CZY KAŻDY MA SZANSĘ NA STAŁY POBYT W KANADZIE?

Ostatnich wiele lat cechuje coroczne osiedlanie się w Kanadzie ponad 250 tysięcy przybyszów z różnych krajów świata. Rok temu otwarto drzwi dla doatkowych tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu. Czy jednak każdy, kto tylko zechce ma szansę uzyskać tu stały pobyt? Oczywiście, że nie. Przede wszystkim starania o to należy prowadzić mądrze, z wykorzystaniem odpowiednich możliwości i szans, a także z dołożeniem choćby minimum własnego wysiłku skoncentrowanego na właściwych sprawach.
Małe szanse (a często żadnych) mają ludzie pozostający na bakier z prawem kanadyjskim. I im bardziej, tym mniejsze. Te lżejsze mogą ulec przedawnieniu i można (a nawet trzeba) drogą oficjalną „wymazać“ je z kartoteki. Ale takich kandydatów jest naprawdę mało, a hamulce i problemy biorą się z różnych innych rzeczy, o których często piszę w „Życiu“ i mówię w audycjach „Radia 7“.
Najważniejszą sprawą jest zawsze wybór właściwej drogi i bardzo prawidłowe nią przejście, a więc dopasowanie właściwego programu lub etapu wstępnego, który doprowadzi do takiego programu. A ponieważ faktycznie każdy może starać się o stały pobyt, więc w tych staraniach należy umieć pokazać swoje wartości, oparte o doświadczenia zawodowe, wykształcenie, znajomość angielskiego (francuskiego) itd. Ja wiem, że polscy fachowcy są jednymi z najlepszych w całym świecie. Niestety to nie wystarczy do zakwalifikowania się na stały pobyt.
Wciąż słabo jest wykorzystywany przez Polaków system Express Entry (EE). Przypomnę, że jest to system punktowej oceny kwalifikacji na główne programy imigracyjne w kategorii ekonomicznej wprowadzony 1.01.2015. Rozpoczęto od wysoko zawieszonej poprzeczki punktowej, co odbiło się w postaci braku zainteresowanych do rozpoczęcia starań. Uznając system EE za bardzo korzystny dla przyciągania dobrej siły roboczej z zagranicy modyfikowano go kilkakrotnie. No a chętni, jak to chętni czekali na korzystniejsze dla nich zmiany. I nie rejestrowali się do systemu. Najczęściej niewiele też pracowali nad poprawą znajomości języka, licząc na punktową „premię“ w wysokości 600 punktów, którą niestety zmiejszono do 50.
Takich zastała nowość ogłoszona 26 maja tego roku. Wybrano 400 kandydatów z określonych zawodów z programu Federal Skilled Trade Program z najniższą jak do tej pory ilością punktów, a mianowicie 199. Z tego 143 kandydatów otrzymało nominacje prowincyjne, przy dodaniu 600 punktów do najmniejszej kwoty punktowej tego wyboru, wynoszącej 175 punktów.
Jaki z tego warto wysnuć wniosek? Każdy, kto myśli poważnie o stałym pobycie powinien podejść do testu językowego IELTS lub CELPIP. Jest to warunek, aby móc otworzyć swój profil na EE. Koniecznie należy skonsultować się jak to zrobić najlepiej, ponieważ informacje, które się podaje w profilu trzeba następnie dobrze udokumentować. A szczególnie istotna rada, to naprawdę należy zacząć uczyć się angielskiego i to tak na serio.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591

Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.