•   Wednesday, 06 Jul, 2022
  • Contact

ONTARIO ROZSZERZA MOŻLIWOŚCI

Esteem Immigration Services

W dzisiejszym moim artykule nawiążę do informacji podawanych jakiś czas temu w „Życiu” oraz w „Radiu7”o Ontario Immigrant Nominee Programm, uzupełniając Employer Job Offer Category.
W ramach tej kategorii mamy następujące trzy programy: dla pracowników wykwalifikowanych; z grupy 0AB (Foreign Worker with a Job Orfer Stream), dla niedawnych absolwentów szkół ukończonych w Ontario (International Student Stream) oraz dla średnio wykwalifikowanych pracowników w niektórych sektorach, takich jak rolnictwo, budownictwo, transport samochodowy oraz pracownicy pomocy osobistej (In-Demands Skilled Stream).
We wszystkich przypadkach potrzebne jest uzyskanie oferty pracy. Wprowadzona też jest kwalifikacja punktowa. O szczegółach dotyczących starań informujemy indywidualnie w rozmowie z osobami zainteresowanymi, po zapoznaniu się z wieloma dotyczącymi ich informacjami.  
Oczywiście są do spełnienia określone warunki zarówno przez kandydatów na rezydentów, jak i przez pracodawców, ale nie powinny one blokować chęci starań o stały pobyt właśnie tą drogą. Pracodawcy starający się o zagranicznych pracowników powinni spełniać następujące warunki:
- Ich biznes ma być zlokalizowany w Ontario i pozostawać aktywnym w ciągu przynajmniej 3 ostatnich lat.
- Jeśli taka firma jest zlokalizowana w GTA, to musi wykazać się rocznymi obrotami w wysokości minimum 1 miliona, a poza GTA minimum 500 tysiącami dolarów.
- Biznes ten musi zatrudniać na etacie (na payroll) przynajmniej 5 a poza GTA przynajmniej 3 pracowników.
Sądzę, że ta poprzeczka oczekiwań wobec pracodawców nie jest zbyt wysoko zawieszona, podobnie zresztą, jak i dla zatrudnianych obcokra- jowców. Wobec tych ostatnich wymagania są następujące:
- Oferta pracy w wymiarze minimum 30 godzin na tydzień ma być na okres bezterminowy.
- W kategorii Foreign Worker with a Job Offer Stream oferta pracy musi być z Grupy zawodowej 0, A lub B NOC.
- Stawka zarobkowa, jaką ma otrzymywać pracownik musi być przynajmniej średnia dla danego rejonu prowincji.
- W kategorii International Student Stream oferta pracy musi być na co najmniej minimum wynagrodzenia w danym rejonie.
- W kategorii In-Demands Skilled Stream należy wykazać się minimum dziewięciomiesięcznym doświadczeniem zawodowym, znajomością języka angielskiego lub francuskiego na poziomie 4 CLB lub wyższym i mieć świadectwo maturalne. Płaca dla takich pracowników ma być wyższa, niż średnia płaca dla tego zawodu w Ontario.
Ważną i wartą rozważenia informacją jest to, że w kategorii Employer - Job Offer Stream dla grup zawodowych 0, A, B nie obowiązuje zdanie testu językowego.
Zdaję sobie sprawę z tego, że szereg niewielkich firm z różnych powodów nie wykazuje zatrudnienia na etatach 5 pracowników w GTA i 3 poza, lecz na innych warunkach. Również, że w rocznych rozliczeniach obrotów – też z jakichś względów – nie osiąga wymaganych tym programem kwot. Ale też wiem, że można znaleźć takie biznesy, które spełnią te wymagania. No i pamiętajmy, że stawiane wymagania raczej nie będą zmniejszane.    

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: