01.12.2017 – 07.12.2017


PIĄTEK 01.12.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 2/13
0.55 Wilnoteka; magazyn
1.10 Turystyczna Jazda – odc. 75
1.25 Domisie – odc. 376
1.50 Przepis dnia – /258/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (345)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (175)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 149 „Serce”
7.25 M jak miłość – odc. 1322
8.20 Ratownicy – odc. 11/13
9.15 Warto rozmawiać
10.20 Wiadomości
10.30 Solny skarb UNESCO – odc. 3
10.45 Baw się słowami – s. II (54)
10.55 Domisie – odc. 376
11.20 Krótka historia – (346)
11.30 Teleexpress
11.55 Vistuliada 5
12.25 Kronika regionu – Zaolzie
12.55 Na sygnale – odc. 149 „Serce” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Wolny Ekran – (69); magazyn
13.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Na dobre i na złe – odc. 682
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (176)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.15 Hit Dekady – mont. (8)
18.15 Piersi – koncert
18.50 Magazyn z Ameryki – /20/
19.15 Domisie – odc. 376
19.45 Dobranocka – Bolek i Lolek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 682
21.40 Na sygnale – odc. 149 „Serce”
22.05 Krótka historia – (346)
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (176)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Piersi – koncert Igrzyska Polonijne Jelenia Góra
0.00 Przepis dnia – /258/; magazyn
SOBOTA 02.12.2017
0.10 Barwy szczęścia – odc. 1707
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1708
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1709
1.30 Barwy szczęścia – odc. 1710
2.00 Pytanie na śniadanie
10:55 Polonia 24
5.15 Rozmowa Polonii – (176)
5.30 Halo Polonia; magazyn
6.20 Ojciec Mateusz – odc. 219
7.15 Na dobre i na złe – odc. 682
8.10 To był rock! – Lady Pank ’94
9.00 Okrasa łamie przepisy
9.30 Reportaż
10.00 Kulturalni PL – (380); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1323
12.50 Paranienormalni Tonight
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Wojenne dziewczyny – odc. 13
15.40 Wielki Test o Przyrodzie
17.10 Niezapomniane koncerty
18.15 Słownik polsko@polski
18.50 M jak miłość – odc. 1323
19.45 Dobranocka – Rodzina Treflików
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Wojenne dziewczyny – odc. 13
21.35 Wielki Test o Przyrodzie
23.05 Paranienormalni Tonight
NIEDZIELA 03.12.2017
23.55 Dom – odc. 9/25
1.40 Wolny Ekran – (70); magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
3.10 Wilno – miasto Mickiewicza
3.25 Magazyn z Wysp – /20/
3.50 Teleranek – odc. 47 Animacja
10:20 Ziarno – Światłość Adwentu
10:50 Baw się słowami – s. II (55)
5.00 Baw się słowami – s. II (56)
5.20 Słoneczna włócznia – odc. 1
5.55 Między ziemią a niebem
6.00 Anioł Pański
6.15 Między ziemią a niebem
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.20 Turystyczna Jazda – odc. 75
8.40 Dom – odc. 9/25
10.30 Rodzinka.pl – odc. 179
11.00 Rodzinka.pl – odc. 180
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1324
12.50 Oczy w oczy – (67)
13.25 Baw się słowami – s. II (55)
13.40 Dobranocka – Pamiętnik Florki
13.50 Cała Polska Czyta dzieciom
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Blondynka – odc. 65
15.40 Chce się żyć; film obyczajowy kraj prod.Polska (2013); reż.:Maciej Pieprzyca; wyk.:Dawid Ogrodnik, Kamil Tkacz, Dorota Kolak, Arkadiusz Jakubik, Anna Nehrebecka, Katarzyna Zawadzka, Mikołaj Roznerski, Anna Karczmarczyk, Janusz Chabior
17.35 XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Toruń 2017 – koncert zespołu Feel /3/; koncert
24:00 Reportaż
18.30 M jak miłość – odc. 1324
19.20 Baw się słowami; magazyn
19.30 Baw się słowami – s. II (56)
19.45 Dobranocka – Pamiętnik Florki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Blondynka – odc. 65
21.35 Oczy w oczy – (67)
22.15 Chce się żyć; film obyczajowy
PONIEDZIAŁEK 04.12.2017
0.20 Mówimy po polsku; magazyn
0.50 Nad Niemnem – Magazyn
1.10 Borówka skrzat wyrusza w świat
1.25 SUPEŁKOWE ABC – odc. 64
1.50 Przepis dnia – /259/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (346)
5.10 Kulturalni PL – (380); magazyn
6.05 Racja stanu – (88)
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1711
7.25 Blondynka – odc. 65
8.20 Oczy w oczy – (67)
8.50 Wędrówki profesora Niciei
9.25 Turystyczna Jazda
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 52
10.25 Ukryte skarby – Sto wiatraków
10.55 SUPEŁKOWE ABC – odc. 64
11.20 Krótka historia – (347)
11.30 Teleexpress
11.55 Niedziela z… Kamilą Baar
12.40 Pod Tatrami
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1711
13.25 Nad Niemnem – Magazyn
13.45 Dobranocka – Miś Uszatek
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.40 Pogoda
14.45 O mnie się nie martw – odc. 1/13
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (177)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Piłsudski Bronisław zesłaniec
18.15 Ukryte skarby – Sto wiatraków
18.45 Komisariat – odc. 52
19.15 SUPEŁKOWE ABC – odc. 64
19.45 Dobranocka – Miś Uszatek
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 O mnie się nie martw – odc. 1/13
21.30 Krótka historia – (347)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1711
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (177)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Magazyn z Ameryki
23.50 Wolny Ekran – (70); magazyn
0.05 Zakończenie dnia
WTOREK 05.12.2017
0.05 Niezapomniane koncerty
1.05 Pożyteczni.pl; magazyn
1.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś
1.50 Przepis dnia – /260/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (347)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (177)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1712
7.25 Wojenne dziewczyny – odc. 13
8.15 Piłsudski Bronisław zesłaniec
9.25 ŁAP START UP
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 53 Piłka w grze
10.25 Sonda 2 – (60)
10.55 Margolcia i Miś zapraszają dziś
11.10 Przyjaciele lasu – odc. 51
11.20 Krótka historia – (348)
11.30 Teleexpress
11.55 Chuligan Literacki (30)
12.25 Naszaarmia.pl – odc. 293
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1712
13.25 ZUS bez granic – /7/; magazyn
13.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Ojciec Mateusz – odc. 220
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (178)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Wędrówki profesora Niciei
18.15 Sonda 2 – (60) – Mity
18.45 Komisariat – odc. 53
19.15 Margolcia i Miś zapraszają dziś
19.30 Przyjaciele lasu – odc. 51
19.45 Dobranocka – Pingwin Pik – Pok
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Ojciec Mateusz – odc. 220
21.30 Krótka historia – (348)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1712
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (178)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 ZUS bez granic – /7/; magazyn
23.50 Szlakiem miejsc niezwykłych
0.05 Zakończenie dnia
ŚRODA 06.12.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 3/13
1.00 Program ekumeniczny
1.25 Petersburski Music Show
1.50 Przepis dnia – /261/; magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (348)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (178)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1713
7.25 O mnie się nie martw – odc. 1/13
8.15 Julian Kulski i Zarząd Miejski
9.25 ŁAP START UP
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 54
10.25 Astronarium – (47) – „Pulsary”
10.55 Petersburski Music Show
11.20 Krótka historia – (349)
11.30 Teleexpress
11.55 Studio Raban
12.25 Studio Wschód
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1713
13.25 Wilnoteka; magazyn
13.45 Dobranocka – Wyprawa Gąbki
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Głęboka woda – odc. 11/13
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (179)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.10 Julian Kulski i Zarząd Miejski
18.15 Studio Wschód
18.45 Komisariat – odc. 54
19.15 Petersburski Music Show
19.45 Dobranocka – Wyprawa Gąbki
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Głęboka woda – odc. 11/13
21.30 Krótka historia – (349)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1713
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (179)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Magazyn śledczy Anity Gargas
0.00 Zakończenie dnia
CZWARTEK 07.12.2017
0.05 O mnie się nie martw – odc. 4/13
1.00 Studio Wschód
1.30 Las Story – odc. 9
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (349)
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (179)
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Barwy szczęścia – odc. 1714
7.25 M jak miłość – odc. 1323
8.20 Głęboka woda – odc. 11/13
9.10 Pod Tatrami
9.25 Wilnoteka; magazyn
9.45 Wiadomości
9.55 Komisariat – odc. 55
10.25 Jak to działa – odc. 125
10.55 Las Story – odc. 9
11.20 Krótka historia – (350)
11.30 Teleexpress
11.55 Było, nie minęło – kronika
12.25 Racja stanu – (89)
12.55 Barwy szczęścia – odc. 1714
13.25 Magazyn Kanada – /4/
13.45 Dobranocka – Kulfon
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Instynkt – odc. 12* „Hycel”
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (180)
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.05 Magazyn śledczy Anity Gargas
17.40 Warto rozmawiać
18.45 Komisariat – odc. 55 Pierścionek
19.15 Las Story – odc. 9
19.45 Dobranocka – Kulfona
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Instynkt – odc. 12* „Hycel”
21.30 Krótka historia – (350)
21.40 Barwy szczęścia – odc. 1714
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (180)
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.35 Racja stanu – (89)
0.00 Zakończenie dnia

PIĄTEK 08.12.2017
0.05 O mnie się nie martw – s. IV odc. 5/13
0.55 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn kraj prod.Litwa (2017)
1.10 Turystyczna Jazda
1.25 Domisie – odc. 377 Każda gra ma swoje zasady; program dla dzieci
1.50 Niezwyciężeni
2.00 Pytanie na śniadanie
5.00 Krótka historia – (350) Jan Lechoń; felieton
5.10 Polonia 24
5.30 Rozmowa Polonii – (180); rozmowa
5.45 Halo Polonia; magazyn
6.35 Wiadomości
6.50 Na sygnale – odc. 150 „Pieniądze to nie wszystko” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
7.25 M jak miłość – odc. 1324
8.20 Ratownicy – odc. 12/13
9.15 Warto rozmawiać; program publicystyczny
10.20 Wiadomości
10.30 Solny skarb UNESCO – odc. 4 – SKARB; reportaż
10.45 Baw się słowami – s. II (56); magazyn
10.55 Domisie – odc. 377 Każda gra ma swoje zasady; program dla dzieci
11.20 Krótka historia – (351) Lyndon Johnson; felieton
11.30 Teleexpress
11.55 Vistuliada
12.25 Kwartet – magazyn regionów Czwórki Wyszehradzkiej; magazyn
12.55 Na sygnale – odc. 150 „Pieniądze to nie wszystko” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
13.25 Wolny Ekran – (70); magazyn
13.45 Dobranocka – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 10 – Pojedynek; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 Na dobre i na złe – odc. 683 Wszystko pod kontrolą
15.45 Polonia 24
16.05 Rozmowa Polonii – (181); rozmowa
16.20 Halo Polonia; magazyn
17.15 Znamy się (nie) tylko z widzenia – jubileusz zespołu Trubadurzy; widowisko artystyczne
18.10 program rozrywkowy
18.50 Magazyn Kanada – /4/ (Magazyn Kanada); magazyn kraj prod.Kanada (2017)
19.15 Domisie – odc. 377 Każda gra ma swoje zasady; program dla dzieci
19.45 Dobranocka – Olimpiada Bolka i Lolka – odc. 10 – Pojedynek; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Na dobre i na złe – odc. 683 Wszystko pod kontrolą
21.40 Na sygnale – odc. 150 „Pieniądze to nie wszystko” – txt. str. 777; serial fabularyzowany TVP
22.05 Krótka historia
22.15 Polonia 24
22.35 Rozmowa Polonii – (181); rozmowa
22.50 Halo Polonia; magazyn
23.30 Program rozrywkowy
0.05 Przepis dnia – /262/; magazyn
0.10 Zakończenie dnia

SOBOTA 09.12.2017
0.10 Barwy szczęścia – odc. 1711
0.35 Barwy szczęścia – odc. 1712
1.00 Barwy szczęścia – odc. 1713
1.30 Barwy szczęścia – odc. 1714
2.00 Pytanie na śniadanie
4.55 Polonia 24
5.15 Rozmowa Polonii – (181); rozmowa
5.30 Halo Polonia; magazyn
6.20 Ojciec Mateusz – odc. 220 – Czarna peleryna (Ojciec Mateusz XVII odc. 8)
7.15 Na dobre i na złe – odc. 683 Wszystko pod kontrolą
8.10 To był rock! – Dżem
9.00 Okrasa łamie przepisy – Schabowy z kamienia – txt. str. 777; magazyn kulinarny
9.30 W naszym domu mówimy po polsku; magazyn
10.00 Kulturalni PL – (381); magazyn
11.00 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (368)
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1325
12.50 Paranienormalni Tonight – Jerzy Dudek; program rozrywkowy
13.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Babski wieczór, odc. 13; serial animowany
14.00 Wiadomości
14.30 Sport
14.35 Pogoda
14.45 1920. Wojna i miłość – odc. 1/13* – Powrót
15.40 Fuks – txt. str. 777; komedia sensacyjna
17.15 Niezapomniane koncerty – Opole 2016 na bis – Grand Prix Publiczności – Złote Opole cz. 2; koncert
18.15 Słownik polsko@polski – talk – show prof. Jana Miodka (368)
18.50 M jak miłość – odc. 1325
19.45 Dobranocka – Rodzina Treflików – Babski wieczór, odc. 13; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 1920. Wojna i miłość – odc. 1/13* – Powrót
21.35 Fuks – txt. str. 777; komedia sensacyjna
23.05 program rozrywkowy
23.55 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 10.12.2017
23.55 Dom – odc. 10/25 – Nie przesadza się starych drzew
1.20 Dom – tajemnice filmowego planu; reportaż
1.40 Wolny Ekran – (71); magazyn
2.00 Pytanie na śniadanie – w tym: Panorama i Pogoda
3.25 ZUS bez granic – /7/; magazyn
3.50 Teleranek – odc. 48 Chemia w życiu codziennym – txt. str. 777; magazyn
4.20 Ziarno – Matka Boża Indiańska; magazyn
4.50 Baw się słowami – s. II (57); magazyn
5.00 Baw się słowami – s. II (58); magazyn
5.20 Słoneczna włócznia – odc. 2 – Artur
5.55 Między ziemią a niebem; magazyn
6.00 Anioł Pański (Anioł Pański) kraj prod.Watykan (2017), Transmisja
6.15 Między ziemią a niebem; magazyn
6.45 Prace na wysokościach
8.00 Oczy w oczy – (68)
8.40 Dom – odc. 10/25 – Nie przesadza się starych drzew
10.05 Turystyczna Jazda
10.30 Rodzinka.pl – odc. 181 „Sprzedane” sezon 8
11.00 Rodzinka.pl – odc. 182 „Przeprowadzka” sezon 8
11.30 Teleexpress
11.55 M jak miłość – odc. 1326
12.45 Dobranocka – Pamiętnik Florki – Bakterie, odc. 9; serial animowany
13.00 Msza Święta w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
14.15 Wiadomości
14.45 Sport
14.50 Pogoda
15.00 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 1* „Raz kozie śmierć”
15.55 Teatr Telewizji – Marszałek; spektakl teatralny kraj prod.Polska (2017); reż.:Krzysztof Lang; wyk.:Mariusz Bonaszewski, Dorota Landowska, Maciej Zakościelny, Andrzej Grabowski, Mirosław Baka, Grzegorz Mielczarek, Adam Woronowicz, Wojciech Zieliński, Rafał Królikowski, Stefan Pawłowski
17.25 program rozrywkowy
24:00 W naszym domu mówimy po polsku; magazyn
18.30 M jak miłość – odc. 1326
19.20 Baw się słowami – s. II (57); magazyn
19.30 Baw się słowami – s. II (58); magazyn
19.45 Dobranocka – Pamiętnik Florki – Bakterie, odc. 9; serial animowany
20.00 Wiadomości
20.30 Dżingiel Wiadomości
20.30 Sport
20.35 Pogoda
20.45 Dziewczyny ze Lwowa – odc. 1* „Raz kozie śmierć”
21.35 Oczy w oczy – (68)
22.15 Teatr Telewizji – Marszałek; spektakl teatralny
0.15 Zakończenie dnia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.