Akustyczne anomalie

W rejonie Cieśniny Fury’ego i Hecli w Arktyce prowadzone są przez kanadyjską armię nietypowe badania w związku z masowymi doniesieniami miejscowych o „akustycznych anoma- liach” i zniknięciu z tamtych rejonów zwierząt. Cała sprawa jest owiana niemałą tajemnicą.
strange-noise_1024Od kilku miesięcy kanadyjski rząd otrzymywał od lokalnej społeczności zamieszkującej tereny Cieśniny Fury’ego i Hecli zgłoszenia o „anomaliach akustycznych” wydobywających się z dna morza. Ponadto zauważyli oni, że – jak przypuszczają – w związku z niespotykanym dotąd zjawiskiem, wszystkie zwierzęta, które co roku przybywały w te tereny (walenie, foki itp), szybko stamtąd uciekły.
Wspomniane anomalie akustyczne opisywane są przez miejscowych jako „świsty”, „brzęczenie” lub  stłumione „huczenie” i są na tyle donośne, że słychać je nawet w głośnych portach, gdzie zazwyczaj dominuje hałas wytwarzany przez silniki statków i łodzi rybackich.
Doniesienia lokalnych mieszkańców były na tyle liczne, że kanadyjska armia kilkakrotnie wysyłała w te regiony samoloty zwiadowcze wyposażone w bardzo czułe sensory. Nie udało im się jednak wyjaśnić tajemniczego zjawiska.
Sprawa urosła do tych rozmiarów, że zarówno kanadyjska armia jak i kanadyjski rząd odniosły się do niej w specjalnym oświadczeniu dla mediów, w którym stwierdzają, że ich badania wciąż są w toku i na razie nie mogą się podzielić żadnymi wyjaśnieniami.
Ekolodzy sugerują, mogą one pochodzić z sonarów wykorzystywanych przez jeden z koncernów górniczych do badań wnętrza skorupy ziemskiej w poszukiwaniu minerałów. Z kolei kanadyjska telewizja CBC News twierdzi, że anomalie dźwiękowe „mogą” pochodzić z znajdu- jących się w tamtych terenach łodzi podwodnych kanadyjskiej armii.
Zarówno koncern górniczy, jak i kanadyjska armia zaprzeczają jednak tym „sugestiom”.

Oficjalne badania – jak oświadczyła kanadyjska armia – będą nadal prowadzone, dopóki tajemnicze anomalie nie zostaną wyjaśnione.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.