•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

78 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Toronto, 2022r.

Obchody w Toronto

1 sierpnia, o godzinie 11:00, równocześnie z godziną 17:00 w Polsce, tzw. Godziną „W”, przy Pomniku Katyńskim w Toronto zebrała się społeczność polonijna, która oddała hołd poległym i żywym boha- terom Powstania Warszawskiego.
 Obchody 78 rocznicy rozpoczęcia walki Powstańców Warszawskich o wolność Warszawy i o niepodległość Ojczyzny zorganizowało Towarzystwo Warszawskie (prezes Marian Kowalski) przy współpracy Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej (wiceprezes Jan Cytowski).
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych, przedstawicielka władz Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, Izabela Fabiańska, a przede wszystkim uczestnik Powstania Warszawskiego, Stanisław Woźniak (z Dywizjonu „Jeleń”, plutonu osłonowego KG AK, posiadający Krzyż Walecznych, należący do Koła Armii Krajowej - oddział Toronto).
Wśród przedstawicieli organizacji polonijnych byli: Bartłomiej Habrowski, prezes Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jan Cytowski wiceprezes Okręgu Toronto KPK, Stanisław Iwanicki ze Związku Polaków w Kanadzie, Juliusz Kirejczyk - prezes Fundacji Charytatywnej KPK, Katarzyna Grandwilewski z Federacji Polek w Kanadzie, Beata Możdżanowski prezes Komitetu ”Save the Roncesvalles Polish Festival” oraz Halina Supczak z Klubu Seniora Złota Jesień. Towarzystwo Warszawskie reprezentował Marian Kowalski (prezes) oraz członkowie: Renata, Ania i Bolek Cynarscy, Jola Bieniek, Basia Szymańska, Ola Węsierska, Janusz Giergielewicz,  Aleksandra Woźniak, Stanisłwa Miastkiewicz, Janusz Biliński, Jan Dzieniszewski, Stanisław Masztalerz i sympatycy TW: poetka Wanda Bogusz, Teresa Klimuszko, Mariola Frąckowiak, Lidia i Ryszard Kochowscy oraz inni.
Obecni byli również przedstawiciele najmłodszego pokolenia z rodzin działaczy polonijnych.
Rozpoczynając uroczyste spotkanie, Marian Kowalski oraz Jan Cytowski powitali zgromadzonych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Odśpiewano hymn Polski.
Jan Cytowski przedstawił powstańca warszawskiego, Stanisława Woźniaka jak również przedstawicieli organizacji polonijnych. Złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.
W przemówieniach okolicznościowych głos zabrali: Marian Kowalski, Izabela Fabiańska, Stanisław Woźniak, Jan Cytowski, Bartłomiej Habrowski oraz Juliusz Kirejczyk.
Stanisław Woźniak, bezpośredni uczestnik Powstania Warszawskiego (z Dywizjonu AK) podzielił się z zebranymi osobistymi, ciężkimi przeżyciami z okresu Powstania Warszaw- skiego. Był wówczas bardzo młodym chłopakiem (15 lat), któremu udało się cudem przeżyć trudny czas powstania oraz jego upadek. Jego brat (19 lat) zginął podczas ucieczki, zastrzelony przez hitlerowców.

Mówcy w swoich wystąpieniach przekazali najistotniejsze informacje dotyczące Powstania Warszawskiego, jego przebiegu, bohaterstwa powstańców oraz strat, jakie przyniosło jego tragiczne zakończenie. Mówili o znaczeniu Powstania Warszawskiego dla późniejszych i obecnych losów Polski (także w świetle toczącej się wojny w Ukrainie).
Odczytano wiersze okolicznościowe: Wanda Bogusz - wiersz własnego autorstwa, napisany specjalnie z okazji 78 rocznicy Powstania Warszawskiego oraz Iwona Kirejczyk – wiersz poświęcony Jej mamie, młodej łączniczce Powstania Warszawskiego (walczącej w Kompanii „Bradl”, Batalion „Miłosz”, Zgrupowanie „Sławbor” – Pluton Broni Ciężkiej „Ptaszyńskiego”).
Śpiewano pieśni powstańcze: m.in. Pałacyk Michla, Marsz Mokotowa, Chłopcy z AK, z podkładem akordeonowym (Teresa Mazurek), skrzypcowym (Jola Bieniek i Mariola Frąckowiak) i śpiewem (Teresa Klimuszko, Ola Węsierska, Bolek Cynarski). Pieśni stworzone w dniach powstania, dodawały powstańcom odwagi i siły do walki z okrutnym wrogiem.
Końcowa część spotkania to zdjęcia przed Pomnikiem Katyńskim, rozmowy, kawa, pączki i ciastka, które na pobliskim parkowym skwerku zorganizowało Towarzystwo Warszawskie.
Dziękujemy !!!            
Marian Kowalski  - Towarzystwo Warszawskie
 Jan Cytowski – KPK OT
 Iwona Kirejczyk – FAM

                            

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: