•   Thursday, 30 May, 2024
  • Contact

OPÓŹNIENIA W ROZPATRYWANIU! CZY MOŻNA PRZYŚPIESZYĆ?

IPJ

W mojej już ponad dwudziestoletniej pracy w roli profesjonalnego konsultanta imigracyjnego bardzo dobrze znam problem opóźnień. Także oczywiście obietnice kolejnych ministrów imigracji o jego naprawieniu. Przy czym należy pamiętać, że poradzenie sobie z tym zadaniem jest niezmiernie trudne. Kanada jest tak atrakcyjnym krajem dla imigrantów, pracowników kontraktowych, sezonowych, studentów, a przy tym oferuje dużą liczbę programów w każdej z 4 kategorii imigracyjnych, że liczba chętnych wciąż przekracza możliwości terminowego rozpatrywania składanych wniosków.
Chociaż już od kilku lat roczne plany przyjęć nowych stałych rezydentów są przekraczane, a są to kwoty zbliżające się do 500 tysięcy, to jednocześnie szybko rosną zaległości. IRCC pokazało także opóźnienia w rozpatrywaniu aplikacji. I tak spośród 2.221.100 złożonych w 2023 r. wniosków aż 949.500 nie zostało rozpatrzonych. Warto wiedzieć, że IRCC ma określony limit czasowy na rozpatryanie aplikacji w zależności od rodzaju programu, na jaki są składane. Dla przykładu w przypadku wniosków Express Entry standard usług wynosi sześć miesięcy, a wnioski o sponsoring dla rodzin – 12 miesięcy. Nie znaczy to, że te terminy są dotrzymywane. Wnioski, które nie są przetworzone w ramach standardów obsługi, trafiają do banku zaległości. Spośród całkowitej liczby wniosków znajdujących się w inwentarzu IRCC ma na stanie 702.000 wniosków o pobyt stały, a liczba zaległych wniosków wynosi 308.900. Widać, że 44% wszystkich wniosków o pobyt stały znajdujących się obecnie w wykazie nie zostało rozpatrzonych w ramach założonych standardów.
Chociaż wprowadzono działania przyspieszające rozpatrywanie, jednak ponad 2 miliony różnych aplikacji czeka na ich rozpatrzenia. I tu przechodzimy do tytułowego pytania. Tak, jest to problem nurtujący nie tylko wszystkie osoby składające odpowiednie wnioski, ale także instytucje interesujące się i zajmujące sprawami imigracyjnymi od ministra imigracji zaczynając, na konsultantach imigracyjnych i adwokatach kończąc. Przy czym imigranci przeważnie mają przekonanie, że możliwość przydpieszenia jest zależna od konkretnego konsultanta imigracyjnego lub adwokata, od jego odpowiedniego nacisku na urząd migracyjny, ewentualnie posiadania „układów”. Jest to bardzo mylne podejście do tematu, wynikające w dużym stopniu z braku wiedzy o całym mechanizmie rozpatrywania aplikacji. A z tym wiąże się sposób pracy urzędu imigracyjnego, na którą nie ma wpływu żaden konsultant imigracyjny lub adwokat.
Na zakończenie kilka zdań o przedłużaniu wiz. Przypomnę, że jest to nie tylko wymóg regulowany prawem imigracyjnym, ale także szansa na spokojne poszukanie możliwości uzyskania stałego pobytu. Już samo złożenie wniosku o przedłużenie wizy zabezpiecza danego wniosko- dawcę przed zarzutem o nielegalnym pobycie. IRCC szczegółowo analizuje dane i pokazuje, że na dzień 31 grudnia 2023 r. 61% wniosków o wizę turystyczną jest opóźnionych. Z danych o pozwoleniach na pracę wynika, że 49% wniosków również jest zaległych.

Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants 

Cell, 647 999 4038

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: