Rozdzielanie kasy

Ropa staniała, ale i tak w skali kraju wypracowano nadwyżkę budżetową. Premier ogłosił na co rząd wyda te pieniądze.

Stephprime-minister-stephen-harperen Harper zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd przeznaczy dodatkowo 5,8 miliardów dolarów na poprawę infrastruktury, rozwój szkół w rezerwatach i inne ważne dla lokalnych społeczności projekty.
Harper powiedział, że dofinansowanie otrzymają te projekty, które powinny przynieść szybkie efekty i stworzyć miejsca pracy.
Prognozowana nadwyżka budżetowa wynosi 1,9 miliarda dolarów i będzie nieco mniejsza niż się spodziewano w związku ze spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach oraz przeznaczeniem dodatkowych miliardów dolarów dla poprawy życia rodzinom wielodzietnym.
2,8 mld. przeznaczona zostanie na konserwację zabytków, utrzymanie parków narodowych i obszarów chronionych lądowych i nadmorskich.
Szkoły, które działają na obszarze rezerwatów otrzymają 500 milionów na remonty i budowy. Podobną sumę dostaną ośrodki badawcze i laboratoria.
452 miliony dodatkowych funduszy dostanie kanadyjskie wojsko. Z kolei służba graniczna otrzyma około 400 milionów na poprawę swojego funkcjonowania. Około 400 milionów przeznaczonych zostanie na modernizację i budowę budynków rządowych.
Lotniska i koleje otrzymają zastrzyk finansowy w wysokości 204 milionów, zaś 191 milionów trafi do miejsc dziedzictwa narodo- wego i muzeów.
Canadian Coast Guard and Fisheries Canada otrzyma 183 miliony na naprawę statków i kupno nowych.
Premier Harper podkreślił, że pieniadze te przyspieszą niezbędne usprawnienia. Wpłyną na jakość funkcjonowania państwa na całym jego terenie – od Atlantyku do Pacyfiku. Będą dotyczyć zarówno społeczności większych miast jak też może przede wszystkim małych ośrodków. Zwiększą też, na co szczególnie wskazywał premier, pulę nowych miejsc pracy.
Ważne jest, że na ten zastrzyk finansowy poszczególne instytucje nie będą czekały latami, ale dostaną go stosunkowo szybko.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.