08.05.2015 – 14.05.2015

PIĄTEK 08.05.2015
0.25 A la show – (15)
1.00 KucinAlina – (30)
1.25 Polonia w Komie – (718)
1.35 Powrót do Wiklinowej Zatoki
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 20
6.05 Na sygnale – sezon 3 odc. 5
6.25 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1129
7.45 Audycje Komitetów Wyborczych
8.00 Defekt – odc. 8/9
9.05 Rozkaz sumienia
9.30 Szperacze.tv – (18)
9.55 Zapiski Łazęgi – Wiosna; felieton
10.00 Ex Libris – odc. 213; magazyn
10.20 A la show – (15)
10.55 Wszystko przed nami – odc. 20
11.20 Polonia w Komie – (730)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Kulturanek
12.55 Na sygnale – sezon 3 odc. 5
13.25 Cafe Historia
13.45 Dobranocka – Kot Filemon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Na dobre i na złe – odc. 590
15.40 Opole 2009 na bis /1/
16.00 Audycje Komitetów Wyborczych
16.10 Polonia w Komie – (731)
16.25 Dzień wielkiej ryby  69′; film
17.45 Przebojowa noc
18.45 Wszystko przed nami – odc. 20
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Kot Filemon
20.00 Opole 2014
20.45 Na dobre i na złe – odc. 590
21.45 Na sygnale – sezon 3 odc. 5
22.15 Polonia w Komie – (731)
22.30 Dzień wielkiej ryby  69′; film
23.40 Przebojowa noc
0.35 Zakończenie dnia
SOBOTA 09.05.2015
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1225
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1226
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1227
1.50 Barwy szczęścia – odc. 1228
2.20 Na sygnale – sezon 3 odc. 5
2.50 Życie jezior – odc. 7
3.05 Kulturanek
3.35 ABC wszystko wie – odc. 19
3.55 I kudłate i łaciate – odc. 16
4.10 Dlaczego? Po co? Jak? – odc. 16
4.30 Piękniejsza Polska
5.00 Janosik odc.10/13
5.50 Polonia w Komie – (720)
6.00 Legendy regionalne
6.10 Łamigłówka – Zagadka /103/
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 156
7.30 KucinAlina – (31)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 590
8.55 Generał Polskich Nadziei
10.00 Kulturalni PL – (244); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1130
12.50 Krzesimir Dębski
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 1920. Wojna i miłość – 7/13
15.35 Pamiętaj o mnie
16.00 Polacy tu i tam
16.40 C. K. Dezerterzy – cz. II
17.50 Tylko hity! Opole2012
18.15 Słownik polsko@polski
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1130
19.45 Dobranocka – Kulfon
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.30 Pogoda
20.40 1920. Wojna i miłość
21.30 Pamiętaj o mnie
21.50 Polacy tu i tam
22.25 C. K. Dezerterzy – cz. II
23.35 Tylko hity! Opole2012
0.00 Zakończenie dnia
NIEDZIELA 10.05.2015
0.00 Co nam w duszy gra
1.00 44. KFPP Opole 2007
1.50 Sztuka życia – odc. 86
2.20 Polacy tu i tam
2.55 Łamigłówka – Zagadka
3.00 Petersburski Music Show
3.30 Ziarno – Urszula Ledóchowska
4.00 Transmisja Mszy Świętej
6.10 Pamiętaj o mnie
6.30 Jan Serce – odc. 6/10
7.45 Pod Tatrami – Skitury; magazyn
8.00 Mój pies i inne zwierzaki
8.20 Maryla Rodowicz i jej gitarzyści
9.20 Okrasa łamie przepisy
9.50 Alchemia zdrowia i urody
10.05 Skarby prowincji
10.25 Czytanie Puszczy
10.55 Made in Poland; teleturniej
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1131
12.50 Pamiętaj o mnie
13.15 Dobranocka – Maurycy
13.30 Wiadomości
13.45 Sport
13.55 Pogoda
14.05 Blondynka – odc. 36
14.55 Serwis Info. – Wieczór wyborczy
16.00 Michał Bajor
17.00 Jan Serce – odc. 6/10
18.10 Petersburski Music Show
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1131
19.45 Dobranocka – Maurycy
20.00 Wiadomości
20.15 Sport
20.15 Pogoda
20.40 Blondynka – odc. 36
21.25 Pamiętaj o mnie
21.50 Michał Bajor
22.45 Kulturalni PL – (244)
23.40 Czytanie Puszczy
0.10 Zakończenie dnia
PONIEDZIAŁEK 11.05.2015
0.10 Kontrapunkt 2015
0.40 To nie tak –
1.10 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
1.25 Panna z mokrą głową – odc. 3
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Made in Poland; teleturniej
5.40 Wszystko przed nami – odc. 21
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1229
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Blondynka – odc. 36
7.45 Michał Bajor
8.40 Kulturalni PL – (244); magazyn
9.50 Notacje – Jadwiga Piłsudska
10.05 To nie tak
10.35 Libera – Przewodnik po sztuce
10.55 Wszystko przed nami – odc. 21
11.20 Polonia w Komie – (731) Meksyk
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1229
13.25 Historia dla Ciebie – pamięć.pl
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.50 Życie nad rozlewiskiem
15.45 Polonia w Komie – (732)
16.00 Racja stanu – (11)
16.45 TOMASZ LIS NA ŻYWO
17.45 Naszaarmia.pl – odc. 160
18.10 I kudłate i łaciate – odc. 17
18.25 Dlaczego? Po co? Jak?
18.45 Wszystko przed nami – odc. 21
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Życie nad rozlewiskiem – 6/13
21.35 Polonia w Komie – (732)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1229
22.15 Racja stanu – (11)
22.50 TOMASZ LIS NA ŻYWO
23.40 Bruksela Blues…; reportaż
WTOREK 12.05.2015
0.05 Tygodnik Kulturalny
0.55 Słownik polsko@polski
1.25 Rozalka Olaboga – odc. 6/7
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Racja stanu – (11)
5.40 Wszystko przed nami – odc. 22
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1230
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 1920. Wojna i miłość – odc. 7/13
7.50 Czytanie Puszczy
8.30 TOMASZ LIS NA ŻYWO
9.30 Bruksela Blues…; reportaż
10.05 Tygodnik Kulturalny
10.55 Wszystko przed nami – odc. 22
11.20 Polonia w Komie – (732)
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 Petersburski Music Show
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1230
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.40 Łamigłówka
14.50 Ojciec Mateusz – odc. 157
15.45 Polonia w Komie – (733)
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Acid Drinkers
17.40 Niepokonani
18.10 Made in Poland; teleturniej
18.45 Wszystko przed nami – odc. 22
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.45 Dobranocka – Przygody Ćwirka
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 157
21.35 Polonia w Komie – (733)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1230
22.15 Halo Polonia; magazyn
22.55 Acid Drinkers
23.40 Historia dla Ciebie
ŚRODA 13.05.2015
0.05 Hala odlotów
1.00 Mój pies i inne zwierzaki
1.25 Pprzygody Marka Piegusa
2.00 Pytanie na śniadanie
5.05 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 23
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1231
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 Życie nad rozlewiskiem
7.50 Teatr Telewizji – Miłość na Krymie
10.05 Hala odlotów
10.55 Wszystko przed nami – odc. 23
11.20 Polonia w Komie
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 I kudłate i łaciate – odc. 17
12.35 Dlaczego? Po co? Jak?
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1231
13.25 Wilnoteka
13.45 Dobranocka – Smok wawelski
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.50 Teatr TV – Miłość na Krymie
17.05 Egzamin z życia – odc. 19
18.00 Chcę Żyć; film dokumentalny
18.35 Polonia w Komie – (734)
18.45 Wszystko przed nami – odc. 23
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.40 Dobranocka – Notatnik
19.45 Dobranocka – Smok Wawelski
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Egzamin z życia – odc. 19
21.35 Polonia w Komie – (734)
21.45 Barwy szczęścia – odc. 1231
22.20 Teatr TV – Miłość na Krymie
CZWARTEK 14.05.2015
0.25 Kocham Kino – magazyn filmowy
1.00 O Pięcioksięgu ekumenicznie
1.25 Trzy Szalone Zera – odc. 5
2.00 Pytanie na śniadanie
5.10 Dzika Polska
5.40 Wszystko przed nami – odc. 24
6.05 Barwy szczęścia – odc. 1232
6.30 Łamigłówka
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1130
7.45 Egzamin z życia – odc. 19
8.35 Wilnoteka (Wilnoteka)
9.00 Chcę Żyć; film dokumentalny
9.50 Legendy regionalne
10.05 Kocham Kino – magazyn
10.35 Flesz historii – odc. 233
10.55 Wszystko przed nami – odc. 24
11.20 Polonia w Komie – (734)
11.30 Teleexpress
11.45 Łamigłówka
11.55 Sensacje XX wieku
12.25 KucinAlina – (31)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1232
13.25 Informacje kulturalne
13.45 Dobranocka – Koziołek Matołek
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka
14.55 Defekt – odc. 9/9
16.00 Halo Polonia; magazyn
16.45 Pitbull – odc. 8 –
17.40 Generał Polskich Nadziei –
18.45 Wszystko przed nami – odc. 24
19.10 Łamigłówka
19.15 Sensacje XX wieku
19.35 Polonia w Komie – (735)
19.45 Dobranocka – Koziołek  Matołek
02:00 Wiadomości;
02:25 Sport
02:35 Pogoda
02:45 Defekt – odc. 9/9
03:45 Barwy szczęścia – odc. 1232
04:15 Halo Polonia; magazyn
04:55 Generał Polskich Nadziei
05:50 Wilnoteka; magazyn

PIĄTEK 15.05.2015
0.05 A la show – (16) – Arkadiusz Jakubik; talk-show
0.40 Alchemia zdrowia i urody; magazyn
1.00 KucinAlina – (31) (KucinAlina); magazyn kulinarny kraj prod.Włochy (2015)
1.35 Powrót do Wiklinowej Zatoki – odc. 7/7 – Kto odlatuje, kto zostaje
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama – ok. godz. 2.50
5.00 Halo Polonia; magazyn
5.40 Wszystko przed nami – odc. 25
6.05 Na sygnale – sezon 3 odc. 6 „Szarlatan”
6.25 Łamigłówka – Województwo Lubelskie1
6.35 Wiadomości
6.50 M jak miłość – odc. 1131 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
7.50 Defekt – odc. 9/9
8.50 Niepokonani. Niezwykłe historie – Robert Skolimowski; talk-show
9.20 Zapiski Łazęgi – Sanktuarium w Brzesku; felieton
9.35 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej – /18/
10.00 Ex Libris – odc. 214; magazyn
10.20 A la show – (16) – Arkadiusz Jakubik; talk-show
10.55 Wszystko przed nami – odc. 25
11.20 Polonia w Komie – (735) RIO – Zarzycki
11.30 Teleexpress
11.50 Łamigłówka – Województwo Lubelskie1
11.55 Sensacje XX wieku – Księga szpiegów – Dulles
12.25 Kulturanek – „Planowanie planety” (s. II, odc. 7); magazyn
12.55 Na sygnale – sezon 3 odc. 6 „Szarlatan”
13.25 Cafe Historia – Gorzkie zwycięstwo; program publicystyczny
13.45 Dobranocka – Przygody Kota Filemona – Rozgrzewka, odc. 6
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 Łamigłówka – Województwo Lubelskie1
14.50 Na dobre i na złe – odc. 591 – Jeszcze nie czas
15.45 Polonia w Komie – (736)
16.00 Torowisko; film obyczajowy kraj prod.Polska (1999); reż.:Urszula Urbaniak; wyk.:Karolina Dryzner, Ewa Lorska, Marcin Dorociński; STEREO, Dla małoletnich od lat 16
17.35 Soyka Kolektyw – W hołdzie Mistrzowi; koncert
18.45 Wszystko przed nami – odc. 25
19.10 Łamigłówka – Województwo Lubelskie1
19.15 Sensacje XX wieku – Księga szpiegów – Dulles
19.40 Dobranocka za oceanem – Notatnik przyrodniczy – Dlaczego kij ma dwa końce ?
19.45 Dobranocka za oceanem – Przygody Kota Filemona – Rozgrzewka, odc. 6
20.00 Wiadomości
20.25 Sport
20.30 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 591 – Jeszcze nie czas
21.45 Na sygnale – sezon 3 odc. 6 „Szarlatan”
22.10 Polonia w Komie – (736)
22.20 Torowisko; film obyczajowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 16
23.40 Soyka Kolektyw – W hołdzie Mistrzowi; koncert

SOBOTA 16.05.2015
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1229
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1230
1.25 Barwy szczęścia – odc. 1231
1.50 Barwy szczęścia – odc. 1232
2.20 Na sygnale – sezon 3 odc. 6 „Szarlatan”
2.50 Życie jezior – odc. 8
3.05 Kulturanek – „Oto otoczenie” (s. II, odc. 8); magazyn
3.35 ABC wszystko wie – odc. 20; program dla dzieci
3.55 I kudłate i łaciate – odc. 17; program dla dzieci
4.10 Dlaczego? Po co? Jak? – odc 18; magazyn
4.30 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej – /19/
5.00 Janosik – odc. 11/13 – Trudno – miłość! –  txt. str. 777; serial TVP; 10.9, Dla małoletnich od lat 7
6.00 Legendy regionalne – Polowanie na czarownice odc. 1; cykl reportaży
6.10 Łamigłówka – Zagadka /104/
6.20 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
6.40 Ojciec Mateusz – odc. 157 – Medalion (Ojciec Mateusz XII odc. 10) –  txt. str. 777 AD; serial kryminalny TVP; STEREO + AUDIODESKRYPCJA, 10.9
7.30 KucinAlina – (32) (KucinAlina); magazyn kulinarny kraj prod.Włochy (2015)
8.00 Na dobre i na złe – odc. 591 – Jeszcze nie czas
8.55 Generał Polskich Nadziei – Władysław Anders – cz. 2; dokument fabularyzowany
10.00 Kulturalni PL – (245); magazyn; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (265)
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1132 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.50 Kabaretowy Klub Dwójki – (43) PKP; widowisko rozrywkowe
13.45 Dobranocka – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 3 – Ale w ZOO jest wesoło
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 1920. Wojna i miłość – odc. 8/13* – Odwrót
15.35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (99); magazyn
16.40 Temida – odc. 1/3 – Powrót po śmierć; serial kryminalny TVP; Dla małoletnich od lat 16
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (265)
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1132 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.45 Dobranocka za oceanem – Kulfon co z ciebie wyrośnie – odc. 3 – Ale w ZOO jest wesoło
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 1920. Wojna i miłość – odc. 8/13* – Odwrót
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (99); magazyn
22.25 Temida – odc. 1/3 – Powrót po śmierć; serial kryminalny TVP; Dla małoletnich od lat 16

NIEDZIELA 17.05.2015
0.00 Opole 2014 – Przeżyjmy to jeszcze raz
0.45 Co nam w duszy gra – Cały ten film…; STEREO
1.50 Sztuka życia – odc. 84 Wojciech Machnicki; magazyn
2.20 Polacy tu i tam – Magazyn polonijny (99); magazyn
2.50 Zapiski Łazęgi – Sanktuarium w Brzesku; felieton
3.00 Łamigłówka – Zagadka /104/
3.05 Petersburski Music Show – odc. 24; program muzyczny
3.40 Ziarno – 95 urodziny św. Jana Pawła II; magazyn
4.10 Jan Serce – odc. 7/10 – Raz kozie śmierć –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
5.15 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
5.35 Między ziemią a niebem; magazyn; Bez ograniczeń wiekowych
6.00 Regina Coeli (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2015), Transmisja
6.10 Między ziemią a niebem; magazyn
6.45 Pod Tatrami – Dla JPII; magazyn
7.00 Transmisja Mszy Świętej – z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, Transmisja
8.30 Sopot  2003 na bis – Skaldowie i Goście
9.30 Okrasa łamie przepisy – Zdrowy smak kiszonki –  txt. str. 777; magazyn kulinarny
10.00 Skarby prowincji – Skarby prowincji. II odc. 13; cykl reportaży
10.25 Czytanie puszczy – Szacunek do drzewa; reportaż
10.55 Made in Poland; teleturniej; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych
11.25 Łamigłówka
11.30 Teleexpress
11.50 M jak miłość – odc. 1133 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
12.50 Opole 2014 – Przeżyjmy to jeszcze raz
13.45 Dobranocka – Maurycy i Hawranek odc.10 – Urodziny
14.00 Wiadomości
14.25 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 37* (seria III, odc. 11) – Każdy ma swój krzyż –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
15.40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
16.00 Tygodnik.pl; magazyn
17.00 Jan Serce – odc. 7/10 – Raz kozie śmierć –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
18.05 Petersburski Music Show – odc. 24; program muzyczny
18.35 Pod Tatrami – Dla JPII; magazyn
18.45 Łamigłówka
18.50 M jak miłość – odc. 1133 –  txt. str. 777; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
19.45 Dobranocka za oceanem – Maurycy i Hawranek odc.10 – Urodziny
20.00 Wiadomości
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.40 Blondynka – odc. 37* (seria III, odc. 11) – Każdy ma swój krzyż; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
21.30 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń
21.50 Tygodnik.pl; magazyn; Dla małoletnich od lat 12
22.45 Kulturalni PL – (245); magazyn
23.40 Czytanie puszczy – Szacunek do drzewa; reportaż; STEREO, 10.9, Bez ograniczeń wiekowych

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.