30.09.2016 – 06.09.2016

PIĄTEK 30.09.2016
0.05 Ojciec Mateusz – odc. 76
1.00 Było, nie minęło
1.30 Domisie – Wielka kłótnia
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Polonia 24
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (99); felieton
6.35 Wiadomości; STEREO
6.50 Na sygnale – odc. 102 „Nadzieja”
7.25 M jak miłość – odc. 1229
8.25 Komisarz Alex – odc. 67
9.20 Warto rozmawiać
10.20 Okrasa łamie przepisy
10.55 Domisie – Wielka kłótnia
11.20 Krótka historia – (100); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Reportaż polonijny
12.25 Było, nie minęło
12.55 Na sygnale – odc. 102
13.25 Wolny Ekran – (19); magazyn
13.45 Dobranocka – Maurycy i Hawranek
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 637
15.50 Polonia 24
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Eska Music Awards
18.20 Reportaż polonijny
18.50 Las Story – cykl reportaży
19.15 Domisie – Wielka kłótnia
19.45 Dobranocka – Maurycy i Hawranek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 637
21.45 Na sygnale – odc. 102
22.10 Krótka historia – (100); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Pod Tatrami
SOBOTA 01.10.2016
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1465
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1466
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1467
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1468
1.30 Pytanie na śniadanie
4.50 Polonia 24
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.15 Ojciec Mateusz – odc. 147
7.10 Na dobre i na złe – odc. 637
8.15 Ja to znam!
9.05 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia łowicka w Bednarach
9.30 Tańczący z naturą
10.00 Kulturalni PL – (319); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1230
12.50 Z drugiej strony – (16)
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Bodo – odc. 4
15.50 Uwaga – Premiera! – Papusza
24:00 program rozrywkowy
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1230
19.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Bodo – odc. 4
21.45 Uwaga – Premiera! – Papusza
23.55 Z drugiej strony – (16)
NIEDZIELA 02.10.2016
0.45 Ja to znam!
1.35 Saga rodów; magazyn
2.05 Eska Music Awards
3.05 Wolny Ekran; magazyn
3.20 Polska z Miodkiem – (124)
3.30 Moda na rodzinę; magazyn
3.50 Ziarno
4.20 Petersburski Music Show
4.50 Szatan z siódmej klasy – odc. 5
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.15 program rozrywkowy
8.40 Zakochaj się w Polsce
9.10 Hit Hit Hurra!
10.30 Rodzinka.pl – odc. 57
11.00 Rodzinka.pl – odc. 58
11.25 Polska z Miodkiem
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1231
12.50 Oczy w oczy; rozmowa
13.25 Moda na rodzinę; magazyn
13.45 Dobranocka – Król Maciuś I
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 29
15.40 Fuks; komedia sensacyjna
17.15 Retransmisja Uroczystej Gali
18.25 Polska z Miodkiem – (124)
18.35 M jak miłość – odc. 1231
19.25 Moda na rodzinę; magazyn
19.45 Dobranocka – Król Maciuś I
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 29
21.40 Oczy w oczy; rozmowa
22.15 Fuks; komedia sensacyjna
PONIEDZIAŁEK 03.10.2016
0.15 Reportaż polonijny
0.50 Nad Niemnem
1.10 Moliki książkowe; magazyn
1.30 SUPEŁKOWE ABC – odc. 5
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Podróże z historią – odc. 17
5.35 Z drugiej strony – (16)
6.25 Krótka historia – (100); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1469
7.25 Blondynka – odc. 29
8.20 Oczy w oczy – (18)
8.50 Eska Music Awards
9.55 Sonda 2 – (27)
10.30 Galeria – odc. 87
10.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 5
11.20 Krótka historia – (101)
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (319)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1469
13.25 Nad Niemnem
13.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Tajemnica twierdzy szyfrów
15.50 Polonia 24
16.15 Halo Polonia; magazyn
17.10 35-lecie Tygodnika Solidarność
17.35 1000 x Solidarność; reportaż
18.10 Tańczący z naturą
18.45 Galeria – odc. 87
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 5
19.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Tajemnica twierdzy szyfrów
21.35 Krótka historia – (101); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1469
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Wolny Ekran – (20); magazyn
23.50 Odkrywanie Jury
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 04.10.2016
0.05 Ojciec Mateusz – odc. 77
0.55 Program edukacyjny
1.30 Mali światowcy – odc. 17
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Polonia 24
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (101)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1470
7.25 Bodo – odc. 4
8.30 35-lecie Tygodnika Solidarność
8.55 1000 x Solidarność; reportaż
9.25 Program edukacyjny
9.55 Sonda 2
10.30 Galeria – odc. 88
10.55 Mali światowcy – odc. 17
11.20 Krótka historia – (102); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (125)
11.55 Niedziela z Jerzym Hoffmanem
12.40 Pod Tatrami
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1470
13.25 250 lat teatru publicznego
13.45 Dobranocka
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 187
15.50 Polonia 24
16.15 Halo Polonia; magazyn
17.10 Halo Polonia… muzycznie (2)
17.40 Ktokolwiek widział…
18.10 Program edukacyjny
18.35 Polska z Miodkiem
18.45 Galeria – odc. 88
19.15 Mali światowcy – odc. 17
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 187
21.35 Krótka historia – (102); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1470
22.10 Polska z Miodkiem
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Nad Niemnem – odc.155
23.50 250 lat teatru publicznego
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 05.10.2016
0.05 Ojciec Mateusz – odc. 78
1.00 Powrót do wiary przodków
1.30 Podwodne ABC – Odc. 9
1.40 Przygody Dordo – odc. 5
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Polonia 24
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (102); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1471
7.25 Tajemnica twierdzy szyfrów
8.25 Mój kanał; film dokumentalny
9.25 Tańczący z naturą
9.55 Astronarium; magazyn
10.30 Galeria – odc. 89
10.55 Podwodne ABC – Odc. 9
11.05 Przygody Dordo – odc. 5
11.20 Krótka historia – (103); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Kwartet – magazyn
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1471
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.39 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 91
15.50 Polonia 24
16.15 Halo Polonia; magazyn
17.10 Mój kanał; film dokumentalny
18.10 Studio Wschód
18.45 Galeria – odc. 89
19.15 Podwodne ABC – Odc. 9
19.25 Przygody Dordo – odc. 5
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 91
21.35 Krótka historia – (103); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1471
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Wilnoteka; magazyn
23.45 Jest takie miejsce – Płońsk
0.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 06.10.2016
0.05 Ojciec Mateusz – odc. 79
1.00 Studio Wschód
1.30 Załoga Eko; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Polonia 24
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (103); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1472
7.25 M jak miłość – odc. 1230
8.20 Egzamin z życia – odc. 91
9.15 Wilnoteka; magazyn
9.35 Ukryte skarby – Sto wiatraków
10.00 Jak to działa – odc. 120
10.30 Galeria – odc. 90
10.55 Załoga Eko – Skarby  – odc. 6
11.20 Krótka historia – (104); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (126)
11.55 Naszaarmia.pl; magazyn
12.20 Podróże z historią – odc. 17
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1472
13.25 Odkrywanie Jury
13.45 Dobranocka – Pies, kot i …
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Komisarz Alex – odc. 68
15.50 Polonia 24
16.15 Halo Polonia; magazyn
17.05 KabareTOP
17.40 Warto rozmawiać
18.35 Polska z Miodkiem
18.45 Galeria – odc. 90
19.15 Załoga Eko – Skarby – odc. 6
19.45 Dobranocka  – Pies, kot i …
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Komisarz Alex – odc. 68
21.35 Krótka historia – (104); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1472
22.10 Polska z Miodkiem – (126)
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Saga rodów; magazyn
23.50 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Trzebnica i Kołbacz – reportaż 6; reportaż
0.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 07.10.2016
0.05 Ojciec Mateusz – odc. 80 (seria VI, odc. 11) – Adrenalina
1.00 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – Polska swemu obrońcy
1.30 Domisie – odc. 312 Domisiowy cyrk; program dla dzieci
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama i Pogoda
5.10 Polonia 24
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (104); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 103 „Kotlet po kijowsku” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1231
8.25 Komisarz Alex – odc. 68 (seria VI, odc. 3) – Uciekinierzy
9.20 Warto rozmawiać; program publicystyczny
10.20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia łowicka w Bednarach –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
10.55 Domisie – odc. 312 Domisiowy cyrk; program dla dzieci
11.20 Krótka historia – (105); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Racja stanu – (54)
12.25 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – Polska swemu obrońcy
12.55 Na sygnale – odc. 103 „Kotlet po kijowsku” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Wolny Ekran – (20); magazyn
13.45 Dobranocka – Maurycy i Hawranek – odc. 11 – Pułapka
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 638 – Szansa
15.50 Polonia 24
16.15 Halo Polonia; magazyn
17.10 Eska Music Awards – Szczecin 2016 /2/
18.15 Racja stanu – (54)
18.45 Ukryte skarby – Sto wiatraków i arianie; cykl reportaży
19.15 Domisie – odc. 312 Domisiowy cyrk; program dla dzieci
19.45 Dobranocka za oceanem – Maurycy i Hawranek – odc. 11 – Pułapka
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 638 – Szansa
21.45 Na sygnale – odc. 103 „Kotlet po kijowsku” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
22.10 Krótka historia – (105); felieton
22.20 Polonia 24
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Pod Tatrami – Tatrzańskie Musealia; magazyn
23.40 Zakończenie dniaSOBOTA 08.10.2016
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1469
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1470
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1471
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1472
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama i Pogoda
4.50 Polonia 24
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.15 Ojciec Mateusz – odc. 187 – Uciekinier (Ojciec Mateusz XV odc. 1)
7.10 Na dobre i na złe – odc. 638 – Szansa
8.15 Ja to znam! – /4/; teleturniej
9.05 Okrasa łamie przepisy – W Wiśle na talerzu –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.30 Tańczący z naturą – Love storczyk; cykl dokumentalny
10.00 Kulturalni PL – (320); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (318)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1232
12.50 Z drugiej strony – (17); program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Kołysanka, odc. 2
14.00 Wiadomości
14.25 Orędzie na Dzień Papieski
14.40 Sport
14.44 Pogoda
14.50 Bodo – odc. 5 –  txt. str. 777; serial biograficzny
15.50 Spadek  77′; film fabularny; reż.:Mirosław Gronowski; wyk.:Ignacy Machowski, Bronisław Pawlik, Tomasz Kozłowicz, Andrzej Szczepkowski, Stanisława Celińska
17.15 Gala Nagród „TOTUS 2016”
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (318)
18.50 M jak miłość – odc. 1232
19.45 Dobranocka za oceanem – Rodzina Treflików – Kołysanka, odc. 2
20.00 Wiadomości
20.25 Orędzie na Dzień Papieski
20.35 Sport
20.40 Pogoda
20.45 Bodo – odc. 5 –  txt. str. 777; serial biograficzny
21.45 Spadek  77′; film fabularny; reż.:Mirosław Gronowski; wyk.:Ignacy Machowski, Bronisław Pawlik, Tomasz Kozłowicz, Andrzej Szczepkowski, Stanisława Celińska
23.40 Z drugiej strony – (17); program publicystyczny
0.30 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 09.10.2016
0.30 Smaki polskie – na zielono, Posiekany, poszarpany, poszczypany szczypiorek i koperek; magazyn kulinarny
0.50 Ja to znam! – /4/; teleturniej
1.45 Saga rodów; magazyn
2.10 Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju /1/
3.05 Wolny Ekran – (21); magazyn
3.20 Polska z Miodkiem – (127) Andrychów; felieton
3.30 Ziarno – XVI Dzień Papieski; magazyn
4.00 Transmisja Mszy Świętej, Transmisja
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Polska, Watykan (2016), Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn
6.40 Szatan z siódmej klasy – odc. 6 – Choć burza huczy wkoło nas
7.35 Zakochaj się w Polsce – odc. 5 Twierdza Modlin; magazyn
8.05 Hit Hit Hurra! – /4/; widowisko muzyczne
9.20 Rodzinka.pl – odc. 59 „Młodość nie zna strachu” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
9.50 Rodzinka.pl – odc. 60 „Gwiazda rocka” –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP
10.20 „Bądźcie świadkami miłosierdzia” – koncert z okazji XVI Dnia Papieskiego
11.25 Polska z Miodkiem – (127) Andrychów; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1233
12.50 Oczy w oczy – (19)
13.25 Moda na rodzinę – odc. 8 –  txt. str. 777; magazyn
13.45 Dobranocka – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 24 – Żegnaj Klu – Klu (ep. 24 – Au revoir Clou – Clou); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002); STEREO
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 30* (seria III, odc. 4) – O jedno cielę za wiele
15.40 Dlaczego nie! –  txt. str. 777  97′; komedia romantyczna; reż.:Ryszard Zatorski; wyk.:Maciej Zakościelny, Anna Cieślak, Tomasz Kot, Małgorzata Kożuchowska, Anna Przybylska, Joanna Jabłczyńska, Agnieszka Warchulska, Paweł Królikowski, Jakub Wesołowski, Przemysław Cypryański
17.25 Program katolicki
18.25 Polska z Miodkiem – (127) Andrychów; felieton
18.35 M jak miłość – odc. 1233
19.25 Moda na rodzinę – odc. 8 –  txt. str. 777; magazyn
19.45 Dobranocka za oceanem – Król Maciuś Pierwszy s. I – odc. 24 – Żegnaj Klu – Klu (ep. 24 – Au revoir Clou – Clou); serial animowany kraj prod.Francja, Polska (2002); STEREO
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 30* (seria III, odc. 4) – O jedno cielę za wiele
21.40 Oczy w oczy – (19); Dla małoletnich od lat 7
22.15 Dlaczego nie! –  txt. str. 777  97′; komedia romantyczna; reż.:Ryszard Zatorski; wyk.:Maciej Zakościelny, Anna Cieślak, Tomasz Kot, Małgorzata Kożuchowska, Anna Przybylska, Joanna Jabłczyńska, Agnieszka Warchulska, Paweł Królikowski, Jakub Wesołowski, Przemysław Cypryański
0.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.