Opłatek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich

Skończył się okres Bożego Narodzenia, wypełniony kolędami i najlepszymi życzeniami z białym opłatkiem w ręku.
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddziału Toronto, z udzialem kolegów z innych oddziałów, miało  miejsce w domu SPK w Toronto.w sobotę 14 stycznia 2017. Na świąteczne ucztowanie każdy przyniósł coś w darze na wspólny stół.
Przybyło wielu znakomitych gości aktywnie uczestniczących w życiu polonijnym, ale gościem honorowym było Dzieciątko Boże, któremu oddano chwałę poprzez modlitwę, łamanie się opłatkiem i przepiękne kolędowanie.
Modlitwę przed opłatkiem odmówił prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń. Chór „Novi Singers” i z nimi przy fortepianie Maestro Maciej Jaśkiewicz, przynieśli w darze muzykę i śpiew. Na akordeonie grała Teresa Mazurek, na skrzypcach Mariola Frąckowiak.
Torontoński chór „Novi Singers”, powołany przez Maestro Macieja Jaśkiewicza, powstał we wrześniu 2014 roku. Od pierwszego koncertu chór odnosi ogromne sukcesy i wywołuje spontaniczne owacje. „Novi Singers” śpiewają pieśni tradycyjne, religijne, patriotyczne i lekkie piosenki w języku polskim. Sięgają też po utwory nowoczesne i międzynarodowe. Chór nieustannie rośnie i wzbogaca swój różnorodny repertuar.
Teresa Mazurek i Mariola Frąckowiak uświetniły i uprzyjemnimg_7666 007 004 20170114_152717 20170114_161506 002iły spotkanie muzyką świąteczną, wplatając tu i tam wesołe melodyjki z dawnych lat. Ten znakomity duet, akordeon i skrzypce, znany jest w świecie polonijnym od wielu lat.
Muzyka, śpiew i wesoła nieprzerwana uczta, wypełniły spotkanie. Fotografowali Kazimierz Babiarz, Leszek Dżbik, Jadwiga Ferens, Marysia Świętorzecka. Na stołach było jedzenia i picia w bród, a także moc słodyczy, w tym piernik przywieziony przez Marysię wprost na stół od warszawskiego Blikle.
Dzięki kolędom w wykonaniu znakomitych artystów i bogatemu kulinarnemu wkładowi wszystkich uczestników, tegoroczny opłatek zdobył miano najlepszego. Cieszy to organizatów Opłatka, szczegolnie na zakończenie jubileuszowego roku 75-lecia SIP.
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie powstało w roku 1941, kiedy po zakończeniu kampanii wrześniowej wielu polskich inżynierów znalazło się poza granicami kraju. Na przestrzeni lat polscy inżynierowie oddali duże zasługi dla przemysłu kanadyjskiego, co podniosło wizerunek Polaków w oczach władz kanadyjskich. O historii Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie przeczytać można na www.polisheng.ca.

Krystyna Sroczyńska,
przewodnicząca SIP OT.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.