•   Wednesday, 06 Jul, 2022
  • Contact

ZNAJDŹ W TYM SWOJĄ SZANSĘ

Esteem

Słysząc lub czytając o trzyletnich planach imigracyjnych zakładających roczne przyznawanie statusu stałego rezydenta ponad 420 tysiącom obcokrajowców należy pamiętać, że aby znaleźć się w tej liczbie należy skorzystać z porad i przewodnictwa dobrego konsultanta imigracyjnego. Szczególnie właśnie dla takich chętnych mam dzisiaj do zaproponowania kolejną z możliwości z kategorii ekonomicznej. Jest nią Federal Skilled Trades Program (FSTP), kolejny program z systemu Express Entry.
FSTP jest efektem wysiłków rządu federalnego i prowincyjnych mających na celu przyjęcie do Kanady bardziej wykwalifikowanych pracowników (rzemieślników, techników) w celu rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej w zawo- dach rzemieślniczych, czy technicznych. Ważną informacją (ułatwieniem) jest to, że kandydaci FSTP mogą mieć niższe wyniki CRS (Comprehensve Ranking System) niż kandydaci innych programów z puli Express Entry. Wiąże się to z tym, że nie muszą oni udowadniać swojego poziomu wykształcenia. Warto też wiedzieć, że Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) organizuje od czasu do czasu losowania Express Entry dla danego programu, zapraszając tylko np. kandydatów FSTP. Wejście do puli wpisów ekspresowych zwiększa szanse na uzyskanie stałego pobytu, ponieważ można otrzymać nominację prowincyjną, która prawie gwarantuje sukces. Nominacja prowincyjna jest warta dodatkowych 600 punktów CRS, co oznacza, że prawdopodobnie w końcu wnioskodawca uzyskuje zaproszenie na pobyt stały w ramach Express Entry.
Kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać to fakt, że kandydaci z kanadyjskim doświadczeniem zawodowym łatwo odnoszą sukces na kanadyjskim rynku pracy. IRCC zapewnia więcej punktów kompleksowego systemu rankingowego (CRS) kandydatom, którzy pracowali w Kanadzie, a także tym, którzy tutaj studiowali. Po- siadanie kanadyjskiego doświadczenia jest też główną zaletą przy staraniach o stały pobyt. Połączenie wiedzy, doświadczenia i umiejętności zdobytych podczas pracy w Kanadzie to świetne atuty na rynku pracy po uzyskaniu stałego pobytu w ramach FSTP.
Aby kwalifikować się do FSTP należy mieć ważne oferty stałej pracy płatnej w pełnym wymiarze czasu pracy (co najmniej 30 godzin tygodniowo) od maksymalnie dwóch pracodawców w Kanadzie przez co najmniej jeden rok. Ewentualnie mieć świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez organ prowincyjny lub terytorialny potwierdzające, że obcokrajowiec posiada kwalifikacje do pracy w zawodzie rzemieślniczym w Kanadzie. Ponadto trzeba przedstawić dowód podstawowej znajomości języka od wyznaczonej organizacji testującej język, wykazując, że kandydat osiąga minimalny próg ustalony przez IRCC — Canadian Level Benchmark (CLB) 5 dla mówienia i słuchania, CLB 4 dla czytania i pisania. Także należy wykazać się dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pełnym wymiarze czasu pracy, albo takim samym stażem pracy w niepełnym wymiarze godzin w zawodzie w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku.
Doświadczenie zawodowe kwalifikujące kandydata do FSTP należy wykazać, w którymś z zawodów z kilku kategorii  NOC (National Occupa- tional Clasification). O szczegółach dotyczących tego programu oraz o innych możliwościach proszę dowiadywać się w naszym biurze.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: