RAZ JESZCZE O PLANIE IMIGRACYJNYM

esteem

Plan imigracyjny na przyszły rok, a także na późniejsze 2 lata wzbudził duże zainteresowanie, dlatego niniejszym raz jeszcze omówię ten temat, uzupełniając niektóre jego założenia. A zacznę od wyjaśnienia dotyczącego planowanej liczby miejsc w kategorii humanitarnej. Otóż na planowaną liczbę około 90.000 miejsc duża część, bo ponad 76.000 będzie przeznaczona dla refugees, a około 13.000 ze względów humanitarnych i na współczucie. Te dwa programy w zasadzie łączone są właśnie jako „humanitarne”.
Przypomnę, że na przyszły rok rząd zaplanował przyznanie statusu stałego rezydenta aż 485.000 obcokrajowców, a w ciągu kolejnych 2 lat po 500 tysięcy rocznie. Każdy, kto śledzi politykę imigracyjną Kanady łatwo zauważy, że jest to rekordowo wysoki poziom. Jednak według opinii wielu demografów i ekonomistów powinien on wzrosnąć. Jest to konieczne dla utrzymania populacji kraju oraz zaspokojenia popytu na krajowym rynku pracy. I dzisiaj jest to jedna z najważniejszych przesłanek dla kontynuowania obecnej polityki imigracyjnej i trendu powiększania liczb miejsc dla imigracji.
Warto zauważyć, że kanadyjska gospodarka jest obecnie na 9. miejscu na świecie pod względem produktu krajowego brutto (PKB). Jednocześnie posiada jedną z najstarszych populacji na świecie, w połączeniu z niskim współczynnikiem dzietności - 1,40 urodzeń na kobietę. Te dwa czynniki wskazują na konieczność utrzymania właśnie wysokiego poziomu imigracji.
W zasadzie te dwie informacje mogłyby być wystarczające dla uzasadnienia planu imigracyjnego na kolejne lata. Jednak wspomniani specjaliści od ekonomii i demografii uważają, że zaprojektowana obecnie wysokość poziomu imigracji nie wystarczy do ustabilizowania sytuacji gospodarczej i ludnościowej Kanady, co jest ze sobą powiązane. Według analiz i niedawnego raportu Royal Bank of Canada potrzebny jest roczny wskaźnik imigracji odpowiadający 2,1% obecnej populacji – czyli 849 944 nowych stałych mieszkańców rocznie. Obecny wskaźnik wynosi 1,3%. Te analizy sugerują, że przez najbliższe lata liczba osiedlających się tutaj obcokrajowców powinna wzrosnąć o co najmniej 300 tysięcy rocznie, w stosunku do planowanej liczby 500.000. Takie analizy prowadzą też inne instytucje, jak np. Desjardins, a ich wnioski są podobne. Zwracana jest przy tym uwaga na konieczność wzrostu liczby imigrantów w wieku produkcyjnym.
Wśród badaczy tej problematyki panuje zgodność, że Kanada musi w dalszym ciągu znacząco zwiększać swój obecny poziom imigracji nie tylko ze względu na sytuację demograficzną kraju, ale także aby pomóc zaspokoić popyt na pracowników, zapewniając wzrost gospodarczy. Także coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność wspierania krajowej opieki zdrowotnej oraz różnych instytucji społecznych. Dla zabezpieczenia takich potrzeb również uwzględniana jest imigracja.
Kierując się potrzebami związanymi z ekonomią i demografią rząd federalny zobowiązał się do rozwiązania problemu kluczowych niedoborów siły roboczej w sektorze budowlanym (obszarze, w którym stale występują wolne miejsca pracy). Ma to być uskutecznione poprzez zrównoważoną imigrację, która odzwierciedla ustabilizowane cele w zakresie całej polityki imigracyjnej.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: