Ogromne zmiany w okolicy Roncesvalles

Bloor Street West będzie poddawana wielu dynamicznym zmianom w ciągu najbliższej dekady. Całkowicie przekształcą one charakter ulicy.
Choice Properties zaprezentowało wstępne plany zmian na terenie o powierzchni 10 hektarów przy 2280 Dundas St. West, który zajmuje obecnie centrum handlowo-rozrywkowe z lat 60. XX wieku. Obecnie najważniejszymi lokatorami plazy są Loblaws, LCBO, Kal Tyre i Coffee Time.

Dawny dom towarowy Zellers został przekształcony w „Community Idea Center”, w którym zachęca się ludzi do konsultacji dotyczących planów budowy.
Obecni najemcy odsunięli się teraz od Dundas St. i miejsce to przypomina czarną dziurę, jeśli chodzi o pieszych.
Chociaż wielu klientów przyciąga Loblaws i LCBO, jako całość jest całkowicie niedostateczna z uwagi na bliskość tego, co szybko staje się ważnym węzłem tranzytowym. Jest to pierwszorzędne miejsce na zwiększenie gęstości i zmiany relacji z głównymi ulicami.

Poważną uwagę poświęca się przeniesieniu szkoły katolickiej Thomas Merton Bishop of Marrocco na południowo-wschodnim rogu Bloor i Dundas na południowy kraniec tego terenu, aby skupić gęstość w pobliżu najważniejszego skrzyżowania.
Biorąc pod uwagę możliwości tranzytowe w tym miejscu, istnieje również chęć zaoferowania znacznej powierzchni biurowej, i połaczenia jej ze sprzedażą detaliczną i ofertą mieszkaniową.
Będzie jeszcze kilka konsultacji społecznych, które należy wykonać przed zatwierdzeniem planu (Centrum Idea jest otwarte cztery dni w tygodniu), ale już pierwszy etap daje nadzieję na ożywienie obecnej pustyni parkingowej.
https://www.youtube.com/watch?v=r-QAwny0ln4

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.