Zadłużone Ontario

charles_sousaW kasie prowincji brakuje 509 milionów – ślepota wyborcza odbije się nam czkawką.
Minister finansów Ontario Charles Sousa ogłosił raport na temat finansów prowincji. Przyznał, że do kasy prowincji wpłynęło 509 milionów dolarów mniej niż przewidywał to budżet. Mimo to Sousa utrzymuje, że rząd liberałów nadal jest w stanie wyeliminować 12,5 miliardów dolarów deficytu budżetowego w ciągu najbliższych trzech lat, tak jak to zapowiadał w obietnicach wyborczych.
Na posiedzeniu palamentu prowincji Sousa przedstawił perspektywy gospodarcze Ontario. W latach 2014-2015 deficyt wyniesie 12,5 miliardów dolarów, następnie w latach 2015-2016 8,9 miliardów, zaś w 2016-2017 już tylko 5,3 miliardów. W latach 2017-2018 budżet prowincji powinien zostać – zdaniem ministra – zrównoważony.
Aby temu zaradzić rząd ma zamiar wypowiedzieć wojnę nielegalnemu handlowi papierosów, które zdaniem ministra stanowią obecnie 40% wszystkich wyrobów tytoniowych sprzedawanych w prowincji. Z drugiej strony  to hipokryzja, bo ten sam rząd wydaje miliony aby ograniczyć konsumpcję tytoniu w prowincji. Będzie też zwalczał i surowo karał przedsiębiorców i osoby, które omijają prawo podatkowe.
Podjęte kroki w celu wzmocnienia “integralności przychodów” za lata 2013-2014, mają wygenerować 380 milionów dodatkowych dochodów. Sądzimy, że jak zwykle skończy się to na wprowadzeniu nowego podatku i wyrwaniu nam tych pieniędzy z kieszeni.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.