Renegocjacje NAFTA

W miniony poniedziałek strona amerykańska przedstawiła 16-stronicową listę priorytetów, które mają zostać uwzględnione przy renegocjacji NAFTA (North American Free Trade Agreement).
Mimo tego, że negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, już widać, które kwestie będą sporne. Na przykład USA chcą zwiększyć eksport produktów rolnych w tym, mleka, wina i zbóż, uwolnić handel w dziedzinie telekomunikacji i zakupów przy pomocy Internetu, zmodyfikować procedury rozstrzygania sporów, wprowadzić zmiany w regulacjach rynku walutowego w obrębie porozumienia, zwiększyć możliwości operacji amerykańskich banków w Kanadzie i Meksyku oraz  spowodować aby amerykańscy kontraktorzy budowlani mieli wolną rękę na rynkach zewnętrznych, ale wprowadzić embargo na podobne działania firm budowlanych z Kanady i Meksyku. Dodatkowo Amerykanie chcą wprowadzić do traktatu zapiski, które miały znaleźć się w umowie Trans-Pacific Partnership.
Minister spraw zagranicznych Chrystia Freeland powiedziała, że jest gotowa zacząć negocjacje i dostosować porozumienie do nowych realiów. Rozmowy mają się zacząć około 16 sierpnia.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.