się do rządu radzieckiego, aprobują postępowanie rządu radzieckiego i widzą, że sprawa nasza jest słuszna, że wróg będzie rozgromiony, a my zwyciężymy."
Józef Stalin,
przemówienie radiowe 3 lipca 1941

We wtorek, 21 lutego, Prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir W. Putin wygłosił przed połączonymi izbami Dumy Państwowej oraz kadrą dowódczą Sił Zbrojnych FR, Orędzie o Stanie Narodu. Poświęcone ono było trwającej już rok inwazji na Ukrainę.  
 
 Nikt nie może i nie powinien być zaskoczony, iż Putin przedstawia obecną wojnę na Ukrainie jako nową odmianę “wojny ojczyźnianej”. Dla Rosji bycie mocarstwem i bycie Imperium w “historycznych” granicach jest kwestią egzystencjalną. Imperium lub smuta! O tym, jak daleko sięgają owe “historyczne granice” i jakie ludy winny podlegać nieznoszącej sprzeciwu woli Imperium, decyduje Moskwa. Rosjanie są swoiście 'szczerzy'. Oni nie toczą wojny z Ukraińcami. Ukraińców i Ukrainy nie ma. To złowroga Moskwie propaganda, to przeinaczanie historii, tworzenie iluzji. Jest tylko Rosja, jej interesy i jej władza.  
 
 Putin musi uzasadnić klęskę dotychczasowej ‘operacji specjalnej’. To, co w założeniach jego sztabowców miało być “wyzwo- leniem prześladowanych współbraci” spod rządów faszystowskiej kliki w Kijowie, powtórzeniem na większą skalę operacji na Krymie, z ostateczną wasalizacją Kijowa, stało się pełnoskalową wojną. Wojną z Ukraińcami.  
 
 Zwycięski w planach marsz na Kijów stał się klęską, lecz w chwili, kiedy 24 lutego 2022 roku Rosjanie przekroczyli ukraińskie granice czy też linie frontu w Donbasie, większość medialnych i akademickich ekspertów, oraz elit politycznych Zachodu oczekiwało tego samego. Zdolności obronne Ukrainy oceniano nie tyle czy nie tylko pod kątem dysproporcji potencjału militarnego obu stron, lecz głównie czynnika ludzkiego – morale władz i kadry dowódczej armii. Czy Siły Zbrojne nie powtórzą modelu biernej kapitulacji, jak miała miejsce na Krymie? Jak szybko ucieknie na Zachód Zełeński, koniec końców, jak twierdził sam Putin - jedynie komik wybrany prezydentem kaprysem ludu.
 
 Dziś świat Zachodu nie ma (a na pewno nie powinien mieć) złudzeń. Rosja nie zrezygnuje z odbudowy Imperium w granicach zakreślonych swoją ideą ‘Ruskiego Miru”. Dla realizacji tego programu zdecydowała się na wojnę. Być może dziś Kreml zdaje sobie sprawę z błędów w kalkulacjach, ale Rosja Putina cofnąć się nie może. Prezydent Biden w Kijowie zakreślił postawę Ameryki. Zachód rozumiany jako świat demokracji, cofnąć się nie może. Chiny zajmują postawę wyczekującą, rosnąc w siłę w dowolnej kombinacji. Mamy wojnę wzajemnie wykluczających się idei – świata liberalnego i autokratycznego. Komu wystarczy determinacji?  
***
 Przedstawiam Państwu poniżej specjalnie fragmenty przemówienia Prezydenta FR, Putina tak, jak zostały one wybrane i podkreślone przez Agencję Al Jazeera. Sądzę, iż warto wiedzieć, jak kreowany jest strumień informacji i jak rozkładane są akcenty, przez ośrodki medialne inne, niż zachodnie. W obecnym, tak jak w każdym innym konflikcie, informacja jest orężem.  

 Argumenty rosyjskie wydawać się mogą absurdalne nam, my znamy aż za dobrze rosyjskie zbrodnie i kłamstwa. Ale dla odbiorców w Chinach, Indiach, Brazylii, czy Afryce, a także dla milionów obywateli Europy Zachodniej i Ameryki, wrogich systemowi, w którym żyją - argumenty Putina mają inny wymiar. Rozprzestrzenia je od dekad i korzysta z nich w momentach kryzysów rosyjska agentura. Apele pokojowe niemieckich intelektualistów czy poglądy Olivera Stone lub Nicka Watersa nie biorą się z niczego.


W.Werner-Wojnarowicz

 

 

 

 


***
„Rosja zawiesza swój udział” w układzie Nowy START  

„Jestem zmuszony dziś ogłosić, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie o broni strategicznej ofensywnej”.

Traktat New START został podpisany w Pradze w 2010 roku. Wszedł w życie rok później i został przedłużony w 2021 roku na kolejne pięć lat po objęciu urzędu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

Ogranicza liczbę strategicznych głowic nuklearnych, które Stany Zjednoczone i Rosja mogą rozmieścić, oraz rozmieszczenie rakiet lądowych i podwodnych oraz bombowców w celu ich dostarczenia.
 
Według ekspertów Rosja ma największe na świecie zapasy broni nuklearnej, liczące blisko 6000 głowic. Razem Rosja i Stany Zjednoczone posiadają około 90 procent świa- towych głowic jądrowych – wystarczająco dużo, aby wielokrotnie zniszczyć planetę.  

„Przełomowy moment dla naszego kraju”  

 „Wygłaszam to orędzie w czasie, który wszyscy wiemy, że jest trudnym, przełomowym momentem dla naszego kraju, czasem kardynalnych, nieodwracalnych zmian na całym świecie, najważniejszych wydarzeń historycznych, które ukształtują przyszłość naszego kraju i naszego narodu , kiedy każdy z nas ponosi ogromną odpowiedzialność”.  
 
Narody zachodnie próbują „odwrócić uwagę ludzi”  

 „Próbowali po prostu wykorzystać te zasady demokracji i wolności do obrony swoich totalitarnych wartości i starali się od- wrócić uwagę ludzi od skandali korupcyjnych… od problemów ekonomiczno-społecznych”.
 
„Odpowiedzialność spoczywa na zachodniej i ukraińskiej elicie”  

 „Odpowiedzialność spoczywa na Zachodzie i ukraińskiej elicie i rządzie, który nie służy interesom narodowym, ale [służy raczej interesom] krajów trzecich, [które] wykorzystują Ukrainę jako bazę wojskową do walki z Rosją.
 
„Im więcej będą wysyłać broni na Ukrainę, tym bardziej będziemy odpowiadać za stan bezpieczeństwa na rosyjskiej granicy. To naturalna reakcja.”

„Nie walczymy z narodem ukraińskim”  

 „Nie walczymy z narodem ukraińskim. Stali się zakładnikami reżimu kijowskiego, który okupował Ukrainę zarówno gospodarczo, jak i politycznie. Przez lata robili wszystko, aby doprowadzić do tej degradacji… Wykorzystują swoich ludzi, to smutne, ale prawdziwe”.

Donbas poddany „nieskrywanej nienawiści”  

 „Krok po kroku, ostrożnie i konsekwentnie będziemy rozwiązywać stojące przed nami zadania. Od 2014 roku (mieszkańcy) Donbasu walczyli, broniąc swojego prawa do życia na własnej ziemi, do mówienia w ojczystym języku.”

„Walczyli i nie poddawali się w warunkach blokady i ciągłego ostrzału, nieskrywanej nienawiści ze strony kijowskiego reżimu. Wierzyli i oczekiwali, że Rosja przyjdzie im z pomocą. “

„Tymczasem zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać ten problem środkami pokojowymi. Cierpliwie próbowaliśmy wynegocjować pokojowe wyjście z tego najtrudniejszego konfliktu, ale za naszymi plecami przygotowywany był zupełnie inny scenariusz”.
 
„Ożywienie przedsiębiorstw i miejsc pracy” na okupowanych ziemiach ukraińskich.

 „Już rozpoczęliśmy i będziemy nadal budować szeroko zakrojony program odbudowy społeczno-ekonomicznej i rozwoju tych nowych podmiotów federacji (terytorium zaanektowane z Ukrainy). Mówimy o oży- wieniu przedsiębiorstw i miejsc pracy w portach Morza Azowskiego, które ponownie stało się morzem śródlądowym Rosji, i budowie nowych, nowoczesnych dróg, tak jak zrobiliśmy to na Krymie”.
 
„Rozumiem, jak jest nieznośnie ciężko” rodzinom zabitych żołnierzy.  
 
„Wszyscy rozumiemy, ja rozumiem, jak nieznośnie ciężko jest teraz żonom, synom, córkom poległych żołnierzy, ich rodzicom, którzy wychowali godnych obrońców Ojczyzny”.  
 
„Znęcanie się nad dziećmi aż do pedofilii… reklamowane jako norma” na Zachodzie.  

 „Oni zniekształcają fakty historyczne i nieustannie atakują naszą kulturę, Rosyjską Cerkiew Prawosławną i inne tradycyjne religie naszego kraju” – powiedział Putin o narodach zachodnich wspierających Ukrainę.
 
 „Patrzcie, co oni robią ze swoimi narodami: niszczenie rodziny, tożsamości kulturowej i narodowej, perwersje i wykorzys- tywanie dzieci są uznawane za normę. A księża są zmuszani do błogosławienia małżeństw jednopłciowych.”

 „Jak się okazało, Kościół anglikański planuje rozważyć ideę Boga neutralnego pod względem płci… Miliony ludzi na Zachodzie rozumieją, że są prowadzeni do prawdziwej duchowej katastrofy”.

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: