PROFESJONALNI DORADCY IMIGRACYJNI

Esteem

Jest rzeczą oczywistą, że chcąc rozwiązać jakiś problem często sięgamy po pomoc jakiegoś doradcy. Niejednokrotnie z najbliższego otoczenia, czyli jakiegoś krewnego lub znajomego, przy tym obdarzając kogoś takiego dużym zaufaniem bez względu na jego profesję. Tak jest w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia, a więc w poradnictwie w zakresie prawa imigracyjnego także. W tym obszarze obserwuję to od prawie 20 lat mojej pracy w zawodzie konsultanta imigracyjnego. Ponieważ w ostatnim czasie kilkakrotnie nasze biuro pomagało wyjść z poważnych tarapatów osobom korzystającym z pomocy takich nieprofesjonalnych doradców, wracam dziś do tematu, który już poruszałam w „Życiu” oraz na antenie „Radia7”.
Temat nieprofesjonalnych doradców imigracyjnych był od dawna dobrze znany ministerstwu imigracji. Aby ukrócić ich działalność i tym samym chronić imigrantów przed różnymi problemami rząd kanadyjski zdecydował się w 2004 roku ustanowić zawód profesjonalnego konsultanta imigracyjnego. Ta decyzja miała przede wszystkim wy- eliminować dosyć sporą liczbę funkcjonujących wówczas różnych doradców, których wiedza w zakresie prawa imigracyjnego ograniczała się do własnych doświadczeń sprzed lat oraz z informacji pozyskiwanych od innych imigrantów. Miała to być z jednej strony ochrona przed – mówiąc kolokwialnie – naciągaczami wykorzystującymi proimigracyjną politykę Kanady, a z drugiej, odciążenie adwokatów od spraw dotyczących imigracji. Chcąc uzyskać uprawnienia profesjonalnego konsultanta imigracyjnego trzeba wykazać się posiadaniem kanadyjskiego wykształcenia przynajmniej na poziomie licencjatu, znajomością języka, co należy potwierdzić zdanym na odpowiednim poziomie egzaminem językowym i ukończeniem spe- cjalnego college. Następnie każdego roku trzeba uczestniczyć w odpowiednich kursach i szkoleniach z zakresu prawa imigracyjnego. To wszystko, plus codzienna praktyka wyłącznie w zakresie prawa imigracyjnego powoduje, że wielu konsultantów staje się wysokiej klasy specjalistami w tej dziedzinie. Niejednokrotnie lepszymi od adwokatów, szczególnie specjalizujących się w innym prawie, jak np. karnym, korporacyjnym itp.
Te zasady i wymagania nie tylko wciąż obowiązują, ale prawie rok temu rząd Kanady jeszcze wzmocnił przepisy dotyczące konsultantów imigracyjnych. Ówczesny minister imigracji Sean Fraser otworzył Kolegium Konsultantów ds. Imigracji i Obywatelstwa, stanowiące oficjalny regulator dla konsultantów imigracyjnych w całym kraju. Jest w nim powtórzone jednoznacznie, że wszyscy konsultanci otrzymujący honorarium od swych klientów muszą posiadać licencję odpowiedniego college'u na pracę w zakresie związanym z imigracją, uchodźcami i obywatelstwem Kanady, czyli w tym obszarze w jakim pracuje ministerstwo. Kolegium reguluje działalność konsultantów ds. imigracji i obywatelstwa zgodnie z ustawą o kolegium doradców ds. imigracji i obywatelstwa. Kolegium również chroni społeczeństwo przed nielicencjonowanymi konsultantami.
Zarówno wysoka ranga zawodu profesjonalnego konsultanta imigracyjnego (należy do zawodów specjalnego wysokiego zaufania podobnie jak lekarz, adwokat, ksiądz itp.), jak i możliwość pozyskiwania na bieżąco wszystkich informacji o wszelkich zmianach w prawie imigracyjnym powodują, że zawodowi konsultanci są naprawdę dobrymi specjalistami. Oczywiście, podobnie jak w każdym innym zawodzie, w tym również są lepsi i gorsi, z większym lub mniejszym doświadczeniem itd.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: