•   Wednesday, 24 Apr, 2024
  • Contact

NOWI REZYDENCI KANADY DZIŚ I JUTRO

Esteem

W ostatnich latach zaczęliśmy się przyzwyczajać do zwiększających się każdego roku liczb nowych stałych rezydentów. Ale pojawiają się też głosy, głównie z kręgów opozycyjnych, o konieczności obniżenia limitu miejsc dla nowych osiedleńców. Takiej zmiany nie można wykluczyć, niemniej jednak aktualne i planowane kwoty czegoś takiego nie przewidują.
W konkretnych liczbach wygląda to następująco. W 2023 roku, czyli wg. danych na dziś Kanadzie przybyło aż 471.550 nowych stałych re- zydentów. Przy tym jest to aż o 33.950 więcej niż planowano na tenże rok. Tę informację właśnie podał Kanadyjski Urząd ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC). Zwrócono przy tym uwagę na dużą wagę programów Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP) oraz udział współmałżonków, partnerów i dzieci głównych wnioskodawców.
Podano także liczbę nowych wniosków i przedłużeń w ramach programu dla pracowników tymczasowych z zagranicy oraz programu mobilności międzynarodowej. Jest to 1.646.300, co oznacza wzrost o 503.330 w porównaniu do roku 2022. Oprócz tego zezwoleń na naukę łącznie z przedłużeniem wydano 1.089.600. Jest to o171.700 więcej niż rok wcześniej. IRCC też podało, że w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. 293.000 nowych stałych rezydentów otrzymało kanadyjskie obywatelstwo, co stanowi wzrost o 13 900 w porównaniu z tym samym okresem 2022 r.
Te wszystkie liczby, a szczególnie wzrost w stosunku do planowanych, pokazują, że IRCC jest na dobrej drodze do osiągnięcia docelowej liczby 485 000 przewidzianej na rok 2024. Także jest to dobry prognostyk na kolejne dwa lata, na które zaplanowano roczne osiągnięcia rzędu 500.00 nowych stałych osiedleńców. Z pewnością można też się spodziewać utrzymania wysokich liczb pracowników tymczasowych. Zmniejszy się natomiast ilość zezwoleń studentów. Departament twierdzi, że wyda zaledwie 360 000 zezwoleń na naukę.
Jak widać plany wykazały wielkie liczby różnych przyjęć obcokrajowców w Kanadzie. Jednak IRCC pokazało także zaległości w roz- patrywaniu aplikacji. I tak spośród 2.221.100 złożonych w 2023 r. wniosków aż 949.500 nie zostało rozpatrzonych. Warto wiedzieć, że IRCC ma określony limit czasowy na rozpatrzenie aplikacji w zależności od rodzaju programu, na jaki są składane. Dla przykładu w przypadku wniosków Express Entry standard usług wynosi sześć miesięcy, a wnioski o sponsoring dla rodzin – 12 miesięcy. Nie znaczy to, że te terminy są dotrzymywane. Wnioski, które nie są przetworzone w ramach standardów obsługi, trafiają do banku zaległości. Spośród całkowitej liczby wniosków znajdujących się w inwentarzu IRCC ma na stanie 702 000 wniosków o pobyt stały, a liczba zaległych wniosków wynosi 308 900. Oznacza to, że 44% wszystkich wniosków o pobyt stały znajdujących się obecnie w wykazie nie zostało rozpatrzonych w ramach założonych standardów.
Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants
Cell, 647 999 4038

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: