•   Saturday, 26 Nov, 2022
  • Contact

CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z PLANU NA 2023 ROK?

Esteem

W zeszłym tygodniu podałam najświeższą informację (z 1.11.20220) dotyczącą rządowego planu imigracyjnego na przyszły rok. Zakłada on przyznanie statusu stałego rezydenta aż 465 tysiącom obcokrajowców. Tę liczbę należy przyjąć jako uśrednioną i dlatego ministerstwo imigracji podało też założone mi- nimum wynoszące 410.000 i maksimum – 505.000. Patrząc na praktykę ostatnich kilku lat łatwo pozbyć się wątpliwości co do uzasadnionego programu wzmacniania kanadyjskiej gospodarki poprzez otwarcie tych moż- liwości w zasadzie dla całego świata. I w tym miejscu naprawdę warto postawić tyłowe pytanie: Czy Polacy skorzystają z planu imigracyjnego na 2023 rok? Także należy chyba uzupełnić je kolejnym pytaniem, a mianowicie o liczbę takich Polaków.
Koniecznie należy zauważyć, że istotną rolę w zwiększaniu liczby nowych osiedleńców odegra Provincial Nominee Program (PNP). Tą drogą w przyszłym roku ma przybyć 105.000 nowych stałych mieszkańców Kanady. W następnych dwóch latach łącznie około 230 tysięcy. Przypomnę, że od dłuższego czasu za- chęcam do korzystania z tego programu.
Przymierzając się do PNP należy też pamiętać, że każda prowincja i terytorium ma określony limit miejsc na ten program. I dla przykładu Albercie na przyszły rok przyznano 6.500 miejsc, a dla Ontario 9.700. Oczywiście prowincje starają się o zwiększenie tych limitów.
Warto zauważyć, że przy obecnym kanadyjskim niskim bezrobociu nie ma wystarczającej liczby pracowników, aby obsadzić potrzebnymi pracownikami wszystkie wolne stanowiska, zwłaszcza że wielu z nich potrzebnych jest w określonych sektorach wymagających kwalifikacji, takich jak np. opieka zdrowotna czy technologia. A obecnie w Kanadzie jest prawie milion wolnych miejsc pracy. Tę informację szczególnie kieruję do naszych rodaków, szukających możliwości uzyskania bez- piecznego i atrakcyjnego pod każdym względem miejsca do życia na Ziemi.
Ponieważ obserwuję wciąż zwiększanie limitu miejsc dla PNP, dlatego przypomnę kilka informacji o tym programie. Otóż poszczególne prowincje oferują miejsca imigracyjne dla okreś- lonych zawodów, na które mają one zapotrzebowanie. Zgłaszających się kandydatów mogą zapraszać za pośrednictwem nominacji, by móc obsadzić najpilniejsze wakaty w różnych branżach zawodowych. Wybrani imigranci mają nie tylko szansę na uzyskanie pracy w swoim zawodzie, ale także bardzo ułatwioną drogę do stałego pobytu. W ramach PNP prowincje decydują, jakie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenia będą najkorzystniejszy dla jej gospodarki, a następnie zapraszają wykwalifikowanych kandydatów do składania odpowiednich aplikacji. Jeśli kandydat zostanie zaakceptowany, może wtedy ubiegać się odpowiednio o pobyt stały. Do- dam w tym miejscu, że wówczas uzyskanie stałego pobytu jest niemalże pewne.
PNP został uruchomiony w 1998 roku, ale zainteresowanie nim mocno wzrosło szczególnie w ostatnich latach. W dodatku zarówno od strony imigrantów, jak i rządu kanadyjskiego i pracodawców. Rządy federalne i prowincyjne uważają, że jest to skuteczne narzędzie promowania rozwoju gospodarczego kraju poza prowincjami i ośrodkami miejskimi z już i tak dużą liczbą imigrantów.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: