SPECJALNE ZEBRANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO W KANADZIE

KOMUNIKAT

 W dniu 24 sierpnia br. odbyło się Specjalne Zebranie Członków Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie (ZNPwK). Zgodnie z ogłoszeniem publicznym i wewnętrznym o Zebraniu Specjalnym ZNPwK z dnia 28 lipca 2014, celem Zebrania było:

* Obrona naszej przeszło 80-letniej Organizacji przed dalszą dezintegracją

* Rozwiązanie obecnej sprawy sądowej oraz zatrzymanie bardzo wysokich kosztów sądowych, które już pochłonęły ok. $500,000

* Znalezienie/ wypracowanie stanowiska, które jest w interesie wszystkich Członków ZNPwK

* Ustalenie czy Zarząd Główny działał niezgodnie z naszą Konstytucją oraz niezgodnie z prawami korporacyjnymi w Kanadzie

* Przeprowadzenie Votum Zaufania dla Zarządu Głównego ZNPwK

* Zaaprobowanie tzw. Articles of Continuance zgodnie z prawem korporacyjnym Canada Not for Profit Corporation Act.

Mimo wakacyjnej pory, bardzo licznie przybyli członkowie naszej organizacji byli zdecydowani ratować Związek oraz przywrócić idee, wartości i ducha, które przyświecały pierwszym założycielom ZNPwK – Wzajemnej Pomocy!

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnów Polski I Kanady zebranie otworzył Jan Sumera z Gminy 15 w St. Thomas. Serdecznie przywitał wszystkich licznie zgromadzonych członków z Gminy 1, Gminy 1A, Gminy 7, Gminy 10, Gminy 15 oraz Gminy 17, którzy pod przewodnictwem swoich prezesów dyskutowali nad najważniejszymi sprawami organizacji. Honorowym gościem zebrania był Ks.Piotr Machnacki, Proboszcz kościoła pod wezwaniem Św. Gabriela w Burlington.

W wypowiedziach wszystkich członków znać było wielką troskę o majątek Związku trwoniony przez obecny Zarząd Główny (ZG), który na dodatek obwinia o to najstarszą i największą Gminę 1 im. Józefa Piłsudskiego w Toronto. Należy podkreślić, że to właśnie ZG założył sprawę sądową, co potwierdził komunikatem z dnia 2 czerwca br. i zatrudnił też kilku wysoko opłacanych prawników. Ogromne wzburzenie wśród obecnych wywołała wiadomość, że Zarzaąd Główny zaciągnął pożyczkę w Ukraińskiej Credit Union pod zastaw budynku przy 408-410 Royal York, należącego do ZNPwK, bez zgody i powiadomienia członków Związku. Pieniądze te zostały bezpowrotnie stracone przez koszty sądowe i honorarium dla adwokatów. Nastąpił rozłam w naszej Organizacji, który groził rozwiązaniem ZNPwK. Prawie wszyscy członkowie zgodnie twierdzili, że obecny ZG, jest winien zaistniałej sytuacji.

Po wcześniejszej zapowiedzi, zgłoszony został formalny wniosek o Votum Nieufności dla obecnych władz Związku. Za Votum Nieufnosci dla obecnego Zarządu Głównego było 128 głosów, przy jednym głosie wstrzymującym. Tym samym Zarząd Główny został odwołany.

Następnie przeprowadzono wybory nowego składu Zarządu Głównego Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie zgodnie z wytycznymi Konstytucji ZNPwK.

Nowy Zarząd ZNPwK:

Jan Sumera – Prezes – Gm.15 St. Thomas, ON

Jadwiga Wilusz – I Wiceprezes – Gm.10 – Woodstock, ON

Ryszard Sawala – II Wiceprezes – Gm.17 – Burlington, ON

Zdzisław Majewski – III Wiceprezes – Gm.7 – Oshawa, ON

Barbara Sawala – Sekretarz Generalny – Gm.17 – Burlington, ON

Krystyna Michniewicz – Sekretarz Protokołowy – Gm.1 – Toronto, ON

Aleksandra Berczyński – Sekretarz Finansowy – Gm.1A – Toronto, ON

Daniel Jaroch – Organizator Generalny – Gm.1 – Toronto, ON

Aleksandra Węsierska – Członek Zarządu – Gm.1 – Toronto, ON

Jadwiga Majewska – Członek Zarządu – Gm.7 – Oshawa, ON

Stanisław Wilusz – Członek Zarządu – Gm.10 – Woodstock, ON

Antoni Kantor – Członek Zarządu – Gm.1 – Toronto, ON

Jerzy Szczesiul – Członek Zarządu – Gm.17 – Burlington, ON

Witold Cendryn – członek Zarządu – Gm.10 – Woodstosck, ON

Nowy Zarząd po zaprzysiezeniu

Wybrano nową Komisję Rewizyjną i nową Komisję Spraw Spornych ZNPwK.

Zebranie przyjęło nastepujące rezolucje:

Wniosek o zaaprobowanie tzw. Articles of Continuance zgodnie z prawem korporacyjnym Canada Not for Profit Corporation Act. – przegłosowano jednogłośnie.

Wniosek o unieważnienie poprzednich decyzji byłego Zarządu Głównego i odwołanie Sejmu jaki miał się odbyć 21 września 2014 – przegłosowano jednogłośnie.

Członkowie jednogłośnie przyjęli poniższą rezolucję:

Uczestnicy Specjalnego Zebrania ZNPwK w Kanadzie, zebrani w dniu 24 sierpnia 2014 roku w siedzibie Gminy 1, mając na uwadze dobro Związku oraz dążenie do przywrócenia właściwej atmosfery w ZNPwK, zalecają nowo wybranym władzom ZNPwK zaprzestanie kontynuowania sprawy sądowej wytoczonej Gminie 1 przez b. Zarząd Główny Związku.

Członkowie ZNPwK zgromadzeni na Specjalnym Zebraniu uzależniają jednak wykonanie zalecenia od podporządkowania się byłego Zarządu Głównego woli członków i przekazania obowiązków nowo wybranym Władzom Związku.

Ksiądz Piotr Machnacki odebrał od nowo wybranych władz przysięgę według Konstytucji ZNPwK oraz wygłosił piękne słowa o pracy w naszej organizacji polonijnej, krzewiącej wiarę, język polski i kulturę polską na obczyźnie. Życzył wszystkim wybranym oraz całemu Związkowi sukcesów w dalszej działalności.

Po wspólnym zdjęciu wszystkich obecnych oraz wyprowadzeniu sztandarów zebranie zakończono.

Długo jednak jeszcze trwały rozmowy pomiędzy członkami różnych gmin.

 

w imieniu Zarządu Głównego ZNPwK

Barbara Sawala – Sekretarz Generalny

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.