•   Wednesday, 24 Apr, 2024
  • Contact

WORK PERMIT TAKŻE DLA MAŁŻONKÓW I DZIECI

Esteem

Ta wiadomość z pewnością ucieszy współmałżonków (także stałych partnerów) oraz dzieci w wieku powyżej 16 lat obcokrajowców uzyskujących work permit, czyli pozwolenie do pracy. Minister ds. Imigracji Sean Fraser ogłosił 2 grudnia br., że Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) rozszerzy od stycznia przyszłego roku przyznawanie otwartych pozwoleń na pracę - Open Work Permit (OWP), uwzględniając właśnie życiowych partnerów i także dzieci w wieku – jak się tu określa – produkcyjnym. Będzie to pozwolenie w ramach programu dla pracowników tymczasowych - Temporary Foreign Work Permit (TFWP). W swym ogłoszeniu minister Fraser powiedział, że w ten sposób Kanada będzie dążyć do utrzymania razem rodzin posiadaczy pozwolenia na pracę.
    Podjęta decyzja wychodzi naprzeciw przynajmniej dwóm, trzem rzeczom. Po pierwsze daje szansę legalnej pracy zarobkowej osobom towarzyszącym obcokrajowcom pracującym na kontraktach. Po drugie umożliwia wzmocnienie ożywienia gospodarczego dotkniętego w ostatnich latach pandemią, a także starzeniem się społeczeństwa i odchodzeniem pracowników na emeryturę, co w sumie powoduje niepokojące braki rąk do pracy. Po trzecie, jest właściwą reakcją również w zakresie humanitarnego podejścia do pracowników kontraktowych i ich rodzin.
    Przypomnę, że zezwolenia do zatrudnienia są wydawane na określoną pracę u konkretnego pracodawcy. Jeśli obcokrajowiec straci pracę na podstawie pozwolenia opartego na LMIA, to musi w określonym czasie albo znaleźć inną pracę, albo opuścić Kanadę.
OWP dla partnera prcownika zagranicznego możliwia obcokrajowcom legalną pracę w Kanadzie dla dowolnego pracodawcy i w dowolnej firmie, bez oferty i bez tych samych wa- runków.
    Przy zapowiedzianych zmianach należy zwrócić uwagę, że otwarte pozwolenia dla partnerów (ogólnie ujmując) i dzieci będą przyznawane niezależnie od poziomu kwalifikacji pra- cownika zagranicznego. Do tej pory pozwolenia do pracy otrzymywali małżonkowie posiadaczy WP o wyższej kwalifikacji zawodowej. Małżonkowie studentów zagranicznych oraz stałych mieszkańców i obywateli Kanady mogli otrzymać takie pozwolenia, jeśli byli sponsorowani przez swych partnerów. Obecne rozszerzenie uprawnień dla małżonków posiadaczy pozwolenia na pracę w ramach TFWP mówi o gotowości Kanady do przyjęcia większej liczby nowo przybyłych obcokrajowców. W wyniku zaprojektowanych zmian IRCC spodziewa się ponad 200.000 nowych wniosków o pozwolenie na pracę od rodzin obecnych posiadaczy takich pozwoleń.
    Przedstawiany program ma być wdrożony w trzech fazach na początku 2023 r. jako tymczasowy dwuletni program pilotażowy. Faza 1 - kategoria wysokich zarobków - dla współ- małżonków lepiej opłacanych pracowników w TFWP, którzy posiadają pozwolenie na pracę. Faza 2 - kategoria prowincji i terytoriów - dla małżonków pracowników o niższych zarobkach w ramach TFWP. Faza 3 - kategoria dla rodziny pracowników rolnych - ta faza dotyczyłaby w szczególności rodzin sezonowych pracowników rolnych, ważnego kierunku zatrudnienia, który Kanada stara się rozszerzyć w ramach ożywienia gospodarczego. Oczywiście uruchamianie tych faz, w szczególności 2 i 3, jeszcze wymaga dopracowania.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: