Stypendia, konkursy, nagrody


Stypendia im. Gen. Władysława Andersa

Rozmawiamy często o edukacji. Zastanawiamy się nad tym, jak zapewnić naszym dzieciom (lub wnukom) lepszą przyszłość. Dla nas, polskich imigrantów, z racji naszej pozycji ekonomicznej, edukacja jest kluczem do sukcesu. „America“, ta mityczna i ta realna, Kanada – doceniają edukację.
Ta jednakże kosztuje krocie i nie każdy będzie w stanie podołać finansowym wyzwaniom. Czy możemy zapewnić naszym dzieciom wykształcenie na miarę ich i naszych ambicji?
Dzięki informacji Konsulatu Generalnego RP w Toronto przytaczam Państwu ofertę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
***
Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA
link: https://programs.nawa.gov.pl/login ) do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.
Celem Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Info:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa.

50 lat Konkursu Fundacji Reymonta

Dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Chrapki, niestrudzonego organizatora i i promotora polskiej kultury i znajomości języka, mogę przekazać Naszym Czytelnikom informację o jubileuszowym, 50-tym konkursie recytatorskim, prowadzonym już od pół wieku przez Fundację Reymonta. Noblowski Patron i wola, uparta, powiedziałbym: żelazna wola, zachowania nie tylko „języka” wśród kolejnych pokoleń imigrantów, ale zachowania w całej pełni piękna i zdolności do artykulacji najwyższych idei ludzkiej cywilizacji – języka unikalnej, niepowtarzanej kultury, języka w którym tworzono jedną z najpiękniejszych politycznych wspólnot Europy. „Niechaj to narodowie wżdy postronni znają…”
Pamiętamy? Jak nie my, to kto ten język, mowę naszą codzienną, zachowa, przekaże? Nasze dzieci i wnuki!!!!
Wiosna 2020
50. Konkurs Recytatorski im. Marii i Czesława Sadowskich
organizowany z okazji 50 – Lecia Fundacji im. W. Reymonta w Kanadzie
Motto: „Wiesz, jak chciałbym, aby u nas wszystko rosło i potężniało, jak bardzo kocham tych wszystkich, którzy się mogą przyczynić do rozwoju sztuki. Sam mogę nic w życiu nie zrobić, ale chciałbym całym sercem, aby zrobili ci co mogą.”
Władysław Stanisław Reymont
Regulamin Konkursu
50. Konkurs Recytatorski im. Marii i Czesława Sadowskich organizowany przez Fundację im. Władysława Reymonta z Kanady odbędzie się 31 maja 2020 roku w Hamilton.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2020 roku.
***

Kanadyjska Nagroda za: Being Poland

Na koniec tej swoistej kroniki kulturalnej zostawiam PT Czytelników z uzasadnieniem nagrody, przyznanej publikacji „Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918.“
Pani profesor Tamara Trojanowska oraz jej współpracownicy, wymienieni poniżej, stworzyli zapis warty uwagi. Uwagi obcych znawców piśmiennictwa, rozkochanych w wiedzy o literackich wypowiedziach rozmaitych kultur. ‚Bycie Polską‘ inspiruje intelektualistów znad Wielkich Jezior? Kanada, eh!?
„Cudze chwalicie, swego nie znacie!“ Dedykuję ten wpis zakompleksionym celebrytom, z „warszawki“ ale także tym „świerzakom“ na naszej ziemi, zaprzańcom własnej mowy, osiadłym w „newjorku“ i okolicach, którzy chcieliby wszystko co polskie, zakopać, zadeptać, zakrzyczeć. Z rozmaitych, socjologicznych lub politycznych powodów. Najczęściej z powodu wrodzonych kompleksów.
Mówi się dziś w Polsce „dobrej zmiany“ wiele o promocji polskości. I chwała za same intencje i słowa, bo do tej pory uczono nas oficjalnie z Warszawy, tej od GW/TVN, raczej psychologii wstydu! Ba, w Kanadzie mamy “wybitnych”, wiernych wykonawców programu „odczłowieczania“ Polaków w medialnym przekazie skierowanym do wykształconych i mniej wykształconych mieszkańców „Ameryki“ Północy!
Jednakże, także obecni ministrowie zaklinają rzeczywistość, w której wymierny w $ patronat państwa nad promocją naszej kultury na tym kontynencie nie istnieje. Pan Premier niedawno uhonorował skoczka narciarskiego i dobrze. Jednakże, czas wesprzeć na poważnie (oczywiście, nie liczymy na poziom na jakim robi to, np. Izrael lub Francja) polską kulturę tu. Czekamy.
2019 AATSEEL PRIZE FOR BEST EDITED VOLUME
Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918.
Edited by: Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, and Przemysław Czapliński, with the assistance of Agnieszka Polakowska (University of Toronto Press, 2018).
The official rationale:
„For the first time in AATSEEL’s history, we are recognizing the best-edited collection in Slavic Studies. And no book could inaugurate the award more stunningly than this year’s winner: Being Poland, edited by Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, and Przemysław Czapliński, with the assistance of Agnieszka Polakowska.
The assets of this volume, published by University of Toronto Press in 2018, are multiple and diverse. First, it is excellently conceived and organized: the book covers more than two centuries, yet within the basically chronological order of entries the topics are well delineated and easily identified in the list of contents. Second, the editors have included cultural categories that standard ‘surveys’ normally exclude: cabaret, comics, philosophy, mass media, popular culture, translation, and genres such as essays and diaries.“

WMW