17.02.2017 – 24.02.2017

PIĄTEK 17.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem – 8/13
1.00 Było, nie minęło – kronika
1.30 Domisie – odc. 326
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (29)
5.40 Halo Polonia; magazyn
6.25 Krótka historia – (198); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 121
7.25 M jak miłość – odc. 1268
8.25 Komisarz Alex – odc. 87
9.20 Przegląd Piosenki Aktorskiej
10.20 Okrasa łamie przepisy
10.55 Domisie – odc. 326
11.20 Krótka historia – (199); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Reportaż
12.25 Było, nie minęło – kronika
12.55 Na sygnale – odc. 121
13.25 Wolny Ekran – (39); magazyn
13.45 Dobranocka – Dobromir
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 656
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (30)
16.25 Halo Polonia; magazyn
17.15 program rozrywkowy
18.15 Reportaż
18.45 Las bliżej nas ; magazyn
19.15 Domisie – odc. 326
19.40 Dobranocka – Cała Polska
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 656
21.45 Na sygnale – odc. 121
22.10 Krótka historia – (199); felieton
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (30)
22.55 Halo Polonia; magazyn
SOBOTA 18.02.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1544
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1545
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1546
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1547
1.30 Pytanie na śniadanie
4.45 Polonia 24
5.05 Rozmowa Polonii
5.20 Halo Polonia; magazyn
6.10 Ojciec Mateusz – odc. 154
7.05 Na dobre i na złe – odc. 656
8.05 program rozrywkowy
9.05 Okrasa łamie przepisy
9.30 Tańczący z naturą
10.00 Kulturalni PL – (339); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1269
12.50 Opole 2009 na bis /25/; koncert
13.10 Dobranocka – Podróże
13.30 Wiadomości
14.05 Sport
14.15 Pogoda
14.30 62. Konkurs Piosenki Eurowizji
15.35 62. Konkurs Piosenki Eurowizji /2/
16.15 Premiera! – Dotknij mnie – film
17.45 program rozrywkowy
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1269
19.45 Dobranocka – Podróże
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ogłoszenie matrymonialne – film
21.50 Premiera! – Dotknij mnie – film
23.20 Za zasługi… Herdzin
0.05 Piersi – koncert Igrzyska Polonijne Jelenia Góra; koncert
0.30 Przepis dnia – /137/; magazyn
NIEDZIELA 19.02.2017
0.40 Warszawskie Combo Taneczne
1.45 Saga rodów – Ród Gepner
2.10 1200 Muzeów – odc. 8
2.40 Smaki polskie
2.55 Smaki polskie
3.05 Wolny Ekran – (40); magazyn
3.20 Polska z Miodkiem – (86) Łódź
3.30 Ziarno – O miłości przyjaciół
4.00 Tajemnice dzikich zwierząt – 4 Lis
4.15 Petersburski Music Show – 34
4.45 Kłusownik – odc. 3; serial TVP
5.50 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Zimowa jazda – Szczyrk
8.40 Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza
10.30 Rodzinka.pl – odc. 97
11.00 Rodzinka.pl – odc. 98
11.25 Polska z Miodkiem – (86) Łódź
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1270
12.50 Oczy w oczy – (37) Jerzy Zelnik
13.25 Tajemnice dzikich zwierząt
13.45 Dobranocka – Zima w Zatoce
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 129 (seria X)
15.40 Złoto dezerterów – komedia
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 21
18.25 Polska z Miodkiem – (86) Łódź
18.35 M jak miłość – odc. 1270
19.25 Tajemnice dzikich zwierząt
19.45 Dobranocka – Zima w Zatoce
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ranczo – odc. 129
21.40 Oczy w oczy – (37) Jerzy Zelnik
22.20 Złoto dezerterów – komedia
PONIEDZIAŁEK 20.02.2017
0.15 Historia pewnej fotografii
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.15 Moliki książkowe – odc. 9
1.30 SUPEŁKOWE ABC – odc. 24
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Historia żywa – Strażnicy
5.35 Koncert Artura Rojka
6.25 Krótka historia – (199)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1548
7.25 Ranczo – odc. 129* (seria X)
8.20 Oczy w oczy – (37) Jerzy Zelnik
8.50 1200 Muzeów – odc. 8
9.20 Smaki polskie
9.40 Medycyna i Ty
9.55 Sonda 2 – (41)
10.30 Galeria – odc. 166
10.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 24
11.20 Krótka historia – (200); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Kulturalni PL – (339)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1548
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 O mnie się nie martw – s. IV
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (31)
16.25 Halo Polonia
17.15 Niebieskie kwiaty – film
18.10 Tańczący z naturą
18.45 Galeria – odc. 166
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 24
19.40 Dobranocka – Polska Czyta
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.40 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – s. IV
21.40 Krótka historia – (200); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1548
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (31)
22.55 Halo Polonia
23.35 Wolny Ekran – (40)
23.50 Medycyna i Ty – „….
WTOREK 21.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem –  9/13
0.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 21
1.30 Mali światowcy
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (31)
5.40 Halo Polonia
6.25 Krótka historia – (200); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1549
7.25 Ogłoszenie matrymonialne; film
8.30 Niebieskie kwiaty – film
9.25 Zakochaj się w Polsce – odc. 21
9.55 Sonda 2 – (42)
10.30 Galeria – odc. 167
10.55 Mali światowcy
11.20 Krótka historia – (201); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (87)
11.55 Z… Jerzym Satanowskim
12.40 Pod Tatrami
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1549
13.25 Flesz historii – odc. 326
13.45 Dobranocka – Kot Filemon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 155
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (32
16.25 Halo Polonia
17.15 Koło historii
17.45 Ktokolwiek widział…
18.15 1200 Muzeów – odc. 8
18.45 Galeria – odc. 167
19.10 Polska z Miodkiem – (87)
19.15 Mali światowcy – odc. 21
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 155
21.35 Krótka historia – (201); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1549
22.10 Polska z Miodkiem – (87)22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (32)22.55 Halo Polonia
23.40 Nad Niemnem – Magazyn 23.55 Przepis dnia – /133/
ŚRODA 22.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem -10/13
1.00 Wspomnienie Mistrza; reportaż
1.30 ABC wszystko wie – odc. 50
1.40 Mój zwierzyniec – odc. 15
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (32)
5.40 Halo Polonia
6.25 Krótka historia – (201); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1550
7.25 O mnie się nie martw – s. IV
8.25 Sekret Herberta Klose – film
9.25 Tańczący z naturą
9.55 Astronarium – (8)
10.30 Galeria – odc. 168
10.55 Moliki książkowe – odc. 7
11.05 Mój zwierzyniec – odc. 15
11.20 Krótka historia – (202); felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Kwartet – magazyn
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1550
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Egzamin z życia – odc. 111
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (33)
16.25 Halo Polonia
17.15 Sekret Herberta Klose – film
18.10 Studio Wschód
18.45 Galeria – odc. 168
19.15 ABC wszystko wie – odc. 50
19.30 Mój zwierzyniec – odc. 15
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 111
21.35 Krótka historia – (202); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1550
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (33)
22.55 Halo Polonia
23.40 Wilnoteka; magazyn
23.55 Przepis dnia – /134/
CZWARTEK 23.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem –  11/13
1.00 Studio Wschód
1.30 Zwierzęta w niebezpieczeństwie
1.50 Kaktus i Mały
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (33)
5.40 Halo Polonia
6.25 Krótka historia – (202); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1551
7.25 M jak miłość – odc. 1269
8.20 Egzamin z życia – odc. 111
9.15 Wilnoteka; magazyn
9.35 Las bliżej nas – Wycinka drzew
10.00 Jak to działa – odc. 129
10.30 Galeria – odc. 169
10.55 Zwierzęta w niebezpieczeństwie
11.10 Kaktus i Mały
11.20 Krótka historia – (203); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Polska z Miodkiem – (88)
11.55 Naszaarmia.pl – odc. 252
12.20 Historia żywa
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1551
13.25 Informacje kulturalne ekstra
13.45 Dobranocka – Świat Pacyka
14.00 Wiadomości
14.20 Komisarz Alex – odc. 88
15.10 KFPP Opole – Opole 2014
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (34)
16.25 Halo Polonia
17.10 Festiwal 7. Kultur – Brathanki
17.40 Warto rozmawiać
18.45 Galeria – odc. 169
19.10 Polska z Miodkiem – (88)
19.15 Zwierzęta w niebezpieczeństwie
19.30 Kaktus i Mały
19.40 Dobranocka – Polska Czyta
19.45 Dobranocka – Świat Pacyka
20.00 Wiadomości
20.15 Komisarz Alex – odc. 88
21.00 KFPP Opole – Opole 2014
21.35 Krótka historia – (203); felieton
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1551
22.10 Polska z Miodkiem – (88)
22.20 Polonia 24
22.40 Rozmowa Polonii – (34)
22.55 Halo Polonia
23.35 Ród Samelczaków
23.55 Przepis dnia – /135/
PIĄTEK 24.02.2017
0.05 Dom nad rozlewiskiem – 12/13
1.00 Było, nie minęło
1.30 Domisie – odc. 327
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Polonia 24
5.25 Rozmowa Polonii – (34)
5.40 Halo Polonia
6.25 Krótka historia – (203); felieton
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 122
7.25 M jak miłość – odc. 1270
8.25 Komisarz Alex – odc. 88
9.20 Warto rozmawiać
10.20 Okrasa łamie przepisy
10.55 Domisie – odc. 327
11.20 Krótka historia – (204); felieton
11.30 Teleexpress
11.50 Racja stanu – (64)
12.25 Było, nie minęło
12.55 Na sygnale – odc. 122
13.25 Wolny Ekran – (40)
13.45 Dobranocka – Dobromir
14.00 Wiadomości
14.35 Sport
14.40 Pogoda
14.50 Na dobre i na złe – odc. 657
15.50 Polonia 24
16.10 Rozmowa Polonii – (35)
16.25 Halo Polonia
17.20 Przeboje polskich seriali
18.15 Racja stanu – (64)
18.45 Las bliżej nas – Wycinka drzew
19.15 Domisie – odc. 327
19.45 Dobranocka – Dobromir
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 657
21.45 Na sygnale – odc. 122
22.10 Krótka historia – (204)
22.40 Rozmowa Polonii – (35)
22.55 Halo Polonia

SOBOTA 25.02.2017
23.40 Barwy szczęścia – odc. 1548
0.05 Barwy szczęścia – odc. 1549
0.30 Barwy szczęścia – odc. 1550
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1551
1.30 Pytanie na śniadanie – w tym Pogoda
4.45 Polonia 24
5.05 Rozmowa Polonii – (35); rozmowa
5.20 Halo Polonia
6.10 Ojciec Mateusz – odc. 155 – Żart (Ojciec Mateusz XII odc. 8)
7.05 Na dobre i na złe – odc. 657 – Nie jesteś sama –  txt. str. 777; serial TVP
8.05 Gwiazdy Sylwestra w Zakopanem; reportaż
9.05 Okrasa łamie przepisy – Brytyjska jagnięcina po polsku –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.30 Tańczący z naturą – O łosiach łośtrożnie
10.00 Kulturalni PL – (340)
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (338)
11.30 Ranczo – po drugiej stronie kamery
11.55 M jak miłość – odc. 1271 –  txt. str. 777; serial TVP
12.50 Mów mi Mistrzu – (7); widowisko artystyczne
13.45 Dobranocka – Podróże na burzowej chmurze – Klucz Minimiszka, odc. 9 –  AD; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Strażacy – odc. 17 (seria II, odc. 7) – Adrenalina –  txt. str. 777; serial TVP
15.40 Chaos –  txt. str. 777; film obyczajowy kraj prod.POLSKA (2005); reż.:Xawery Żuławski; wyk.:Maria Strzelecka, Marcin Brzozowski, Sławoj Jędrzejewski, Helena Sztyber, Anna Gryszkówna, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Paweł Wiczak, Mariusz Bonaszewski; Dla małoletnich od lat 16
17.50 Halo Polonia – muzycznie…. – /3/
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (338)
18.50 M jak miłość – odc. 1271 –  txt. str. 777; serial TVP
19.45 Dobranocka za oceanem – Podróże na burzowej chmurze – Klucz Minimiszka, odc. 9 –  AD; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Strażacy – odc. 17 (seria II, odc. 7) – Adrenalina –  txt. str. 777; serial TVP
21.35 Chaos –  txt. str. 777; film obyczajowy; Dla małoletnich od lat 16
23.born free
45 Mów mi Mistrzu – (7); widowisko artystyczne

NIEDZIELA 26.02.2017
0.45 Gwiazdy Sylwestra w Zakopanem; reportaż
1.40 Saga rodów – Ród Samelczaków
2.10 1200 Muzeów odc. 9 – Pamiątki PRL – u; reportaż
2.40 Smaki polskie – Smaki polskiej wieprzowiny – Gołąbki do gąbki; magazyn kulinarny
2.50 Smaki polskie – Indyk na szybko; magazyn kulinarny
3.05 Wolny Ekran – (41)
3.20 Polska z Miodkiem – (89) Oleśnica, Olesno; felieton
3.30 Ziarno – Pierścień św. Kingi
4.00 Tajemnice dzikich zwierząt – odc. 5 Dzik
4.15 Petersburski Music Show – odc. 56; program muzyczny
4.50 W piątą stronę świata – odc. 1/8 – Niespodziewana wizyta –  txt. str. 777; serial TVP
5.45 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2017)
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z kościoła akademickiego KUL pw. św. Krzyża w Lublinie, Transmisja
8.20 Turystyczna jazda – Kostaryka 1; Dla małoletnich od lat 12; Przenosimy się w odległy zakątek świata, aż na kontynent amerykański. Poznajemy bliżej Kostarykę, niewielki kraj położony w Ameryce Środkowej.
8.40 Lepiej być piękną i bogatą (Lepiej być piękną i bogatą) –  txt. str. 777; komedia kraj prod.POLSKA, Niemcy, Ukraina (1993); reż.:Filip Bajon; wyk.:Marek Kondrat, Adrianna Biedrzyńska, Daniel Olbrychski, Ryszard Pietruski, Aleksander Bielawski, Anna Prucnal
10.30 Rodzinka.pl – odc. 99 „Święty Walenty”
11.00 Rodzinka.pl – odc. 100 „Razem i osobno”
11.25 Polska z Miodkiem – (89) Oleśnica, Olesno; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1272 –  txt. str. 777; serial TVP
12.50 Oczy w oczy – (38) Piotr Radziszewski
13.25 Tajemnice dzikich zwierząt – odc. 5 Dzik
13.45 Dobranocka – Powrót do Wiklinowej Zatoki – odc. 1/7 – Nareszcie wiosna; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ranczo – odc. 130* (seria X, odc. 13) – Cuda, cuda ogłaszają
15.45 Nocne Graffiti –  txt. str. 777; film sensacyjny kraj prod.POLSKA (1997); reż.:Maciej Dutkiewicz; wyk.:Marek Kondrat, Katarzyna Skrzynecka, Kasia Kowalska, Robert Janowski, Tomasz Dedek; Dla małoletnich od lat 16
17.30 Wszystko otrzymałem w Poznaniu (Benefis Wiesława Komasy); reportaż
17.55 Zakochaj się w Polsce – odc. 11 Dolina Narwi
18.25 Polska z Miodkiem – (89) Oleśnica, Olesno; felieton
18.35 M jak miłość – odc. 1272 –  txt. str. 777; serial TVP
19.25 Tajemnice dzikich zwierząt – odc. 5 Dzik
19.45 Dobranocka za oceanem – Powrót do Wiklinowej Zatoki – odc. 1/7 – Nareszcie wiosna; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ranczo – odc. 130* (seria X, odc. 13) – Cuda, cuda ogłaszają
21.40 Oczy w oczy – (38) Piotr Radziszewski
22.20 Nocne Graffiti –  txt. str. 777; film sensacyjny; Dla małoletnich od lat 16

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.