Keeping Ontario Open for Business Act

Kryminalizacja protestów

Kontrowersyjna Ustawa nr 100 (Keeping Ontario Open for Business Act), która w znaczącym stopniu zakazuje protestów i ogranicza wolność słowa została uchwalona w nocnym głosowaniu bez udziału wszystkich posłów.
Konserwatywny rząd Ontario przeforsował tę ustawę by przede wszystkim zablokować możliwość utworzenia konwojów protestacyjnych i innych form protestów zbiorowych w prowincji.
Nie wiemy dlaczego konserwatyści w Ontario strzelają sobie w stopę, ale fakt jest taki, że politycy prowadzeni przez Forda mają coraz mniejsze szanse na elekcję w zbliżających się czerwcowych wyborach.
Wielu krytyków uważa, że rozszerzenie przez rząd regulacji antyprotestacyjnych jest bardzo skutecznym sposobem na uciszenie uzasadnionej krytyki tego rządu. Nowe przepisy są celowo tak wystarczająco obszerne, że można je zastosować do prawie każdego, kogo uważa się za niewygodnego.
Zapisy nowej ustawy pozwalają np. kryminalizować wiele akcji pracowniczych, takich jak strajki i pikiety, jak również ważne demonstracje w różnych sprawach, choćby dotyczących rasizmu czy polityki klimatycznej.
Wspomniana Ustawa nr 100 zakazuje zakłóceń w tzw. chronionej infrastrukturze transportowej, mimo że strajki i protesty są chronione konstytucyjnie. Natomiast sama definicja „chronionej infrastruktury transportowej” może zostać rozszerzona za pomocą dodatkowych rozporządzeń.
Już teraz ustawa daje organom ścigania uprawnienia do zawieszania praw jazdy i zajęcia tablic rejestracyjnych oraz odholowania pojazdów używanych w blokadach dróg.
Rzeczniczka Prokuratury Generalnej zapewniła, że nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie nielegalnych blokad, które mają wpływ na działalność gospodarczą i handel międzynarodowy, i nie wpłynie na prawo do pokojowych protestów.
Jednak innego zdania są prawnicy z Canadian Civil Liberties Association, twierdząc, że przepisy ustawy nie są ograniczone i mogą  być interpretowany dość szeroko.
Podobny akt prawny, który został uchwalony w Albercie, i miał chronić podstawową infrastrukturę przed skutkami protestów niemal natychmiast został zakwestionowany przez największy związek zawodowy w zachodniej Kanadzie.
Ustawa o ochronie infrastruktury krytycznej znana tam jako Ustawa nr 1, pozwala rządowi nakładać wysokie grzywny i więzić każdego, kto bezprawnie ingeruje w infrastrukturę, taką jak rurociągi, autostrady, usługi komunalne oraz instalacje wydobywcze ropy i gazu.
Ustawa została wprowadzona po serii ogólnokrajowych akcji protestacyjnych, któ- re blokowały linie kolejowe wobec projektu rurociągu Coastal GasLink.

https://www.youtube.com/watch?v=OoRvEbaOgyI

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: