•   Wednesday, 24 Apr, 2024
  • Contact

ADWOKAT, KONSULTANT, A MOŻE WSPÓŁPRACA?

IPJ Immigration Solutions

W 2004 roku w Kanadzie ustanowiono nowy zawód w dziedzinie prawa, a mianowicie konsultanta imigracyjnego. Była to odpowiedź na konieczność odciążenia adwokatów od ich koncentracji nad sprawami związanymi z imigracją. Od początku dołączono go do grupy zawodów wysokiego zaufania. W tym względzie zrównano go z takimi zawodami jak np. lekarz, inżynier, adwokat itp. Oczywiście konsultanci imigracyjni nie zostali w pełni zrównani uprawnieniami z prawnikami, a więc także i w zakresie świadczonych usług, za które mogą pobierać honoraria. Pole ich działania zostało ograniczone do poradnictwa w sprawach imigracyjnych. Przy tym te usługi stały się całkowicie legalną, potrzebną działalnością. Można było zacząć ją praktykować spełniając określone wymagania. Zgodnie z uprawnieniami konsultanci zaczęli koncentrować się na „wyznaczonym” obszarze działania i wielu z nich stało się naprawdę świetnymi specjalistami w tej dziedzinie.
Ponieważ jednak poziom wiedzy i właściwego zaangażowania w wielu przypadkach pozostawiał niestety dużo do życzenia, więc poważnie wzrosły wymagania wobec osób starających się o taki zawód. I chodzi tu nie tylko o znajomość na odpowiednim poziomie języka „kanadyjskiego”, ale także o wykształcenie minimum ponad średnie i ukończony trudny college trwający w sumie 3 semestry, w ciągłym wymiarze czasowym i z licznymi egzaminami. Także na bieżąco należy uczestniczyć w różnych seminariach, a więc wciąż się dokształcać. Podobnie, jak to się ma w wielu innych zawodach. Również w prawniczych.
Ale wróćmy do tytułu dzisiejszego artykułu. Jeśli ktoś ma do „wygrania” wyłącznie sprawę związaną z imigracją od wizy zaczynając i na obywatelstwie kończąc, a przy tym bez jakichś „grzechów w papierach”, w tym także w przeszłości, wówczas może spokojnie korzystać tylko z pomocy dobrego, profesjonalnego konsultanta imigracyjnego. Gdy natomiast życiorys (w tym także zawodowy) nie jest całkiem „klarowny”, wzbudza jakieś wątpliwości, wtedy raczej warto zwrócić się do adwokata.
Należy zauważyć, że nie często, ale zdarzają się sytuacje, przy których konsultant albo powinien poprosić o pomoc właściwego adwokata, albo całkowicie przekazać mu pro- wadzenia danej sprawy. Tak byłoby uczciwie. Niestety znane są przypadki, że jakiś doradca albo wybiera dla klienta jakąś niewłaś- ciwą drogę, albo właśnie nie przyjmuje sprawy, co się raczej nie zdarza.
Tu dochodzimy do końcowej części tytułowego pytania. Właśnie z takiego rozwiązania, z dobrej współpracy korzystają niektóre biura. I wszystkie one bardzo wzmacniają efektywność swoich działań. A przy tym rozszerzają także obszar swej pomocy w zakresie usług adwokackich, notarialnych, tłumaczeń, profesjonalnych CV itp., itd. W ten sposób powstają, jak można by rzec, pełnowymiarowe biura oferujące pomoc w staraniach o pobyt w Kanadzie. Do takiego należy
IPJ Immigration Solutions                
(patrz ogłoszenie obok) dotychczas znane jako
Esteem Immigration Services.


 Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: