WARTO SKORZYSTAĆ Z TEGO PROGRAMU

W swoich artykułach w „Życiu“ oraz audycjach „Radia 7“ omawiam wszystkie z możliwych dróg do uzyskania stałego pobytu w Kanadzie, przy czym na bieżąco i niezwłocznie informuję o wszelkich zmianach i nowościach w programach i procedurach imigracyjnych. Nieraz też powracam do zamieszczanych już informacji, aby przypomnieć o nich, przekazać je nowoprzybyłym lub zwrócić uwagę na ich aktualizację, albo na wzmocnienie ich rangi w polityce imigracyjnej.
Dzisiaj ponownie chcę zachęcić do zapoznania się i skorzystania z Ontario In-Demand Skills (OIDS), będącego rozszerzeniem Ontario Immigrant Nominee Program (OINP), wznowionego dla tej prowincji w lutym zeszłego roku. OIDS uruchomiono 16.08.17. Wyszedł on naprzeciw pracownikom nie posia- dającym wysokich kwalifikacji zawodowych, czyli z grup zawodowych high skills. Rząd dostrzegł sygnalizowane z wielu miejsc nie tylko zapotrzebowanie także na pracowników semi skills oraz low skilles, czyli średnio- i niewykwalifikowanych, ale także sens stabilizowania ich życia w Kanadzie. A ponieważ do tego potrzebny jest status stałego rezydenta, więc uruchomiono właśnie OIDS. Obecnie starania o nominacje tą drogą mogą prowadzić ludzie kilku zawodów też z grup C i D z listy NOC – National Occupation Clasification. Są to:
– NOC 7441 – Residential and commercial installers and servicers;
– NOC 7521 – Heavy equipment operators (except crane);
– NOC 8431 – General farm workers;
– NOC 8432 – Nursery and greenhouse workers;
– NOC 8611 – Harvesting labourers;
– NOC 7611 – Construction trades helpers and labourers;
– NOC 9462 – Industrial butchers, meat cutters, poultry preparers, related workers.
Oczywiście kandydaci mają do spełnienia kilka warunków kwalifikacyjnych takich jak:
– przynajmniej średnie wykształcenie i znajomość angielskiego (zdany egzamin) na poziomie CLB4;
– posiadanie uprawnień/licencji do wykonywania zawodu, jeśli to jest potrzebne w danym zawodzie;
– posiadanie oferty stałej pracy firmy ontaryjskiej spełniającej warunki określone tym programem;
– wykazanie się doświadczeniem zawodowym – minimum 1560 godzin pracy – uzyskanym w ciągu ostatnich 2 lat w pracy w Ontario w zawodzie, w którym są starania o nominację;
– posiadanie kwoty pieniężnej (konto) określonej przez biuro statystyczne.
Określone warunki muszą także spełniać firmy chcące zatrudnić pracownika na stałe. Dany biznes musi pokazać, że istnieje przynajmniej 3 lata i  jest stabilny. W GTA musi mieć przynajmniej 1 milion rocznego obrotu i zatrudniać minimum 5 pracowników na payrollu, czyli na etacie. Jeśli firma jest spoza GTA, to wystarczy 500 tys. obrotu i 3 pracowników na etacie.
I na zakończenie przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Otóż starając się o pobyt w tym programie, można być w tym czasie w Kanadzie, ale trzeba posiadać ważny status. Jest to chyba jedna z najlepszych wiadomości, z pewnością ułatwiająca poszukanie odpowiedniego pracodawcy i oczywiście wszystkie starania.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.