•   Saturday, 26 Nov, 2022
  • Contact

DOBRZE KORZYSTAĆ Z PROGRAMU ŁĄCZENIA RODZIN

Esteem

Omawiając poszczególne programy imigracyjne często przypominam, że drugą pod względem corocznej liczby przyznawanych miejsc dla starających się o stały pobyt jest kategoria rodzinna. Tak jest od lat i z pewnością pozostanie na zawsze. Dlatego warto zainteresować się programami tej kategorii i prawidłowo z nich korzystać. Chce zwrócić uwagę, że wbrew pojawiającym od czasu do czasu negatywnym opiniom, wciąż ta kategoria ma bardzo duże znaczenie w imigracji. Ciągle przecież aktualne są programy związane ze sponsorowaniem małżonków, innych partnerów życiowym (jak konkubentów), dzieci. Notabene Kanada przyjmuje rocznie około 80 tysięcy imigrantów tej kategorii. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że Kanada uznaje związki osób tej samej płci. Także należy pamiętać o możliwości sponsorowania rodziców i dziadków.
Tak, jak można się było spodziewać, pandemia koronawirusa spowodowała natężenie szumów informacyjnych i dlatego widzę, że należy powracać do niektórych tematów. Istnieje przy tym konieczność prostowania wiadomości pochodzących z takich szumów i przekazywania prawidłowych informacji osobom nowoprzybyłym. Jednym z tematów, do którego trzeba obecnie powrócić jest właśnie sponsorowanie członków rodziny. Problem, z którym tu się spotykam wynika najczęściej z niewłaściwego zrozumienia definicji rodziny, albo z przekonania, że sprawa łączenia członków rodziny jest nie tylko prawem osób zainteresowanych, ale wręcz obowiązkiem rządu.
Muszę przypomnieć, że chodzi tu o najbliższych członków rodziny i określone związki. W dodatku liczą się nie tylko więzy, ale także jeszcze inne uwarunkowania. Przypomnę też, że kanadyjskie prawo imigracyjne zezwala, by nie tylko małżeństwa, ale także osoby w relacji konkubinatu mogły złożyć wnioski sponsorskie lub ubiegały się razem o status stałego rezydenta. Nawet wtedy, gdy para nie może razem zamieszkiwać i przebywa w różnych krajach. Wówczas nadal istnieje prawna możliwość sponsorowania w kategorii tak zwanej conjugal partners.
Ale pamiętajmy, że nie każdy związek można nazwać konkubinatem. Ponieważ brakuje dokładnego zrozumienia definicji konkubinatu w prawie imigracyjnym, więc szereg osób próbuje skorzystać z tej drogi. I szczególnie wtedy popełnianych są błędy przy staraniach o zaakceptowanie sponsorowania partnera, czy partnerki. Owszem partnerzy stanowiący dany związek nie muszą być po ślubie lub szybko go zawierać. Jednak zanim zostanie złożona odpowiednia aplikacja na zasponsorowanie partnera zalecam, by sprawdzić, czy są spełnione kryteria tego programu.
Pamiętajmy, że aby zasponsorować konkubenta lub konkubinę na stały pobyt, należy udokumentować co najmniej roczny z nią/nim związek. I to tak, by przekonać do tego urzędników imigrac yjnych. To powinna być np. dokumentacja wspólnego zamieszkania, wspólne konto bankowe, wspólne polisy ubezpieczeniowe, wspólne rozliczenie podatkowe itp. Wspólne zdjęcie, nawet intymne, niestety może nie wystarczyć. Dodatkowo urząd wymaga, by przedstawić specjalną, potwierdzoną notarialnie deklarację dotyczącą związku. Nasze biuro może przygotować i potwierdzić taki dokument. No i oczywiście sama aplikacja musi być bardzo dobrze przygotowana. I to wszystko robimy profesjonalnie.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: