•   Thursday, 30 May, 2024
  • Contact

Wybory samorządowe

Sejmiki wojewódzkie oraz burmistrzowie i wójtowie

Jak głosowano w poszczególnych województwach?
Najwyższy wynik w wyborach do sejmików wojewódzkich osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 34,27 pro- cent wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,59 procent, a na trzecim miejscu uplasowała się koalicja Trzecia Droga z wynikiem 14,25 procent.
Czwartą pozycję osiągnął komitet Konfederacji, na który zdecydowało się zagłosować 7,23 procent wyborców. Kolejna pozycja przypadła Lewicy, która uzyskała poparcie 6,32 procent. Listę ogólnopolskich komitetów zamykają Bezpartyjni Samorządowcy, na których głos oddało 3,01 procent wyborców.
•••
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała we wtorek o godz. 21:00, dokładnie 24 godziny po zamknięciu lokali wyborczych, że przeliczono głosy z 31 456 na 31 456 (100 proc.) obwodów głosowania w wyborach samorządowych.
Po policzeniu wszystkich głosów przedstawiono również oficjalne dane dotyczące frekwencji. W głosowaniu udział wzięło 51,94 proc. uprawnionych obywateli.
Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie świętokrzyskim - 55,6 procent, zaś najniższą w województwie śląskim (47,8 procent).
Z sondażu exit poll przeprowadzonym przez IPSOS wynika, że do urn poszło 53,5 procent kobiet i 49,5 procent mężczyzn.
Najwyższą frekwencję odnotowano w przedziale wiekowym 40-49 lat - 55,1 procent.
Poniżej prezentujemy wyniki exit poll z podziałem na wykształcenie.
Podstawowe:
    Prawo i Sprawiedliwość - 53 proc.
    Koalicja Obywatelska - 18,6 proc.
    Trzecia Droga - 10,5 proc.
    Konfederacja - 6,5 proc.
    Lewica - 4,7 proc.
    Inne - 3,9 proc.
    Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2,8 proc.
Zasadnicze zawodowe:
    Prawo i Sprawiedliwość - 54,4 proc.
    Koalicja Obywatelska - 20,2 proc.
    Trzecia Droga - 9,7 proc.
    Konfederacja - 5,9 proc.
    Lewica - 3,9 proc.
    Inne - 3,9 proc.
    Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc.
Średnie i pomaturalne:
    Prawo i Sprawiedliwość - 35,1 proc.
    Koalicja Obywatelska - 30,3 proc.
    Trzecia Droga - 13,3 proc.
    Konfederacja - 8,4 proc.
    Lewica - 6,3 proc.
    Inne - 4 proc.
    Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2,6 proc.
Licencjat i wyższe:
    Koalicja Obywatelska - 39,2 proc.
    Prawo i Sprawiedliwość - 22,4 proc.
    Trzecia Droga - 15,4 proc.
    Lewica - 8,7 proc.
    Konfederacja - 7,4 proc.
    Inne - 3,8 proc.
    Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 3,1 proc.
W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. w głosowaniu do sejmików województw zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,89 proc. Tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego znalazła się wówczas Platforma Obywatelska - 26,29 proc. Miejsce na podium zdobyło również Polskie Stronnictwo Ludowe, które poparło wówczas 23,88 proc. wyborców.

Dolny Śląsk - wyniki
Według wyników sondażowych exit poll w województwie dolnośląskim zwyciężyła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 33.52 procent wyborców. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało wynik 27.48 procent. Na podium znalazła się także Trzecia Droga z wynikiem 11,43 procent głosów.
Kolejna na liście jest Lewica, na którą głos oddało 9 procent wyborców. Piąte miejsce w zestawieniu przypadło Bezpartyjnym Samorządowcom, którzy osiągnęli wynik 7,4 procent głosów. Ostatnie miejsce wśród ogólno- polskich komitetów zajęła Konfederacja, na którą zagłosowało 6,9 procent lokalnych mieszkańców.
Frekwencja w województwie dolnośląskim wyniosła 48,3 procent.
ciąg dalszy obok
Sejmik kujawsko-pomorski
Najwyższy wynik w głosowaniu do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego wywalczyła Koalicja Obywatelska, na którą zdecydowało się zagłosować 38,3 procent wyborców. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyło poparcie 28,15 procent głosujących. Na trzecim miejscu znalazła się koalicja Trzecia Droga na którą głos oddało 17,18 procent mieszkańców.
Tuż za podium znalazła się Lewica, która uzyskała poparcie 7,4 procent głosujących. Piąte miejsce przypadło Konfederacji z wynikiem 6,3 procent. Najniższy wynik wśród ogólnopolskich komitetów w województwie kujawsko-pomorskim osiągnęli Bezpartyjni Samorządowcy których poparło 1,7 procent głosujących. 1,2 procent głosów trafiło do lokalnych komitetów.
Frekwencja w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 50,6 procent.
Sejmik województwa lubuskiego
Najwyższy wynik w wyborach do sejmiku w województwie lubuskim osiągnęła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 34,7 procent wyborców. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości na które zagłosowało 25,04 procent mieszkańców. Nieco mniejsze poparcie uzyskała Trzecia Droga na którą zdecydowało się zagłosować 18,67 procent wyborców.
Tuż za podium znalazł się komitet Lewicy na który zagłosowało 7 procent mieszkańców. Piąte miejsce przypadło Konfederacji na którą głos oddało 5,9 procent wyborców. Ostatnie miejsce wśród komitetów ogólnopolskich zajęli Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1,6 procent. Komitety lokalne osiągnęły wynik 3,6 procent poparcia.
Frekwencja w województwie lubuskim wyniosła 50,6 procent.
  Małopolska - kto wygrał?  
Zdecydowanie najwyższy wynik w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdecydowało się zagłosować 43,9 procent wyborców. Na drugim miejscu zanotowała się Koalicja Obywatelska, którą wybrało 25,9 procent głosujących. Na podium trafiła także Trzecia Droga, która osiągnęła wynik 12,4 procent poparcia.
Czwarte miejsce w województwie małopolskim przypadło Konfederacji na którą zagłosowało 7,7 procent wyborców. Piąte miejsce osiągnęła Lewica z wynikiem 5 procent poparcia. Najsłabszy wynik wśród komitetów ogólnopolskich zanotowali Bezpar- tyjni Samorządowcy, których wybrało 3 procent głosujących. Na komitety lokalne zdecydowało się zagłosować 2,2 procent miesz- kańców.
Frekwencja w województwie małopolskim wyniosła 53,1 procent.
Sejmik województwa mazowieckiego
W wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego zwyciężyło PiS z wynikiem 33,16 proc., Koalicja Obywatelska uzyskała 31,52 proc.; Trzecia Droga - 16,54 proc.
Czwarte miejsce w województwie mazowieckim zajęła Lewica. Na to ugrupowanie zdecydowało się zagłosować 6,94 proc. procent mazowszan.
Piąte miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 6,84 proc. poparcia. Ostatnie miejsce wśród komitetów ogólnopolskich przypadło Bezpartyjnym Samorządowcom na których zagłosowało 1,5 procent wyborców. 2 procent głosujących zdecydowało się wybrać komitety lokalne.
Frekwencja w województwie mazowieckim wyniosła 55,7 procent.
Sejmik województwa opolskiego
Najwyższy wynik spośród ogólnopolskich komitetów startujących w wyborach do sejmiku województwa opolskiego osiągnęła Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało wynik 36,4 procent poparcia. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zdecydowało się zagłosować 25,3 procent wyborców. Trzecie miejsce w wyborach do sejmiku opolskiego zajęło SLSA - 16,2 proc. poparcia. Kolejne miejsce przypadło Trzeciej Drodze. Na koalicję zdecydowało się zagłosować 8,1 procent mieszańców.
Kolejne miejsce zajęła Konfederacja, na którą zagłosowało 7,4 procent wyborców. Lewica osiągnęła wynik 4,3 procent. Na ostatniej pozycji znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem na poziomie 2,4 procent głosów.
Frekwencja w województwie opolskim wyniosła 48,1 procent.
Sejmik województwa podkarpackiego
Zdecydowanym zwycięzcą na podkarpaciu okazało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało wynik 51,96 procent poparcia. Drugie miejsce w wyborach do podkarpackiego sejmiku zajęła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 16,26 procent wyborców. Trzecie miejsce przypadło Trzeciej Drodze która uzyskała wynik 12,3 procent głosów.
Czwarte miejsce wśród ogólnopolskich komitetów, w województwie podkarpackim, zajęła Konfederacja, na którą zagłosowało 10,4 procent mieszkańców. Piąte miejsce przypadło Lewicy która osiągnęła wynik 4,2 procent poparcia. Listę zamykają Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 3,4 procent głosów. Komitety lokalne wybrało 2,2 procent głosujących.
Frekwencja w województwie podkarpackim wyniosła 53,2 procent.
Kto wygrał w województwie podlaskim?  
W wyborach do sejmiku województwa podlaskiego zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, na które zdecydowało się zagłosować 43,47 procent mieszkańców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska która uzyskała wynik 22,75 procent głosów. Trzecie miejsce przypadło koalicji Trzecia Droga, na którą zagłosowało 16,45 procent wyborców.
Czwarte miejsce z najwyższym dla siebie wynikiem w skali kraju uzyskała Konfederacji którą wybrało 13,3 procent głosujących. Piąte miejsce przypadło Lewicy, na którą głos oddało 3,4 procent mieszkańców. Ostatnie miejsce wśród ogólnopolskich komitetów zajęli Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1,8 procent. Na komitety lokalne zagłosowało 2,7 procent wyborców.
Frekwencja w województwie podlaskim wyniosła 51,8 procent.
Sejmik województwa pomorskiego
Najwyższy wynik w wyborach do sejmiku województwa pomorskiego uzyskała Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 43,8 procent wyborców. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,7 procent głosów. Podium w województwie pomorskim zamyka Trzecia Droga którą wybrało 10,32 procent głosujących.
Czwarte miejsce przypadło Lewicy, która osiągnęła wynik 6,3 procent. Na piątym miejscu zanotowała się Konfederacja, na którą zagłosowało 5,2 procent mieszkańców. Naj- słabszym komitetem ogólnopolskim byli Bezpartyjni Samorządowcy, których wybrało 2,2 procent głosujących. Na lokalne komitety zdecydowało się zagłosować 5,5 procent wyborców.
Frekwencja w województwie pomorskim wyniosła 51,5 procent.
Jak głosowano w województwie śląskim?
Zwycięzcą wyborów do sejmiku województwa śląskiego okazała się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 32,4 procent mieszkańców. Nieco niższy wynik uzyskało ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Na PiS zdecydowało się oddać głos 31,1 procent wyborców. Podium przypadło Trzeciej Drodze która uzyskała wynik 10,6 procent.
Na czwartym miejscu wybory w województwie śląskim zakończyła Konfederacja, na którą zagłosowało 7,9 procent. Kolejne miejsce w zestawieniu przypadło Lewicy, która uzyskała wynik 7,4 procent. Najniższy wynik należy do Bezpartyjnych Samorządowców, na których zagłosowało 2,6 procent mieszkańców regionu. Wysoki wynik osiągnęły komitety lokalne, na które oddano łącznie 8,3 procent mieszkańców.
Frekwencja w województwie śląskim wyniosła 47,8 procent.
Wyniki wyborów samorządowych w województwie świętokrzyskim
Zdecydowanie najwyższy wynik w wyborach do świętokrzyskiego sejmiku osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 42 procent wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska która uzyskała poparcie 21,7 procent głosujących. Na trzecim miejscu uplasowała się Trzecia Droga z wynikiem 18,7 procent.
Wysoki wynik w województwie świętokrzyskim zanotowała Konfederacja. Z wynikiem 10,9 procent znalazła się na czwartym miejscu. Piąta pozycja przypadła Lewicy, na którą zdecydowało się zagłosować 5,1 procent mieszkańców. Zestawienie wśród ogólnopolskich komitetów zamykają Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 1,7 procent głosów. Na komitety lokalne zagłosowało 2,8 procent wyborców.
Frekwencja w województwie świętokrzyskim wyniosła 55,6 procent.
Kto wygrał w województwie warmińsko-mazurskim?
Najwyższy wynik w wyborach do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego uzyskała Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska osiągnęło 34,9 procent głosów. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, na które głos oddało 30,7 procent mieszkańców. Na podium zanotowała się także Trzecia Droga która osiągnęła wynik 16,6 procent.
Czwarte miejsce w województwie warmińsko-mazurskim przypadło Konfederacji, na którą zagłosowało 8,9 procent mieszkańców. Piąte miejsce wywalczyła Lewica z wynikiem 5,5 procent poparcia. Ostatnie miejsce przypadło Bezpartyjnym Samorządowcom, na których zdecydowało się zagłosować 2,4 procent wyborców. Komitety lokalne wybrało 1,3 procent głosujących.
Frekwencja w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 51,1 procent.
Wyniki wyborów w województwie wielkopolskim
Komitetem, który zwyciężył w wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego okazała się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 32 procent wyborców. Na drugim miejscu wybory zakończyło Prawo i Sprawiedliwość które uzyskało wynik 28,9 procent. Trzecie miejsce przypadło Trzeciej Drodze którą wybrało 17,49 procent mieszkańców.
Na czwartą pozycję w województwie wielkopolskim wskoczyła Lewica, na którą zagłosowało 8,7 procent wyborców. Piąte miejsce osiągnęła Konfederacja, która uzyskała wynik na poziomie 7,3 procent. Najsłabszym komitetem ogólnopolskim byli Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 2,4 procent głosów. Na komitety lokalne zdecydowało się zagłosować 5 procent obywateli
Frekwencja w województwie wielkopolskim wyniosła 51,3 procent.
Wyniki wyborów samorządowych w województwie zachodnipomorskim
W wyborach do sejmiku województwa zachodniopomorskiego wygrała Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska poparło 38,88 procent głosujących. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zdecydowało się zagłosować 25,5 procent mieszkańców. Na najniższy stopień podium wskoczyła Trzecia Droga którą wybrało 10,61 procent wyborców.
Czwarta pozycja w województwie zachodniopomorskim przypadła Lewicy, na którą zagłosowało 8,9 procent mieszkańców. Wynik 5 procent osiągnęła Konfederacja, wskakując tym samym na piąte miejsce w zestawieniu. Najniższe poparcie wśród ogólnopolskich komitetów osiągnęli Bezpartyjni Samorządowcy, na których zdecydowało się zagłosować zaledwie 1 procent wyborców. Komitety lokalne wybrało 10,7 procent mieszkańców.
Frekwencja w województwie zachodniopomorskim wyniosła 49,3 procent.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: