•   Saturday, 20 Jul, 2024
  • Contact

Czy narkomani mogą się zabijać na koszt państwa?

Eutanazja po linii partyjnej

Pozostaje pytanie, w jakim stopniu uzależnieni mogą podlegać kryteriom kwalifikacyjnym „choroby psychicznej” w miarę rozwoju MAID w Kanadzie.
Kanada udostępni w przyszłym roku po- moc medyczną w przypadku śmierci (MAID) osobom cierpiącym na choroby psychiczne jako jedyny warunek, a w niedawnych komentarzach pojawiło się pytanie, gdzie w tym zakresie mieści się narkomania.
Wybitny ekspert ds. uzależnień stwierdził niedawno, że MAID powinien być dostępny dla osób uzależnionych od narkotyków, co wywołało debatę na temat tego, czy mogłoby i powinno tak być.
„To niesprawiedliwe wykluczać ludzi z kwalifikowalności tylko dlatego, że ich zaburzenia psychiczne mogą częściowo lub w całości wynikać z zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych” – powiedział dr David Martell z Nowej Szkocji na konferencji Kanadyjskiego Towarzystwa Medycyny Uzależnień (CSAM) w Wiktorii w Kolumbii Brytyjskiej, która odbyła się w dniach 19–21 października.
Przedstawił ramy oceny MAID dla osób uzależnionych od narkotyków, które uzyskały konsensus grupy „liderów zdrowia psychicznego, w tym dostawców leków uzależnień” w Nowej Szkocji, jak stwierdził w swoim streszczeniu.
Konsensus ten sugeruje, że oferowanie MAID narkomanom to pomysł, który cieszy się pewnym poparciem w środowisku medycznym – społeczności, która pod wieloma względami decyduje o sposobie podawania MAID.
Prezentacja doktora Martella spotkała się z krytyką ze strony niektórych polityków i osób pracujących z narkomanami po tym, jak jego uwagi zostały szeroko nagłośnione przez magazyny Vice i National Post.
W zeszłym tygodniu w parlamencie konserwatywny minister zdrowia z gabinetu cieni dr Stephen Ellis obwinił rząd liberalny za przyczynianie się do uzależnień poprzez dystrybucję „bezpiecznych dostaw” leków, a następnie oferowanie uzależnionemu MAID.
„Rząd liberalny rozdaje opioidy za darmo. A potem… kiedy się od nich uzależnisz… oni cię zabiją” – powiedział.
Organizacja Health Canada poinformowała dziennik „The Epoch Times”, że nie planuje rozszerzania uprawnień do programu MAID wyłącznie na podstawie kryteriów uzależnienia od narkotyków. Pozostaje jednak pytanie, w jakim stopniu osoby uzależnione mogą podlegać kryteriom kwalifikacyjnym „choroby psychicznej”.
Liberalny minister zdrowia Mark Holland powiedział w rocznym raporcie MAID opublikowanym 18 października, że Ottawa będzie współpracować z prowincjami, aby zapewnić ochronę osobom bezbronnym.
„Dzięki tej ciągłej współpracy w dalszym ciągu rozwijamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, dostępności i ochrony osób, które mogą być bezbronne, w całym systemie MAID” – powiedział Holland.
'Nieuleczalny'
Na pytanie, w jaki sposób uzależnienie od narkotyków wpłynie na ocenę kwalifikowalności, Health Canada odpowiedziało, że każdy pacjent musi spełniać wszystkie trzy z następujących kryteriów: musi być w stanie „poważnym i nieuleczalnym”, znajdować się w „zaawansowanym stanie nieodwracalnego schyłku”; i doświadczyć „cierpienia trwałego i nieznośnego”.
Słowo „nieuleczalny” w tym pierwszym kryterium jest kluczowe. Obowiązujące przepisy stanowią, że stan danej osoby musi być „nieuleczalny”, a wielu ekspertów wyraziło obawy dotyczące etykietowania chorób psychicznych jako nieuleczalnych.
„Te choroby same w sobie nie są uleczalne, ale można je leczyć i zarządzać (np. za pomocą leków, rehabilitacji, innych zmian w stylu życia itp.)” – odnotowało Centrum ds. Uzależnień i Zdrowia Psychicznego (CAMH) w dokumencie strategicznym z 2017 r. „Każdego dnia ogromna liczba Kanadyjczyków znajduje sposoby na dobre życie w obliczu chorób przewlekłych i nawracających”.
Karandeep Sonu Gaind, profesor psychiatrii na Uniwersytecie w Toronto, również poruszył kwestię nieuleczalności chorób psychicznych w artykule dla The Conversation.
„Bezdyskusyjna rzeczywistość jest taka, że w przeciwieństwie do znacznie bardziej przewidywalnych schorzeń o lepiej poznanej biologii, obecnie nie da się przewidzieć, czy choroba psychiczna jest nieuleczalna” – stwierdziła dr Sonu Gaind.
Health Canada twierdzi, że lekarze mogą określić „nieuleczalność” na podstawie wszystkich wcześniejszych prób leczenia. Lekarze muszą stwierdzić, że „nie ma już rozsądnego leczenia”.
Chociaż Health Canada stwierdziło, że obowiązują „rygorystyczne kryteria kwalifikowalności i solidne gwarancje proceduralne”, takie kryteria i gwarancje były wielokrotnie kwestionowane od czasu, gdy Kanada po raz pierwszy zalegalizowała MAID w 2016 r.
Kryteria i zabezpieczenia
Początkowo MAID był dostępny tylko dla tych, których śmierć była „racjonalnie przewidywalna”. Następnie w 2021 r. otwarto go dla osób cierpiących na „ciężkie i nieuleczalne” choroby i niepełnosprawności, nawet jeśli te schorzenia nie są śmiertelne. Choroby psychiczne nie zostały jeszcze uwzględnione.
Wymogiem stało się posiadanie dwóch niezależnych opinii lekarskich, a także inne warunki, takie jak wiek co najmniej 18 lat i zdolność umysłowa pacjenta do wyrażenia zgody na MAID.
Choroba psychiczna niekoniecznie wyklucza jednak kwalifikowalność pacjenta. „Jeśli cierpisz na chorobę psychiczną i inne schorzenia, możesz kwalifikować się do pomocy medycznej w przypadku śmierci” – czytamy w wytycznych rządu.
W zeszłym roku „The Epoch Times” rozmawiał z Sharon Danley, której syn cierpiał na wady wrodzone, a także choroby psychiczne. Biorąc pod uwagę, że jej syn (46 l.) był chory psychicznie i miał myśli samobójcze, pani Danley nie zgodziła się z oceną lekarzy, jakoby kwalifikował się do programu MAID. Niemniej jednak otrzymał MAID 12 grudnia 2021 r.
Kwalifikowalność do programu MAID zostanie udostępniona osobom cierpiącym na choroby psychiczne jako jedyny warunek od 17 marca 2024 r. W środowisku medycznym debatowano nad dokładnymi kryteriami zatwierdzania MAID ze względu na chorobę psychiczną.
W komunikacie prasowym z 14 marca CAMH oświadczył, że pracuje nad ustanowieniem ram i wsparcia w podejmowaniu decyzji dla klinicystów.
„Podczas gdy inne instytucje w całym kraju podejmują podobną pracę, grupa robocza [CAMH] przedstawia swoje rozważania na temat kluczowych kwestii związanych z definiowaniem„ poważnej i nieuleczalnej ”chorób psychicznej oraz odróżnianiem wniosku o MAiD od samobójstwa” – czytamy w komunikacie.
Poszczególni lekarze będą musieli indywidualnie oceniać, czy pacjenci spełniają kryteria.
Dr Martell, którego uwagi na temat oferowania MAID osobom uzależnionym od narkotyków wywołały obecną debatę, potwier- dził te rozważania w ramach przedstawionych na konferencji CSAM.
„Kluczowe znaczenie w tym procesie ma określenie, czy zaburzenie zdrowia psychicznego jest naprawdę nieuleczalne, poznanie różnicy między skłonnościami samobójczymi a uzasadnionym pragnieniem śmierci oraz zrozumienie, jaki wpływ na tę prośbę ma bezbronność” – streszczenie ramowego schematu mówi.
Chociaż dr Martell wyraził poparcie dla oferowania MAID osobom cierpiącym na zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, inni lekarze w podobny sposób trafiali na pierwsze strony gazet z sugestiami dotyczącymi kwalifikowalności MAID.
Doktor Louis Roy z Quebec College of Physicians powiedział 7 października 2022 r. parlamentarnej wspólnej komisji ds. MAID, że „wyemancypowane osoby nieletnie w wieku od 14 do 17 lat” powinny być brane pod uwagę przy kwalifikowaniu się do MAID. Powiedział także, że można wziąć pod uwagę dzieci, jeśli mają „poważne deformacje i bardzo poważne zespoły chorobowe, w przypadku których szanse na przeżycie są praktycznie zerowe”.
„[Deformacje] będą powodować tak duży ból, że należy podjąć decyzję, aby nie pozwolić dziecku cierpieć” – powiedział.
Śliski grunt
Dostępność do MAID jest zwiększana krok po kroku od 2016 r., a liczba Kanadyjczyków korzystających z tej pomocy szybko rośnie – z danych Health Canada opublikowanych 18 października wynika, że liczba zgonów w ramach MAID wzrosła o około 31 procent w latach 2021–2022. Około 4 procent wszystkich zgonów w Kanadzie w tym okresie były należne MAID.
Termin „śliskie nachylenie” był często używany w dyskusjach wokół MAID, w tym w liście do Canadian Medical Association Journal napisanym przez dr Johna Woottona z Shawville w Quebecu w 2017 r.
„Prawdopodobnie z biegiem czasu będziemy się z tym coraz bardziej komfortowo czuć, a z biegiem czasu będziemy coraz bardziej pobłażliwi. W miarę pokonywania śliskich zboczy współczynnik tarcia również zbliża się do zera” – napisał.
Katharina Stevens, adiunkt filozofii na Uniwersytecie w Lethbridge, dużo myślała o równi pochyłej, po przestudiowaniu logiki określającej, w jaki sposób jedna decyzja może prowadzić do określonych przyszłych konsekwencji.
„Jeśli podejmiesz jedną decyzję, będzie w niej coś, co sprawi, że podejmiesz kolejną decyzję i tak dalej. To jak efekt domina” – powiedziała The Epoch Times, wyjaśniając koncepcję równi pochyłej. „To sprawi, że w pewnym momencie podejmiesz naprawdę złą [decyzję]”.
Przytoczyła pomysły profesora prawa z UCLA, Eugene’a Volokh’a, dotyczące tego, w jaki sposób dany akt prawny może popaść w niełaskę. Jeśli na przykład ustawodawstwo zmieni nastawienie społeczne lub stworzy określone korzyści kosztowe, może to prowadzić do niepożądanych konsekwencji w przyszłości.
Chociaż pani Stevens stwierdziła, że nie jest zdania, że MAID spadnie po stromym i śliskim zboczu, podała hipotetyczne, ilustrujące przykłady tego, jak można zastosować pomysły pana Volokha w przypadku MAID w Kanadzie.
Może się zdarzyć, że „ludzie staną się znieczuleni na eutanazję i dlatego w pewnym momencie, chcąc nie chcąc, w niedzielny wie- czór można… poczuć się trochę źle [i otrzymać MAID]” – powiedziała z przymrużeniem oka. Może też sprawić, że ludzie pomyślą, że „tańsze jest zabijanie ludzi uzależnionych od narkotyków, niż ich leczenie”.
Niektórzy twierdzą, że właśnie w tym kierunku zmierza MAID – że ludzie wybiorą MAID, gdy nie będą mogli uzyskać usług, które mogłyby złagodzić ich cierpienie.
Dostęp do opieki w zakresie zdrowia psychicznego i wysokiej jakości opieki paliatywnej jest problemem w Kanadzie, stwierdziła w komunikacie z 25 października Rebecca Vachon, dyrektor programu zdrowotnego w think tanku Cardus.
„Minister zdrowia musi priorytetowo potraktować pomoc cierpiącym Kanadyjczykom w lepszym życiu, a nie po prostu zapewnianie środków na przedwczesną śmierć” – stwierdziła.
Tara MacIsaac
Tara MacIsaac jest starszą reporterką kanadyjskiego wydania „The Epoch Times”.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: