Toronto nie wytrzymuje

Burmistrz John Tory zakomunikował, że Toronto “osiągnęło granicę” zdolności do zapewniania schronienia i opieki dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Kanadzie.
Według danych ujawnionych przez burmistrza odsetek osób ubiegających się o status uchodźcy korzystających ze schronisk w Toronto wzrósł z 11,2% w 2016 r. (459 osób) do 37,6% w 2018 r. (2351 osób). Liczba nowych spraw z udziałem uchodźców ubiegających się o azyl w biurach urzędów pracy i opieki społecznej niemal podwoiła się z 365 w 2016 r. do 646 w marcu tego roku.
Tory powiedział, że wydatki na utrzymanie schronisk i zapewnienie usług socjalnych wyniosły dodatkowe 64,5 miliona dolarów do końca 2018 r. Tory chciałby aby tę kwotę refundował rząd federalny. Burmistrz stwierdził, że Ottawa i Queen’s Park powinny pomóc w natychmiastowym umieszczeniu nowo przybyłych nie tylko w Toronto, ale i w innych miastach regionu.
– Zależy nam na zapewnieniu schronienia i wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebują, ale nie możemy już tego robić sami. Istniejący stan jest nie do przyjęcia. Chcę, żeby to było jasno zrozumiane – powiedział Tory – Podczas gdy my, reprezentanci mieszkańców największego miasta Kanady, nie mamy żadnego wpływu na politykę dotyczącą uchodźców, ponosimy odpowiedzialność za ludzi przybywających do naszego kraju.
Pracownicy miejscy twierdzą, że w ciągu ostatnich dwóch lat w systemie schronisk przybyło ponad 2000 łóżek, co daje 6470 dostępnych miejsc dla potrzebujących.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.