POZNAĆ I WYKORZYSTAĆ EXPRESS ENTRY

Rzeczą normalną jest poszukiwanie w różnych dziedzinach życia jakichś skrótów, jakichś ułatwień. Nie inaczej jest przy staraniach o stały pobyt w Kanadzie. Jednak szukając ulgowych taryf często nie zauważamy możliwości, do których warto się dobrze przymierzyć i wykorzystać. Małe szanse (a często żadnych) mają ludzie pozostający na bakier z prawem. I im bardziej, tym mniejsze. Te lżejsze mogą ulec przedawnieniu i można (a nawet trzeba) drogą oficjalną „wymazać“ je z kartoteki.
Najważniejszą sprawą jest zawsze wybór właściwej drogi i bardzo prawidłowe nią przejście, a więc dopasowanie właściwego programu lub etapu wstępnego, który doprowadzi do takiego programu. A ponieważ faktycznie każdy może starać się o stały pobyt, dlatego w tych staraniach trzeba umieć „bez wody“ pokazać swoje wartości, bazujące na doświadczeniach zawodowych, wykształceniu, znajomości języka itd. Ja wiem, że polscy fachowcy są jednymi z najlepszych w całym świecie. Wiem to ja i wielu naszych rodaków żyjących w Kanadzie. Niestety to nie wystarczy do zakwalifikowania się na stały pobyt.
Wciąż słabo jest dotychczas wykorzystywany przez Polaków system Express Entry (EE). Przypomnę, że jest to system punktowej oceny kwalifikacji na główne programy imigracyjne w kategorii ekonomicznej wprowadzony 1 stycznia 2015. Rozpoczęto od wysoko zawieszonej poprzeczki punktowej, bo aż na poziomie 800 – 900, co odbiło się w postaci braku zainteresowanych do rozpoczęcia starań. Uznając system EE za bardzo korzystny dla przyciągania dobrej siły roboczej z zagranicy modyfikowano go kilkakrotnie. No a chętni, jak to chętni czekali, na korzystniejsze dla nich zmiany. I nie rejestrowali się do systemu. Najczęściej niewiele też pracowali nad poprawą znajomości języka, licząc na punktową „premię“ w wysokości 600 punktów, którą niestety zmiejszono do 50.
Takich zastała np. nowość wprowadzona 26 maja tego roku. Wybrano wtedy 400 kandydatów z określonych zawodów z programu Federal Skilled Trade Program z najniższą jak do tej pory ilością punktów, a mianowicie 199. Z tego 143 kandydatów otrzymało nominacje prowincyjne, przy dodaniu 600 punktów do najmniejszej kwoty punktowej tego wyboru, wynoszącej 175 punktów. Z niską sumą, bo z 241 punktami wybrano 505 kandydatów ostatnio. Jest to niewiele i łatwo tę liczbę uzyskać. Ale nie całkiem z marszu, bo aby się zarejestrować na EE trzeba zdać test językowy.
Jaki z tego warto wysnuć wniosek? Każdy, kto myśli poważnie o stałym pobycie powinien podejść do testu językowego IELTS lub CELPIP. Jest to warunek, aby móc otworzyć swój profil na EE. Koniecznie należy skonsultować się jak to zrobić najlepiej, ponieważ informacje, które się podaje w profilu trzeba następnie dobrze udokumentować. A szczególnie istotna rada, to naprawdę należy zacząć uczyć się angielskiego i to tak na serio.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.