Jest rzeczą wiadomą, że od wielu lat ciągle wielkim zainteresowaniem imigrantów cieszy się prowincja Ontario. Swoje tzw. 5 minut w tym temacie miała Alberta, Kolumbia Brytyjska, Quebec, ale ani te trzy, ani pozostałe prowincje nie dorównały siłą przyciągania obcokrajowców. Ontario również najchętniej wybierają Polacy. Stąd jest jeden skok do Polski. Tu jest największa Polonia, a więc i najwięcej polonijnych pracodawców. Tutaj widzimy ciągły duży rozwój gospodarczy, czyli wciąż zapotrzebowanie na różnych fachowców. Tu jest najwięcej polonijnych organizacji, kościołów, sklepów z polskimi produktami itd. Ale to nie znaczy, że nie należy szukać możliwości dobrego startu w innych prowincjach.
Dzisiaj ponownie chcę zachęcić do zainteresowania się Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP), który ma przyciągać obcokrajowców do osiedlania się w prowincji New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia oraz Prince Edward Island. Funkcjonuje on od maja 2017, a jego wielką zaletą jest fakt, że jest to program na pobyt stały. Oczywiście są pewne warunki do spełnienia, ale przecież wszędzie stawiane są jakieś wymagania. Dzięki niemu stały pobyt uzyskało wielu naszych klientów.
Myśląc o stałym osiedleniu się w którejś z wymienionych prowincji w oparciu o AIPP kandydat musi uzyskać stamtąd ofertę pracy z grupy high skilled (wysoko wykwalifikowany) zawodów 0, A, B lub intermediate skilled (średnio wykwalifikowany), czyli z grupy C. Zawody z grupy 0, A, B omawiałam kilkakrotnie. W grupie C znajdują się takie między innymi jak: kierowcy, sprzedawcy, pracownicy produkcji, pomocnicy w różnych zawodach, asystenci w zawodach związanych z opieką nad osobami starszymi itp. Ponadto pracodawca musi uzyskać zatwierdzenie władz prowincji. Jego oferta nie może być krótsza niż 30 godzin pracy tygodniowo na czasokres nieograniczony przy zawodach intermediate skilled i przynajmniej 1 rok przy zawodach high skilled. Kandydat, który otrzymuje ofertę pracy musi wykazać się posiadaniem przynajmniej rocznego doświadczenia w zawodzie, na który uzyskał tę ofertę. Interesujące są wymagania co do wykształcenia i znajomości języka. Otóż wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej i znajomość języka na poziomie 4 CLB. Dużym plusem jest tu krótki okres procesowania aplikacji, bo trwający tylko 6 miesięcy. Przypomnę, że już na pobyt stały. W czasie tego oczekiwania można otrzymać pozwolenie do pracę.
Program AIP jest dostępny również dla zagranicznych studentów studiujących w Kanadzie. Nie muszą oni wykazać się zdobytym wcześniej doświadczeniem zawodowym, ale mieć skończone przynajmniej 2 lata studiów na kanadyjskiej uczelni i złożyć aplikację w ciągu 12 miesięcy od ich ukończenia.
Może atlantyckie prowincje nie są tą wymarzoną częścią Kanady, ale mogą stanowić doskonały punkt startu. Osiedlenie się tam absolutnie nie będzie skazaniem się na dozgonną banicję. Po kilku latach będzie można osiedlić się w dowolnym miejscu Kanady.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870