DOBRE WIADOMOŚCI DLA NIEUDOKUMENTOWANYCH

IPJ Immigration Solutions

Od dawna dyskutuje się w środowiskach rządowych i prawniczych o planach opracowania programu legalizacji statusu tzw. nieudokumentowanych mieszkańców. Konkretniejsze kształty zaczęła nabierać ta dyskusja od roku 2021. Obecnie ma ona jakby nową odsłonę, nową ocenę. Otóż szacuje się, że od tego czasu przybyło Kanadzie ok. 500.000 nowych imigrantów, mieszkających tu obecnie bez statusu.
Mając to na uwadze, a także potrzeby kanadyjskiej gospodarki i oczywiście potencjał tychże nieudokumentowanych, rząd ma się zebrać w tym tygodniu, aby przeanalizować plany stworzenia dobrej drogi do obywatelstwa właśnie dla takich imigrantów. Może to dotyczyć także osób, którym odmówiono azylu. W zeszłym roku minister imigracji Marc Miller oświadczył, że wiosną przedsta- wi rządowi propozycję, która umożliwi nieuprawnionym imigrantom „uregulowanie ich statusu”, no i właśnie teraz ma to nastąpić.
Ta nowa inicjatywa stanowiłaby realizację wytycznych premiera skierowanych do byłego ministra imigracji Seana Frasera w 2021 r. W jego liście mandatowym (madate letter) wskazano, że minister powinien „opierać się na istniejących programach pilotażowych, aby w dalszym ciągu badać sposoby uregulowania statusu pracowników nieposiadających dokumentów, którzy de facto mają udział w rozwoju ekonomicznym Kanady”.
Wiadomo, że wielu takich imigrantów żyje tutaj nawet od dziesięcioleci - pracuje założyło rodziny, a wciąż grozi im jednak deportacja z powodu przekroczenia terminu określonego wizą lub odmówiono im prawa do pobytu. Gdy wprowadzone zostaną odpowiednie regulacje, to ci którzy legalnie wjechali do Kanady, w tym pracownicy tymczasowi, ale pozostali po wygaśnięciu wiz, mogą uniknąć deportacji.
Minister imigracji formułując strategię debaty w rządzie przed sesją parlamentu sugeruje zaoferowanie możliwości ubiegania się o legalizację i stały pobyt osobom mieszkającym w Kanadzie bez statusu prawnego, w tym byłym studentom zagranicznym, których wizy studenckie wygasły. W zależności od liczby nieudokumentowanych ubiegających się o stały pobyt rząd może rozważyć rozłożone na kilka lat proces przyznawania pozwolenia na pobyt stały, ale ma on być prowadzony sukcesywnie.
Przy kontynuacji polityki imigracyjnej rząd musi oczywiście liczyć się ze społecznymi opiniami Kanadyjczyków utożsamiających np. wzrost cen mieszkań z dużym wzrostem liczby mieszkańców. I w tym miejscu ważną opinię sformułował Syed Hussan, dyrektor wykonawczy Migrant Workers Alliance for Change stwierdzając, że przecież ci, którzy już tu mieszkają i pracują, wcale nie będą już mieć wpływu na obciążenie warunków mieszkaniowych. Powiedział też, że przecież uregulowanie statusu nieudokumentowanych mieszkańców może skutkować wielomiliardowym zastrzykiem dla gospodarki.
Warto też zauważyć, że nieudokumentowani mieszkańcy żyjąc tu kilka, kilkanaście lat zdobyli kanadyjskie doświadczenie, dobrze wykazali swój udział w kanadyjskiej gospodarce, zaadaptowali się w konkretnych środowiskach, a więc stali się ważną częścią kanadyjskiego społeczeństwa. Rząd to wszystko zaczął dostrzegać, doceniać i z pewnością dobrze wykorzysta. Miejmy nadzieję, że nasi nieudokumentowani również.
Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants
Cell, 647 999 4038

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: