18.03.2016 – 24.03.2016

PIĄTEK 18.03.2016
1.05 Świat się kręci
1.55 Było, nie minęło
2.30 Między nami bocianami – odc. 11
3.00 Pytanie na śniadanie
45.55 Krótka historia – (14); felieton
6.05 Polonia 24
6.35 Halo Polonia; magazyn
7.35 Wiadomości
7.50 Na sygnale – odc. 87
8.25 M jak miłość – odc. 1197
925 Prokurator – odc. 5/10
10.20 Kocham Kino
10.55 Chodzi o pieniądze
11.50 A la show – (6) – Joanna Kulig
12.20 Krótka historia – (15); felieton
12.30 Teleexpress
12.50 KabareTOP
13.25 Było, nie minęło
13.55 Na sygnale – odc. 87
14.25 Przygody Smoka Pola
14.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.35 Pogoda
15.50 Na dobre i na złe – odc. 623
16.50 Polonia 24
17.20 Halo Polonia; magazyn
18.25 Kocham Cię, Polsko! – odc. (2)
20.00 Przyjaciele lasu – odc. 22
20.15 Między nami bocianami -11
20.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.30 Pogoda
21.45 Na dobre i na złe – odc. 623
22.45 Na sygnale – odc. 87
23.10 Krótka historia – (15); felieton
23.20 Polonia 24
23.50 Halo Polonia; magazyn
SOBOTA 19.03.2016
0.40 Barwy szczęścia – odc. 1353j
1.05 Barwy szczęścia – odc. 1354j
1.30 Barwy szczęścia – odc. 1355j
2.00 Barwy szczęścia – odc. 1356 –  txt. str. 777j
2.30 Pytanie na śniadanie – w tym Pogoda
5.30 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – reportaż 3; reportaż
5.50 Polonia 24
6.20 Halo Polonia; magazyn
7.20 Ojciec Mateusz – odc. 133 – Kolekcjoner (Ojciec Mateusz X odc. 12) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9
8.15 Na dobre i na złe – odc. 623
920 Kocham Cię, Polsko! – odc. (2)
11.00 Kulturalni PL – (289)
12.00 Słownik polsko@polski
12.30 Teleexpress
12.55 M jak miłość – odc. 1198
13.50 Program publicystyczny
14.45 Dobranocka – Podróże
15.00 Wiadomości
15.25 Sport
15.35 Pogoda
15.45 Siedlisko – odc. 1/9
16.45 Persona non grata; dramat
18.45 42. KFPP Opole 2005 – „WILKI”
19.15 Słownik polsko@polski
19.50 M jak miłość – odc. 1198
20.45 Dobranocka – Podróże
21.00 Wiadomości
21.20 Sport
21.25 Pogoda
21.40 Siedlisko – odc. 1/9
0.35 Program publicystyczny
NIEDZIELA 20.03.2016
1.25 Ambasador polskości; film dok.
2.30 Opole na bis
3.20 Polska z Miodkiem
4.00 Przygody Smoka Pola
4.20 Kłopoty Pogodziaków – odc. 8
4.35 Podwodne ABC – Odc. 8
4.50 Kronika Wielkiego Tygodnia
5.20 Zmiennicy – odc. 9/15
6.35 Wolny Ekran – (3); magazyn
6.50 Pod Tatrami; cykl reportaży
7.00 Światowe Dni Młodzieży
7.05 Między ziemią a niebem
7.10 Anioł Pański
7.25 Między ziemią a niebem
8.00 Transmisja Mszy Świętej
10.00 program rozrywkowy
10.25 Okrasa łamie przepisy
10.55 Rodzinka.pl – odc. 5
11.20 Rodzinka.pl – odc. 6
11.55 Racja stanu – (40)
12.25 Polska z Miodkiem
12.30 Teleexpress
12.55 M jak miłość – odc. 1199
13.50 Program publicystyczny
14.25 Przygody Smoka Pola
14.45 Dobranocka – Miś Fantazy
15.00 Wiadomości
15.25 Sport
15.30 Pogoda
15.45 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 2
16.40 Teatr Telewizji – Klub kawalerów
18.05 Pejzaż bez Ciebie
18.55 Racja stanu – (40)
19.25 Polska z Miodkiem – (73)
19.35 M jak miłość – odc. 1199
20.25 Przygody Smoka Pola
20.45 Dobranocka – Miś Fantazy
21.00 Wiadomości
21.20 Sport
21.25 Pogoda
21.40 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 2
22.35 Program publicystyczny
23.10 Teatr Telewizji – Klub kawalerów
0.30 Za zasługi dla Polski i Polaków
PONIEDZIAŁEK 21.03.2016  
1.15 Racja stanu – (40)
1.45 Nad Niemnem
2.05 Przygody Smoka Pola
2.25 Sześć milionów sekund
3.00 Pytanie na śniadanie
5.50 Krótka historia
6.00 Podróże z historią – odc. 3
6.35 Z drugiej strony – (2)
7.25 Polska z Miodkiem
7.35 Wiadomości
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1357
8.25 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 2
9.20 W cztery oczy – (1); wywiad
9.50 Teatr Telewizji – Klub kawalerów
11.15 Za zasługi dla Polski i Polaków
11.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 50
17:20 Krótka historia – (16); felieton
17:30 Teleexpress
17:55 Kulturalni PL – (289); magazyn
13.55 Barwy szczęścia – odc. 1357
14.25 Nad Niemnem
14.45 Dobranocka – Proszę słonia
15.00 Wiadomości
15.25 Sport
15.35 Pogoda
15.50 O mnie się nie martw – odc. 10
16.50 Polonia 24
17.20 Halo Polonia; magazyn
18.25 Ambasador polskości
19.25 Wolny Ekran – (3); magazyn
19.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 50
20.15 Sześć milionów sekund
20.45 Dobranocka – Proszę słonia
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.30 Pogoda
21.45 O mnie się nie martw – odc. 10
22.35 Krótka historia – (16); felieton
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1357
23.20 Polonia 24
23.50 Halo Polonia; magazyn
0.45 Do zobaczenia w Krakowie
1.05 Zakończenie dnia
WTOREK 22.03.2016
1.05 Świat się kręci
2.00 Cafe Historia – Terror polityczny
2.25 Karino – odc. 2/13
3.00 Pytanie na śniadanie
5.55 Krótka historia – (16); felieton
6.05 Polonia 24
6.35 Halo Polonia; magazyn
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1358
8.25 Siedlisko – odc. 1/9
9.25 Ambasador polskości
10.25 Astronarium
10.55 Niedziela z… Marianem Opanią
11.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 51
17:20 Krótka historia – (17); felieton
17:30 Teleexpress
17:50 Polska z Miodkiem
17:55 Naszaarmia.pl – odc. 206
13.20 Podróże z historią – odc. 3
13.55 Barwy szczęścia – odc. 1358
14.25 250 lat teatru publicznego
14.45 Dobranocka – Bajki zza okna
15.00 Wiadomości
15.25 Sport
15.35 Pogoda
15.50 Ojciec Mateusz – odc. 134
16.50 Polonia 24
17.20 Halo Polonia; magazyn;
18.25 Warto rozmawiać
19.25 Polska z Miodkiem –
19.29 Notacje – Kazimierz Karabasz
19.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 51
20.15 Karino – odc. 2/13
20.45 Dobranocka  – Bajki zza okna
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.30 Pogoda
21.45 Ojciec Mateusz – odc. 134
22.35 Krótka historia – (17); felieton
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1358
23.10 Polska z Miodkiem
23.20 Polonia 24
23.50 Halo Polonia; magazyn
0.55 Zapiski Łazęgi
1.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 23.03.2016
1.05 Świat się kręci – /493/; widowisko
2.25 Paziowie – odc. 1/5
3.00 Pytanie na śniadanie
5.55 Krótka historia – (17); felieton
6.05 Polonia 24
6.35 Halo Polonia; magazyn
7.35 Wiadomości
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1359
8.25 O mnie się nie martw – odc. 10
9.25 Warto rozmawiać
10.30 Jak to działa – odc. 102
11.00 Tygodnik Kulturalny
11.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 52
17:20 Krótka historia – (18); felieton
17:30 Teleexpress
17:55 Okrasa łamie przepisy
13.25 Studio Wschód
13.55 Barwy szczęścia – odc. 1359
14.25 Wilnoteka; magazyn
14.45 Dobranocka -Pingwin Pik – Pok
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.40 Pogoda
15.50 Egzamin z życia – odc. 64
16.50 Polonia 24
17.20 Halo Polonia; magazyn
18.25 Czy Gomułka był antysemitą?
19.20 Szlakiem miejsc niezwykłych
19.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 52
20.15 Paziowie – odc. 1/5  32′
20.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.35 Pogoda
21.45 Egzamin z życia – odc. 64
22.35 Krótka historia – (18); felieton
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1359
23.20 Polonia 24
23.50 Halo Polonia; magazyn;
0.40 Wilnoteka ; magazyn
0.55 Zapiski Łazęgi
1.05 Zakończenie dnia
CZWARTEK 24.03.2016  
1.05 Świat się kręci – /494/; widowisko
2.05 Flesz historii – odc. 278
2.25 Dom na głowie – odc. 7
3.00 Pytanie na śniadanie
5.55 Krótka historia – (18); felieton
6.05 Polonia 24
6.35 Halo Polonia; magazyn
7.35 Wiadomości
7.50 Barwy szczęścia – odc. 1360
8.25 M jak miłość – odc. 1198
9.20 Egzamin z życia – odc. 64
10.15 Wilnoteka; magazyn
10.35 Czy Gomułka był antysemitą?
11.35 Do zobaczenia w Krakowie
11.55 Codzienna 2 m. 3 – odc. 53
17:20 Krótka historia – (19); felieton
17:30 Teleexpress
17:50 Polska z Miodkiem – (75)
17:55 Życia nie można zmarnować
13.55 Barwy szczęścia – odc. 1360
14.25 Wolny Ekran – (3); magazyn
14.45 Dobranocka – Marceli Szpak
15.00 Wiadomości
15.25 Sport
15.40 Pogoda
15.50 Prokurator – odc. 6/10
16.50 Polonia 24
17.20 Halo Polonia; magazyn
18.25 Po prostu
19.10 A la show – (10) – Misia Furtak
19.35 Polska z Miodkiem
19.45 Codzienna 2 m. 3 – odc. 53
20.15 Dom na głowie – odc. 7
20.45 Dobranocka – Marceli Szpak
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.35 Pogoda
21.45 Prokurator – odc. 6/10
22.35 Krótka historia – (19); felieton
22.45 Barwy szczęścia – odc. 1360
23.20 Polonia 24
23.50 Halo Polonia; magazyn
1.00 Polska z Miodkiem – (75)
1.05 Zakończenie dnia

PIĄTEK 25.03.2016 TV Polonia
1.05 Świat się kręci – /495/; widowisko publicystyczne; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
1.55 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – To wzgórze kryje skarb; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 7
2.30 Między nami bocianami – odc. 12 – Zapominalscy; serial animowany; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
3.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama i Pogoda; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12, Na żywo
5.55 Krótka historia – (19); felieton; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
6.05 Polonia 24
6.35 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
7.35 Wiadomości
7.50 Na sygnale – odc. 88 „Godzina W” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP; Dla małoletnich od lat 12
8.25 M jak miłość – odc. 1199 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
9.25 Prokurator – odc. 6/10 –  txt. str. 777; serial kryminalny TVP; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
10.20 Po prostu; program publicystyczny
11.05 Tajemnice Grobu Bożego; film dokumentalny; reż.:Józef Brzostowski; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
11.55 Smak tradycji – Wielki Tydzień; magazyn; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
17:20 Krótka historia – (20); felieton; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Teleexpress
17:55 Istvan, czyli Stefan; reportaż; Dla małoletnich od lat 12
13.25 Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii. – To wzgórze kryje skarb; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 7
13.55 Na sygnale – odc. 88 „Godzina W” –  txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP; Dla małoletnich od lat 12
14.25 Przygody Smoka Pola – (12) Stragan; program edukacyjny; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
14.45 Dobranocka – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 11 – Nim zapłonie znicz; Bez ograniczeń wiekowych
15.00 Wiadomości
15.30 Sport
15.40 Pogoda
15.55 Droga Krzyżowa – transmisja z Watykanu, Transmisja
18.10 Polonia 24
18.40 Halo Polonia; magazyn; Dla małoletnich od lat 12
19.40 Smak tradycji – Wielki Tydzień; magazyn; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
20.00 Przyjaciele lasu – odc. 23 –  txt. str. 777; cykl reportaży; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
20.15 Między nami bocianami – odc. 12 – Zapominalscy; serial animowany; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
20.45 Dobranocka za oceanem – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 11 – Nim zapłonie znicz; Bez ograniczeń wiekowych
21.00 Wiadomości
21.25 Sport
21.30 Pogoda
21.50 Tajemnice Grobu Bożego; film dokumentalny; reż.:Józef Brzostowski; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
22.45 Na sygnale – odc. 88 „Godzina W”; serial fabularyzowany TVP; Dla małoletnich od lat 12
23.10 Krótka historia – (20); felieton; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
23.20 Polonia 24
23.50 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
0.40 Zakończenie dnia

SOBOTA 26.03.2016 TV Polonia
0.40 Barwy szczęścia – odc. 1357; serial obyczajowy TVP; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
1.05 Barwy szczęścia – odc. 1358; serial obyczajowy TVP; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
1.30 Barwy szczęścia – odc. 1359; serial obyczajowy TVP; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
1.55 Barwy szczęścia – odc. 1360 –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
2.30 Pytanie na śniadanie – w tym: Pogoda; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12, Na żywo
5.50 Polonia 24
6.20 Halo Polonia; magazyn; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
7.20 Ojciec Mateusz – odc. 134 – Ślepy los (Ojciec Mateusz X odc. 13) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
8.15 Życia nie można zmarnować; film dokumentalny; reż.:Krzytsztof Tadej; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
9.20 Kocham Cię, Polsko! – odc. (3); zabawa quizowa; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
11.00 Kulturalni PL – (290); magazyn; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
17:00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (301); STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Teleexpress
17:55 M jak miłość – odc. 1200 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
13.50 Z drugiej strony – (3); program publicystyczny; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 7
14.45 Dobranocka – Podróże na burzowej chmurze – Degipsator, odc. 13 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
15.00 Wiadomości
15.25 Sport
15.30 Pogoda
15.35 Orędzie abpa Stanisława Gądeckiego na Wielkanoc; Bez ograniczeń wiekowych
15.50 Siedlisko – odc. 2/9 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
16.50 Pan Wołodyjowski cz. I –  txt. str. 777  75′; film historyczny kraj prod.Polska (1968); reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Magdalena Zawadzka, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Pawlikowski, Hanka Bielicka, Barbara Brylska, Irena Karel, Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Marek Perepeczko, Mariusz Dmochowski; Dla małoletnich od lat 12
18.15 Opole2012 – Szalone lata 60!; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
19.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (301); STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
19.50 M jak miłość – odc. 1200 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
20.45 Dobranocka za oceanem – Podróże na burzowej chmurze – Degipsator, odc. 13 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
22.00 Wiadomości
22.20 Sport
22.25 Pogoda
22.30 Orędzie na Wielkanoc
22.45 Siedlisko – odc. 2/9; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
23.50 Pan Wołodyjowski cz. I –  txt. str. 777  75′; film historyczny kraj prod.Polska (1968); reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Magdalena Zawadzka, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Pawlikowski, Hanka Bielicka, Barbara Brylska, Irena Karel, Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Marek Perepeczko, Mariusz Dmochowski; Dla małoletnich od lat 12
1.05 Z drugiej strony – (3); program publicystyczny; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 7
1.55 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 27.03.2016 TV Polonia
2.00 Dusza oświecona – Trzy imiona Umy Devi (Enlightened Soul The life and work of Wanda Dynowska Umadevi); film dokumentalny kraj prod.Polska, Indie (2015); reż.:Tonmoy Das; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
2.55 Polska z Miodkiem – (76) Słupsk; felieton; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
3.00 Przygody Smoka Pola – (13) Gotujemy; program edukacyjny; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
3.20 Królestwo Zielonej Polany  47′; film animowany; reż.:Krzysztof Kiwerski; wyk.:Hanna Kinder-Kiss, Krzysztof Jedrysek, Jerzy Bończak, Tomasz Preniasz-Struś, Ryszard Nawrocki, Adam Biedrzycki, Wojciech Alaborski, Włodzimierz Press, Katarzyna Łaniewska, Barbara Sołtysik; Bez ograniczeń wiekowych
4.15 Kuchnia Papieska; magazyn
4.50 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – Kronika odc. 35; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
5.00 Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi; Bez ograniczeń wiekowych, Transmisja
7.10 Wolny Ekran – (4); magazyn; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 7
7.25 Kuchnia Papieska; magazyn
8.25 „Szczęśliwej drogi…”
8.55 Pan Wołodyjowski cz. I –  txt. str. 777  75′; film historyczny; reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Magdalena Zawadzka, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Pawlikowski, Hanka Bielicka, Barbara Brylska, Irena Karel, Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Marek Perepeczko, Mariusz Dmochowski; Dla małoletnich od lat 12
10.20 Opole2012 – Szalone lata 60!; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
11.20 Rodzinka.pl – odc. 7 – Jedna kobieta, czterech facetów –  txt. str. 777 AD; serial komediowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
11.55 Rodzinka.pl – odc. 9 – Niedaleko pada jabłoń od jabłka –  AD; serial komediowy TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
17:25 Polska z Miodkiem – (76) Słupsk; felieton; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Teleexpress
17:55 M jak miłość – odc. 1201 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
13.50 W cztery oczy – (2); wywiad; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 7
14.25 Przygody Smoka Pola – (13) Gotujemy; program edukacyjny; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
14.45 Dobranocka – Miś Fantazy – Wyspa kotów, odc. 9 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, Bez ograniczeń wiekowych
15.00 Wiadomości
15.25 Sport
15.30 Pogoda
15.45 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 3* „Donosy i kontrole” –  txt. str. 777; serial obyczajowy TVP; Dla małoletnich od lat 12
16.40 Pan Wołodyjowski cz. II –  txt. str. 777  77′; film historyczny; reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Tadeusz Łomnicki, Magdalena Zawadzka, Mieczysław Pawlikowski, Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Mariusz Dmochowski, Marek Perepeczko, Irena Karel; Dla małoletnich od lat 12
18.10 „1 2 3… 25” (cz. 2) jubileuszowy koncert zespołu RAZ DWA TRZY; koncert; reż.:Rafał Kolikow, Krzysztof Landsberg; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 12
19.20 Polska z Miodkiem – (76) Słupsk; felieton; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
19.35 M jak miłość – odc. 1201 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
20.25 Przygody Smoka Pola – (13) Gotujemy; program edukacyjny; STEREO, 11.9, Bez ograniczeń wiekowych
20.45 Dobranocka za oceanem – Miś Fantazy – Wyspa kotów, odc. 9 –  AD; serial animowany; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, Bez ograniczeń wiekowych
21.00 Wiadomości
21.20 Sport
21.25 Pogoda
21.40 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 3* „Donosy i kontrole”; serial obyczajowy TVP; Dla małoletnich od lat 12
22.35 Program publicystyczny
23.10 Pan Wołodyjowski cz. II –  txt. str. 777  77′; film historyczny; reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Tadeusz Łomnicki, Magdalena Zawadzka, Mieczysław Pawlikowski, Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Mariusz Dmochowski, Marek Perepeczko, Irena Karel; Dla małoletnich od lat 12
0.30 „Szczęśliwej drogi…”
0.55 Wolny Ekran – (4); magazyn; STEREO, 11.9, Dla małoletnich od lat 7
1.10 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.