Etykieta prawdę ci powie

W celu umożliwienia pomieszczenia na niewielkiej na ogół etykiecie spisu wszystkich użytych dodatków, co w wielu krajach wymagane jest prawem, a z drugiej strony w celu zmniejszenia u nabywcy negatywnych wrażeń wynikających z czytania skomplikowanych nazw chemicznych, bardzo często zamiast tych nazw stosuje się skróty literowo-cyfrowe.

W Unii Europejskiej istnieje tzw. lista E, na której zgromadzone są wszystkie dodatki do żywności, uznane na jej obszarze za bezpieczne w użyciu. Związki na tej liście posiadają oznaczenia kodowe zaczynające się literą E, np. zamiast chemicznej nazwy benzoesan sodu podaje się symbol E211. Aktualnie na liście tej znajduje się przeszło 2000 różnych związków.

etykieta_1

Dopuszczalne w Polsce wielkości dodatków do żywności określa wykaz dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.
Lista E – spis chemicznych dodatków do żywności, które zostały uznane przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczne i dozwolone do użycia. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy. Lista ta jest sporządzana przez Komitet Naukowy Technologii Żywności i następnie dołączana do dyrektywy Komisji Europejskiej, które podlegają zaaprobowaniu przez Parlament Europejski.
Numery E występują również w innych krajach, dopuszczają je: Rada Współpracy Zatoki Perskiej, Australii, Kanada (Quebec), Republika Południowej Afryki, Nowy Jork, Nowa Zelandia i Izrael. Można je coraz częściej, choć wciąż rzadko, znaleźć na opakowaniu w Ameryce Północnej, zwłaszcza w Kanadzie.
Zgodnie z definicją użytą w dyrektywach, dodatek do żywności może być dopisany do listy gdy:
• istnieje technologiczna konieczność jego użycia
• nie służy on do wprowadzania w błąd konsumentów
• udowodniono, że jego użycie nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumenta
Jakkolwiek, zdaniem Komitetu Naukowego Technologii Żywności Unii Europejskiej, wszystkie dodatki na liście są bezpieczne, istnieją na ten temat liczne kontrowersje. Obowiązek umieszczania na etykietach kodów E umożliwia przynajmniej unikanie przez konsumentów spoży- wania produktów, w których są dodatki do żywności, których nie chcą oni spożywać.
Lista E nie obejmuje tzw. dodatków smakowo-zapachowych identycznych z naturalnymi, których zgodnie z prawem UE nie trzeba dokładnie specyfikować, pod warunkiem, że ich stężenie nie przekracza 1% masy tych produktów.
Spis dodatków i konserwantów E
• 100–199 – barwniki
• 200–299 – konserwanty
• 300–399 – przeciwutleniacze
• 400–499 – emulgatory, stabilizatory, środki zagęszczające
• 500–599 – dodatki o zróżnicowanym przeznaczeniu
• 600–699 – wzmacniacze smaku
• 700–799 – antybiotyki
• 900–1299 – dodatki do żywności o różnym zastosowaniu
• 1300–1400 – modyfikowane skrobie

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.